Posts Tagged ‘ UFO Sverige ’

Behövs UFO-rörelsen?

1998, Jan 1st | Emne(r): UFOlore

Sedan november 1997 har övertecknad lämnat det aktiva engagemanget i Riksorganisationen UFO-Sverige. Det huvudsakliga skälet är att få mera tid över för eget frilansskrivande. Men bakom mitt ställningstagande ligger också en omvärdering av UFO-rörelsen. Låt mig presentera problematiken genom en kortfattad exposé över cirka trettio års UFO-studium.