Posts Tagged ‘ Radioni ’

Radioni – velegnet til alt

2009, Jul 19th | Emne(r): Alternativ behandling

Ifølge “the Encyclopedia of Occultism and Psychology (2. udgave)” betyder radioni målinger af vitale energimønstre og dertil hørende diagnose og terapi. Ifølge radionisk teori vil alle levende ting udstråle et elektromagnetisk felt, der har forskellige karakteristikker, som afhænger af den helbreds-mæssige tilstand. Energimønstrene tildeles en numerisk værdi eller “rate”, der som regel er kalibreret på skalaen på et diagnoseapparat kaldet en Sort Boks.De nyeste resultater fra de la Warr-Laboratorierne i Oxford

2009, Jul 19th | Emne(r): Alternativ behandling

Når det drejer sig om undersøgelser af energiformer, hvis eksistens man hidtil dels pure har benægtet, dels kun har haft en næsten teoretisk anelse om, er det klart, at en bevisførelse for disse energiformers realitet både vil være yderst vanskelig, og tillige vil være næsten endnu mere påkrævet end anden bevisførelse.Mysteriet "Dr. Abrams Boks"

2004, Jul 19th | Emne(r): Alternativ behandling

Gang på gang stilles man overfor fænomener, der på forunderlig måde belyser »Den Kosmiske Fornuft«s urokkelige og lovmæssige virke!Dr. Abrams diagosticeringsapparat

2004, Jul 19th | Emne(r): Alternativ behandling

Det skete en dag, da han for sine elever var ved at demonstrere »percussion« — denne banken med fingeren på legemets hulrum, der muliggør, at man af den hule lyd kan slutte sig til forskellige sygdomstegn, — at lyden pludselig skiftede karakter.