Danske skeptikere

- et netværk af uafhængige skeptikere

Orientering
Vi er et netværk, som har taget sit udspring på et ret uformelt græsrodsniveau.

Danske Skeptikere er et netværk som er etableret for at oplyse om skepsis, videnskab, videnskabs-historie og -filosofi. Netværket som sådan er politisk, religiøst og ideologisk uafhængig.

Med udgangspunkt i en kritisk rationalistisk grundholdning vil vi ofte forsøge at fordybe os i nogle af de talrige udokumenterede påstande og myter, der eksisterer idag.

Disse myter er ikke begrænset til blot den alternative branche, selv om kritikken af den ofte vil stjæle billedet. Det kan også handle om kritik af revisionistisk historieskrivning som f.eks.: “der var ingen jødeudryddelse under 2. verdenskrig” eller myter skabt af folk i det etablerede system.

Vi ønsker ikke at være et netværk af folk, der står på sidelinjen og peger fingre af kvajpander. Som skeptikere går vi ud med positive budskaber om, hvor fantastisk verden er, hvordan den virker, og hvor unødvendigt det er at fylde den med myter og spøgelser.

Vi er ikke et netværk, der er ude på at skamme ofrene ud. Vi anerkender fuldt ud, at de mange trosbaserede tilbud kan være svære at modstå, specielt hvis man har en svær sygdom, eller har været ude for en traumatisk oplevelse. En sårbar person er let at lokke med falske mirakelkure og løfter om magiske kræfter og evner. Man kan endda komme så langt ud, at man benægter sin egen situation, og holder fast i, at man er helbredt, selv om man næppe er det. Ikke fordi man er dum eller uoplyst, men blot fordi man er for desperat.

Netop derfor har vi en kritisk, men også saglig, holdning til dem, der sælger de overtrosbaserede tilbud. Vi er åbne overfor muligheden af, at et tilbud har den påståede effekt, men vi accepterer ikke, at de gængse argumenter fra ”sælgerne” er valide. Antallet af år, en metode har været anvendt, er heller ikke overbevisende; det betyder blot, at metoden er gammel, ikke at den virker. Anekdoter er ikke evidens for effekt; det er blot ammestuehistorier, og bør betragtes som sådanne.

Da vi aktivt bekæmper udokumenterede påstande, skal vi ikke skabe vores egne. Vi vil derfor sjældent påstå, at bestemte alternative behandlinger ’beviseligt’ ikke virker, for hvad vil det sige? Vi vil derimod ofte påpege det uendeligt spinkle grundlag bag mange almindeligt accepterede påstande.

Det kritiske søgelys rettes ikke kun mod andre men i lige så høj grad mod os selv. Tvivl og holdningsskift er en del af skeptikerens tilværelse. Det er ingen skam at tage fejl, blot man var oplyst, velfunderet og kritisk, da man gjorde det!

Deltagerne i netværket vil blive informeret om, hvad der sker på skeptikerfronten. På hjemmesiden {http://skeptica.dk} vil der løbende blive placeret debatindlæg, videnskabelige artikler, information om andre skeptikeres aktiviteter. Den største værdi ved at deltage består utvivlsomt i, at man får et netværk af ligesindede, som kan støtte med vejledning og information i blandt andet debatterne med det kapitalstærke og mediebevidste alternative marked.

Føler du dig grundlæggende enig i ovenstående, vil du også føle dig godt tilpas i netværket af uafhængige Danske Skeptikere.

Målsætninger:

  • At kunne tilbyde et folkeoplysende modspil til påstande om paranormale fænomener og pseudovidenskab, som de præsenteres i massemedierne, ved offentlige møder m.v., blandt andet via presselisten*.
  • At fremme objektiv og upartisk videnskabelig undersøgelse af pseudovidenskab og påstande om paranormale fænomener.
  • At fungere som netværk for danske skeptikere og formidle ad hoc udvalg omkring konkrete opgaver eller projekter, samt være bindeled til udenlandske skeptiker-kredse og andre relevante interessegrupper.
  • At formidle artikler, bøger og andre informationsmaterialer som modspil til påstande vedrørende paranormale fænomener og pseudovidenskab.
  • At organisere møder og konferencer vedrørende temaer indenfor vores interessesfære, eventuelt i samarbejde med relevante enkeltpersoner, interessegrupper, organisationer eller institutioner.

Med i netværket?
Er du interesseret i en mere aktiv rolle, hører vi gerne fra dig. Vi kan altid bruge skribenter eller oversættere, der vil være med til at berige Skeptica. Vi modtager gerne links til fx lokale avisartikler m.v. som kan deles med andre via vores fragmentarium (nyhedsside).

Du skal være opmærksom på, at kommunikationen kan være meget sporadisk. Vi har alle et job og en familie der har første prioritet.

Presselisten
At blive optaget på Presselisten sker dels gennem invitation fra styregruppen eller gennem dokumentation for, at du i offentligt regi har haft din første ”dogfight” – eller på anden måde dokumenteret sin skeptiske attityde.

Personer optaget på Presselisten er ikke forpligtiget ud over det fagområde som de angiver ønske om at blive konsulteret i. At figurere på Presselisten indebærer ikke i sig selv et egentligt “medlemskab” af netværket.

Kontakt: Mogens Winther (Presselisten)

Danske Skeptikeres Koordineringsgruppe
Koordineringsgruppen er det officielle talerør for netværket i overensstemmelse med ovenstående målsætning. Gruppens arbejde består i at repræsentere og samle trådene i netværket, samt koordinere de øvrige aktiviteter jævnfør netværkets målsætning.

Gruppen arbejder på frivillig og ulønnet basis.

Ansvarshavende redaktør for skeptica.dk
Claus Larsen
Kontakt: cfl@skeptica.dk

Bookmark and Share