Er drivhuseffekten nu borte med sneen?

2009, Dec 28th | Emner: Videnskab

8886_0 af Mogens Winther

Er drivhuseffekten reel, eller blot aflyst? Jovist, undertegnede kom til at svovle fælt da jeg fodslæbende måtte finde vinterdækkene frem – alt imens at sneen væltede ned. I årevis har den danske vinter knap nok vist sig, og nu frøs en hjemløs i Horsens ihjel sidst i december 2009 – så er det hele ikke blot endnu en gang smagsdommeri? Pia Kjærsgaards ugebrev lader ingen tvivl:

“Det skal ikke være nogen hemmelighed, at ideen om et klimatopmøde i København ikke er groet i Dansk Folkepartis have, derimod har vi hele tiden advaret imod at hæve ambitionsniveauet”1

Vi kender nemlig ikke den “fulde sandhed om, hvordan mennesket påvirker klimaet” o.s.v. Og som Pia Kjærsgaard slutter

“Jeg er glad for, at klimatopmødet nu er slut, og det endda midt i den koldeste december længe set. Jeg har været længe nok i politik til at opleve nye politiske fænomener blomstre op og visne igen på rekordtid – og det vil ske igen. Meget tyder på, at en del yngre danskere får et meget stort ønske opfyldt juleaften, nemlig at få en hvid jul. Og det endda midt i en i ophidset diskussion om klimaets påståede nedsmeltning.”1

Så svært det synes, vi lever i en global verden, på godt og ondt. Mærkelig nok – selv om der ligger sne på kolonihavehuset, så kan den arabisk sprogede nyhedskanal Al Jazeraa sagtens berette om tørke i Syrien2. Og selv om kulden i Danmark var så hård, at hjemløse i Horsens frøs ihjel3, så lå den globale middeltemperatur i den skæbnesvangre frostnat lørdag den 19 december 2009 alligevel næsten en kvart grad over temperaturen i 2008! Lad os se på endnu en myte, nemlig at klimavariationerne ikke skyldes os mennesker, men derimod naturlige forhold på solen.

Morten Messerschmidt – igen DF – udtalte i november 2009:

“Der er mange grunde til klimaforandringerne. Blandt andet er der forskning, der viser, at Solens magnetfelt har stor betydning. Men den forskning bliver slet ikke taget med, når FNs klimapanel udarbejder de rapporter, som kommer til at ligge til grund for en aftale i København”4

Lad os se lidt nærmere på den forskning, som startede forvirringen. Solen har et kraftigt magnetfelt, der undertiden bryder gennem Solens overflade via de såkaldte “solpletter”:

8688_3

Ofte ses kun ganske få solpletter, men hver ca. 11. år viser der sig mange solpletter5.

Perioden er dog kun 11 år i gennemsnit, nogle gange er der kortere, andre gange længere mellem solpletternes maksimum.

Det interval solpletterne optræder med har givet anledning til en diskussion af Solens indflydelse på Jordens klima.

I historisk tid menes fænomenet at have haft en vis betydning for klimaet, således manglede solpletterne fuldstændigt over en længere periode i 1600 årene, på samme tid oplevede man “den lille istid”6, en periode, hvor vintrene var særligt hårde, hvor bælterne f.eks. frøs til is, og svenskerne frit kunne hærge i Jylland.

Det vakte derfor berettiget opsigt7, da to danske forskere Eigil Friis-Christensen og Knud Lassen, begge DMI, i 1991 offentliggjorde en tilsyneladende statistisk sammenhæng mellem solpletternes forekomst og den globale opvarmning8.

8688_2

Kurven viste at forhold i Solens magnetfelt (den røde kurve angiver den såkaldte solplet-periode “sunspot cycle length”) og Jordens temperatur (blå) tilsyneladende fulgtes ad. Når solplet-perioden er længere end 11 år, vil Jorden altså opleve en afkøling.

Arbejdet vakte som nævnt enorm opsigt – se f.eks. artiklen i New York Times, 19919. Jeg beskrev selv emnet i Illustreret Videnskab 1992.

Klimaskeptikere som Lomborg, regeringen10 o.a. tolkede grafen ovenfor og nåede frem til at der ikke var megen plads til menneskeskabte drivhusfaktorer.

I naturvidenskabens verden er alt dog til fri diskussion, trods myter om det modsatte, når blot man er rimelig stringent i sin måde at argumentere på.

Og bekymrende nok er hele den før så overbevisende sammenhæng ved at falde fra hinanden. Netop nu er Solen helt rolig : vi oplever for tiden den mest “søvnige” sol i mere end 100 år11, men alligevel er jordens globale middel-temperatur i top.

Trods lokale danske snestorme viser den globale temperatur viser sig at være en af de varmeste nogensinde målt.

8688_1

De 10 varmeste år nogensinde ligger alle siden 1997.12, 13 Sidste gang Solen var i minimum skete i 199614.

I snit viser disse minima sig typisk hver 11. år – næste solminimum burde have været i 2007, men det absolutte minimum15 indtrådte først i december 200816.

Men allerede i 2008, pudsigt nok selvsamme år som Anders Fogh Rasmussen foretog sin overraskende klima-kovending, stod det klart at Solen ikke kunne bære skylden for moderne tiders globale opvarmning.

Uanset de lokale snedriver i Nedre Bølleby mens dette skrives – så er gletschere verden over på dramatisk tilbagegang17, samtidig med at nordvestpassagen i 2009 konstateret isfri for første gang i 125 000 år.18

Samtidig er atmosfærens CO2 indhold netop nu det højeste i mere end 400 000 år!!

Efterskrift – Februar 2010

For dem der ikke lige fik lagt mærke til det – så blev Januar 2010 den globalt set varmeste måned i 32 år !

Graf over den globale temperatur netop nu.:

Tjek selv temperaturen her.

Jo, verden er ikke hvad den har været: Mens østkysten af USA drukner i århundredets snestorm, har vestkysten det modsatte vejr.

Politiken fortæller :

“Området omkring vinter-OL” (d.v.s. vestkysten – Vancouver) “er meget atypisk for tidspunktet ‘plaget’ af varmegrader. …
Derfor har arrangørerne nu valgt at få fragtet tonsvis af sne til især Cypress Mountain, hvor de olympiske snowboard-discipliner afholdes.”
Kilde: Politiken

Og videre :

” Snesæsonen er forkortet med 4-5 uger på blot 50 år, og temperaturerne er steget 1-2 grader. I år har det været ekstra mildt og regnende med stort set ingen sne – ikke mindst på grund af havstrømmen El Niño, der har gjort hele Stillehavsområdet varmere.”Kilde: Politiken

Supplerende links:

Dette til trods vil der også fremover findes de såkaldte “klima-nægtere”. Værd at læse er også denne top-10 liste over skeptiske argumenter. Eller denne kompetente liste af modargumenter: http://www.astro-sharp.com/tggws.asp og http://www.newscientist.com/article/dn11650-climate-myths-global-warming-is-down-to-the-sun-not-humans.html
Den globale middeltemperatur her og nu: http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps
Årsrapport ved NOOA – klimaets tilstand 2009: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global&year=2009&month=13&submitted=Get+Report

Kilder

 1. Pia Kjærsgaard, ugebrev, 21.12.2009
 2. http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/12/200912974712995947.html
 3. http://politiken.dk/indland/article867572.ece
 4. http://www.berlingske.dk/klima/df-arrangerer-alternativt-klimatopmoede
 5. Dansk Wikipedia
 6. Den lille istid
 7. Kilde
 8. Graf
 9. New York Times
 10. Kilde
 11. NASA
 12. Solar Activity
 13. DMI
 14. SolarCycle24.com
 15. NASA
 16. NOAA.gov
 17. Glacier Gallery
 18. TV2 Nyhederne
Bookmark and Share
Tags: ,

66 kommentarer
Skriv en kommentar »

 1. Det er påfaldende på grafen over solaktivitet og temperaturer, at de når minima samtidig i 1890, mens temperaturen i fyrrerne og i tresserne ser ud til at være omkring ti år bagefter solens aktivitet. Desuden passer temperaturkurven på grafen dårligt med temperaturkurve som er vist efterfølgende, og endnu dårligere med den seneste forbedrede version af den. Den forbedrede version viser tre kraftige minima og et kraftigt maksima som ikke passer med kurven over solens aktivitet. Det kan virke som om overensstemmelsen mellem solens aktivitet og temperaturen ikke er bedre end vi kan forbedre ved rene tilfældigheder.

 2. Kære Georg Strøm !

  Tak for din pointe, principielt har du ret ­ men retfærdigvis hører det med til historien at solplet teorien kom frem på et tidspunkt hvor emnet – teoretisk set – godt kunne lade sig gøre. Og kurven virkede i sin tid mere overbevisende end så mange andre modeller, som New York Times skrev tilbage i 1991 (link nummer 9 ovenfor) :

  While the correlation established by Dr. Friis-Christensen and Dr. Lassen falls short of definite proof, a number of scientists nevertheless called it remarkable in its close fit between the solar and temperature trends.

  Men efterfølgende satellitmålinger har dog vist at Solen ikke er nær variabel nok ­ se for eks. “solar irradiance” nederst på denne figur fra IPCC. Bidraget fra solens variable udstråling er således kun 0,12 watt pr kvadratmeter, mod 1,66 watt pr kvadratmeter for CO2 påvirkningen.
  Den menneskeskabte drivhus effekt er med andre ord 14 gange større end variationen i soludstrålingen.

  En mulig alternativ forklaring på den observerede solplet-temperatur sammenhæng blev forsøgt givet i 1996 ved Henrik Svensmark og Eigil Friis Christensen, at vore skyer dannes som følge af radioaktivitet (såkaldt “kosmisk stråling”) fra det ydre rum.

  Henrik Svensmark udtaler :

  “Den kosmiske stråling (der rammer jorden) er faldet med ca. 15% i de sidste 100 år. Det har betydet, at der nu er færre lave skyer over jorden. De lave skyer har en afkølende virkning i atmosfæren, og da der er blevet færre af dem, har vi her antagelig forklaringen på en del af den opvarmning af jordens atmosfære på 0,7 grader Celsius, som er sket i løbet af de sidste 100 år.
  Wikipedia

  Solen kommer ind i billedet ikke fordi dens udstråling i sig selv er variabel, men fordi det magnetfelt, der omgiver den, i nogen grad afskærmer Jorden mod kosmisk stråling. Styrken af dette magnetfelt varierer imidlertid i takt med solens aktivitet, der bl.a. viser sig i variationer i antallet af solpletter.

  Men denne fiffige forklaring redder for mig at se intet ved at den tidligere fundne præcise solplet-temperatur sammenhæng er modsat på nuværende tidspunkt: at den globale temperatur som nævnt er på vej op netop samtidig med at solens aktivitet er i bund.

  Til sidst, for os almindeligt dødelige er det fortsat mærkeligt at man taler om global opvarmning i en tid hvor vi vitterligt fryser i Danmark.

  Det vanskelige er selvfølgelig at skelne mellem det lokale vejr og det globale klima.

  Samtidig med at vi oplever rystende kulde, oplever man netop nu varme i Grønland. Klik på “DMI ­ Varme i Grønland”“TV2 : Næsten 20° varmere på Grønland end i Danmark” .

  Tilsvarende har man netop nu rekordvarme i Australien.

  Se især de sidste to links i boksen “supplerende links” ovenfor.

  Hvorvidt vi – lokalt set – opnår en varm ørken, eller om golfstømmen standser, og vi i stedet får en kold frostbox kan ingen sige endnu (se for eks. sidste figur i dette link ) ­ men den ubehagelige kendsgerning er at mennesket er i færd med at skrue på en mekanisme, hvis virkemåde ingen kender til bunds.
  Også værd at lytte til ­ et indslag på DR-P1.

 3. Jeg bryder mig ikke om udtrykket “klimabenægtere” a la holocaustbenægtere. Hvad med Jens Ulrik Andersen, professor i professor i fysik, Aarhus Universitet, tidligere formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd og formand for bestyrelsen for Dansk Rumforskningsinstitut? Er han en “klimabenægter” og uvidenskabelig, når han i en kronik i Jyllandsposten den 9. januar 2010 gør sig til talsmand for, at de menneskeskabte klimaændringer er overdrevne. Når han skriver om den såkaldte climategate:

  “Troværdigheden af IPCC’s rapporter er for nylig blevet belastet af, at der til internettet er blevet lækket tusindvis af e-mails og andre dokumenter fra klimaforskningscenteret (CRU) ved University of East Anglia i England, hvorfra en del af de ledende forfattere til rapporterne kommer. Korrespondancen afslører omfattende og grove brud på god videnskabelig skik, gennem manipulation med data og blokering af andre forskeres adgang til data og computerprogrammer. Intern usikkerhed og tvivl blandt forskerne er blevet undertrykt, og publicering af skeptiske artikler er blevet blokeret af hensyn til behovet for at vise en fælles holdning over for politikerne – af hensyn til ”sagen”
  http://jp.dk/opinion/kronik/article1941456.ece

 4. Kære Dan !
  Udtrykket “klimabenægtere” er min personlige oversættelse af “climate change deniers” – se linket ovenfor.
  Har du et bedre forslag hører jeg det gerne.
  Samme sted vil man også finde links til den af Jens Ulrik Andersen omtalte “climate gate” sag.
  Jeg nægter blot at tro på at man kan undertrykke videnskab, 3 onde mænd kan måske sidde og undertrykke en artikel eller teori et år eller 2 – men ikke i 20 år.
  Videnskaben fungerer, uanset nok så mange fantasifulde “dolkestødslegender”.
  mvh mw

 5. Jeg tror det er vigtigt at vi holder os for øje hvad der benægtes.

  Vi kan sammenligne med evolution og teorien om evolution. Evolution – alle arter har fælles afstamning – er et faktum: Vi kan se det alle vegne, i fossilerne, og specielt i generne. Alene det at man ligner sin mor og mælkemanden sin far er bevis på evolution.

  Teorien om evolution er forklaringen på hvorfor evolution sker: Den videnskabeligt gældende er naturlig udvælgelse.

  På samme måde kan vi skelne mellem global opvarmning og menneskeskabt global opvarmning.

  Global opvarmning er et faktum: På samme måde som evolution, kan vi kan se det i så mange forskellige grene af videnskaben at vi ikke snakker om en enkelt “smoking gun” i et enkelt bevis. Det er virkelig imponerende så bred en front bevismaterialet for global opvarmning strækker sig over.

  Den videnskabeligt gældende teori om global opvarmning er, at den hovedsagelig er menneskeskabt. Selvfølgelig har f.eks. solen indflydelse på vejret, men som beviserne står nu, kan vi ikke sige at sol-teorien er særlig stærk.

  Hvis man benægter evolution eller global opvarmning, benægter man fakta.

  Hvis man benægter teorien om evolution eller menneskeskabt global opvarmning, går man imod teorier der har overvældende videnskabelig opbakning.

  I begge tilfælde er det selvfølgelig ens eget valg, men man må i begge tilfælde erkende, at man er oppe imod et stærkere bevisgrundlag. Og det er nok her, det halter lidt, specielt i medierne. Alle videnskabelige teorier er ikke ligestillede m.h.t. hvor stærkt de er underbyggede, men desværre har medierne en tendens til at give kontroversen bedre dækning end at fokusere på de forskellige styrker af de enkelte teorier. Dette giver desværre befolkningen et fordrejet billede af virkeligheden. Konflikt sælger bedre end enighed.

  /Claus Larsen

 6. Kære Mogens!
  At kalde folk, der er skeptiske over for teorien om den menneskeskabte opvarmning, for climate change deniers, er et lumpent retorisk trick for at sætte dem i bås med holocaust denier. Man bør i en seriøs diskussion ikke benytte det, heller ikke i en dansk oversættelse som “klimabenægtere” eller “klima-nægtere”.

  Hvad angår dine links til “climategate”, så svarer de for mig at se ikke på de spørgsmål, som Jens Ulrik Andersen og andre har rejst. Jeg har sikkert overset noget, og har som ikke-fagmand svært ved at bedømme fakta ved udvekslingerne, men jeg skal ikke benægte, at nogle af de mails forekommer mig at gå ud over, hvad jeg selv kender som frisprog i udvekslinger mellem kolleger. Men jeg lytter gerne, hvis du vil tage emnet op. Det vækker en vis forundring hos mig, når Jens Ulrik Andersen skriver, at der de sidste 5-10 år er sket en svag afkøling, og du skriver, at “De 10 varmeste år nogensinde ligger alle siden 1997.” I det hele taget er jeres fremstilling ret forskellig, og hvis Jens Erik Andersen tager helt fejl, bør du svare ham i Jyllandsposten. Personligt har jeg aldrig kunnet få Michael Mann’s berømte/berygtede hockeystav over de sidste 1000 år til at passe med min viden som historiker om fortidens klima.

 7. Undskyld: Det var Jens Ulrik Andersen.

 8. Og så er den endelige NOAA klimarapport for 2009 netop udkommet – 2009 deler jævnbyrdigt med 2006 pladsen som det femte-varmeste år nogensinde !


  Delrapporten for december måned 2009 alene
  er også interessant læsning, her viser f.eks. kortet
  den tendens medierne allerede har omtalt, nemlig at der har været kulde i ”eurasia” – (det europæisk asiatiske kontinent) – men varme i f.eks. Grønland.
  Så den globale opvarmning er bestemt ikke aflyst, tværtimod.


  “Where did global warming go? Here’s where”

  Kortene bekræfter kulde hos f.eks. os, men varme i f.eks. Grønland: “Eurasia and North America are experiencing unusually cold conditions. On the other hand, Greenland, eastern Siberia and the Arctic ocean are experiencing unusual warmth.”

  Et nyttigt link fra tidligere en gang til :
  Den globale temperatur netop nu

  I øvrigt giver denne klare sammenstilling sammen med den før omtalte BBC artikel detaljerede svar på flere af klimabenægternes argumenter.

  Mvh MW

 9. Kære Dan !

  Der ligger ikke fra min side noget forsøg på at associere disse klimabenægtere med holocaust benægtere.

  Det danske sprog er en svær en, helt korrekt havde nok været udtrykket ”AGW Deniers”, hvor ”AGW” står for Antropogen , d.v.s. Menneskeskabt Global Opvarmning, men det bliver nok lidt for tungt.

  Der har været talrige forsøg på at drage teorien om AGW – menneskeskabt global opvarmning – i tvivl.

  Den her omtalte solplet-teori har ligefrem fået sit eget liv på internettet, og lever fortsat i bedste velgående.

  Senest hævdes der at være registreret klimaforandring på de øvrige planeter, et tegn på at Solen, og ikke mennesket, har den afgørende effekt – uden at dette dog har dokumenteres. Phil Plait : “Is Global Warming Solar Induced? Not According to the Planets”

  Jeg nærer personligt stor respekt for Henrik Svensmarks ihærdige arbejde – videnskaben er i sagens natur fri og uafhængig, trods politiske partiers myter om det modsatte.

  Men den før så overbevisende solplet temperatur sammenhæng synes netop nu at være knap så overbevisende.

  Og hvis jeg må citere et enkelt uddrag af Jens Ulrik Andersens kronik


  ”Der er mange vidnesbyrd om sammenfald af variationer i klimaet og i den kosmiske stråling. Den hurtige opvarmning i begyndelsen af det 20. århundrede faldt således sammen med en betydelig svækkelse af den kosmiske stråling. Årsagen hertil var en forstærket solaktivitet. Solen udsender en strøm af ladede partikler, den såkaldte solvind, og det medfølgende magnetfelt afskærmer delvist Jorden fra den kosmiske stråling. ”

  Andre synes dog af stik modsat opfattelse:
  “There is no connection between global warming and cosmic rays. That’s because there’s no trend in cosmic rays. It’s completely bogus,”
  remarked Dr. Gavin A. Schmidt, a NASA researcher and contributor to Realclimate.org
  – citeret hos kilde 1 og Phil Plait
  Hele balladen om climategate er omtalt hos f.eks. Chris Mooney – ligeså har Sarah Palin forsøgt at bruge denne historie til at konfrontere Obama

  Og striden om AGW fortsætter givetvis også fremover, som Greenpeace formulerede det : ”Politicians talk, leaders act”.

  mvh mw

 10. Kære Mogens

  Det er mig ganske ufatteligt, at du ikke kan eller vil indse, at terminologien, valget af en retorik, er bevidst og betydningsfuldt. Hvorfor tror du egentlig, at fortalere for produkter, hvis helbredende virkninger ikke er bevist, gerne vil kalde det CAM eller “complementary and alternative medicine”. At de gerne vil kalde deres tilgang holistisk? At en politisk kamp ikke mindst er kampen om retorikken?

  At kalde folk, der er skeptiske over for AGW, for “climate change deniers”, er et bevidst forsøg på at kæde dem sammen med og sammenligne dem med Holocaust deniers. Den ene gruppe er ekstremister, der benægter et folkemord, hvilket er ulovligt i mange lande, den anden gruppe er altså ligeledes ekstremister, der ¨benægter, hvad der også vil blive et folkemord. Det er implikationen i benævnelsen.

  Den kendte miljøaktivist miljøaktivist Georg Monbiot har ellers gjort det ret klart i sin klumme i The Guardian den 21. september 2006.
  “Almost everywhere, climate change denial now looks as stupid and as unacceptable as Holocaust denial.”

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/sep/21/comment.georgemonbiot

 11. Jeg bruger selv betegnelsen “klima-benægtere”, og jeg vil gerne forklare hvad min baggrund er for at gøre det.

  Øjvind Lidegaard, Videnskab.dk, skriver i sin artikel Klimabedrag afdækket:

  Selvfølgelig må folk mene og ytre sig som de vil. Men på et eller andet tidspunkt må der også slås en streg, hvor det ikke længere giver mening at give klimabenægtere den dominerende plads, de har haft og stadig har i mange medier, helt analogt med, at vi ikke længere giver spalteplads til benægtere af holocaust, folk der hævder at rygning ikke skader helbredet, eller at asbest er ufarligt.

  Jeg skriver selv i debatindlæg til artiklen at:

  (Øjvind) rammer helt plet ved at sammenligne AGW-benægterne med Holocaust-benægtere, folk der hævder at rygning ikke skader helbredet, eller at asbest er ufarligt. Jeg ville også tilføje grupper som kreationister, “Truther”-bevægelsen, Månelanding-benægtere, Däniken-fans og FladJords-tilhængere.

  På trods af forskellig baggrunde ser vi nøjagtigt de samme metoder blive brugt. Man benægter virkeligheden udfra et ideologisk synspunkt: Kreationister holder fast i et (kristen) gudeskabt univers, “Truthere” holder fast i at alt er en konspiration (mod dem selv), og så fremdeles.

  Man starter med en fasttømret konklusion, som intet – heller ikke et så overvældende bevismateriale som understøtter AGW – kan rokke ved. Selv konkrete beviser på fusk i egne rækker nedtones, eller ignoreres helt.

  Og det er her klinten for alvor skilles fra hveden: Hvor naturvidenskaben retter op på fejl, og forbedrer processen konstant, går pseudovidenskaben i den stik modsatte retning: Dogmet må og skal fastholdes, uanset metoden.

  Og senere:

  Det er OK ikke at være overbevist om AGW. Enhver er salig i sin tro. Enhver har ret til at leve et liv der ikke har meget med virkeligheden at gøre.

  Men at påstå at beviserne ikke findes, eller at der er overvældende videnskabelig konsensus, er kun bevis på et: At man lukker øjnene for virkeligheden.

  Og igen:

  Det er muligt at vi har haft højere temperaturer før i tiden, og også højere CO2.

  Men for 600 millioner år siden var der heller ikke over 6 milliarder mennesker på jorden.

  Det er foruroligende så nonchalant klimabenægterne tager det ubehagelige faktum at mange millioner menneskers liv står på spil. Det er åbenlyst at man helst vil glemme alt om det.

  Foruroligende – og hjerteløst.

  Min egen brug af termen betyder ikke at jeg mener, at klima-benægterne bevidst ønsker at udradere den største del af Jordens befolkning. Men jeg bliver nødt til at påpege, at denne masseudryddelse bliver et ubehageligt faktum, hvis vi bliver ved med ukritisk at hælde CO2 ud i atmosfæren. Og vi kan ikke se bort fra at en del AGW-benægtere ignorerer denne katastrofe.

  Det er ikke noget jeg finder på, for at piske en politisk stemning i vejret: Det er hvad de videnskabelige konklusioner siger i dag. Vi får disse voldsomme ændringer i klimaet, og det vil primært gå ud over de lande, der i forvejen er ringe rustet til at modstå katastroferne.

  Vi kan dog ikke ignorere de konspirationstanker der er en del af drivkraften for noget af AGW-modstanden: For det skorter jo – ifølge dem selv – ikke på hverken beviser, penge til forskning, mediedækning eller folkelig støtte til anti-AGW teorien.

  Hvorfor har anti-AGW siden f.eks. ikke fastlagt dagsordenen på COP15? Det må naturligvis skyldes en verdensomspændende konspiration! Og så er ringen sluttet til Holocaust-benægterne.

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen

 12. Kære Mogens
  Så er den ged da vist barberet! Tak til Claus Larsen for bekræftelsen af, at ordet “klimabenægtere” er et ideologisk valgt skældsord, der bevidst hentyder til Holocaustbenægtere.

  Det er interessant at vide for en humanist som mig, at der er danske professorer inden for de naturvidenskabelige fag, der har meninger sammenlignelige med “kreationister, “Truther”-bevægelsen, Månelanding-benægtere, Däniken-fans og FladJords-tilhængere.”
  Ikke nok med det. Hvis jeg skal tro min læsning af nedenstående artikel (Århus Universitet), må vi føje Dennis Nørmark, Lars Andreassen og Christoffer Karoff til kredsen af Holocaustbenægtere, Månelandingsbenægtere, Dänikentroende og andet godtfolk. Artiklen er endog udgivet i et magasin fra Århus Universitet. Det står værre til end jeg troede. Mørkets kræfter er overalt!
  http://www.klima.au.dk/uploads/media/augustus-1-2008.pdf

  Må jeg sige tak for debatten, som på mange måder har været oplysende.

  Med venlig hilsen

  Dan H. Andersen

 13. Dan, den har du helt galt fat i: Jeg siger netop at det ikke er et ideologisk bestemt skældsord (fra min side i hvert fald).

  At der også findes mennesker med høj uddannelse i Danmark der har langt-ude holdninger er vel ikke overraskende. Tænk blot på Poul Heinrich Riis-Knudsen, der ud over sin nazist-baggrund også er Holocaust-benægter, eller Karsten Nissen, biskop, der har argumenteret for at skolebørn undervises i kreationisme 1, 2.

  Pointen er, at det ikke er folks uddannelse, der gør at de har enten ret eller uret, men udelukkende styrken af de beviser de bruger. Her må vi sige, at AGW-modstanderne ikke har videnskaben med sig. Vi må heller ikke vige tilbage, når vi opdager at visse også benytter sig af metoder, der er fuldt sammenlignelige med de metoder som kreationister, Truthere og andre også bruger.

  If it walks like a duck, quacks like a duck…

  1) Biskop på afveje
  1) Skal fundamentalister kontrollere naturvidenskaben?

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen

 14. Kære Dan !

  Du skriver :

  “Hvis jeg skal tro min læsning af nedenstående artikel (Århus Universitet), må vi føje Dennis Nørmark, Lars Andreassen og Christoffer Karoff til kredsen af Holocaustbenægtere, Månelandingsbenægtere, Dänikentroende og andet godtfolk. Artiklen er endog udgivet i et magasin fra Århus Universitet. …”

  Det står værre til end jeg troede. Mørkets kræfter er overalt!

  Nej, der er bestemt ingen, som drager Aarhus Universitets kompetencer i tvivl. Men det ville nu hjælpe meget på Universitets omdømme hvis de pågældende personer gad holde rede på de citerede kilder.

  Den pågældende gruppe begynder deres indlæg med et klassisk “allerede de gamle grækere” – citat :


  “Det har længe været kendt, at der er en klar overensstemmelse mellem antallet af solpletter og temperaturen på Jorden, således at temperaturen på Jorden er høj, når der er mange solpletter og lav, når der ikke er så mange solpletter. Teorien blev fremsat af Henrik Svensmark i 1995.

  I 2006 påviste Svensmark og hans gruppe i Proceedings of the Royal Society solpletteorien eksperimentelt. Men IPCC har ikke medtaget forskningsresultater udgivet efter maj 2005.”

  Smukt. Bortset fra at kilde-henvisningen er forkert, teorien blev som nævnt ovenfor IKKE fremsat af Svensmark, men derimod af Eigil Friis Christensen og Knud Lassen, 1991.

  Og teorien omhandlede IKKE antallet af solpletter, men derimod længden af det interval disse optræder med – i snit typisk 11 år, nogle gange kortere, andre gange som nu længere.

  I 1996, og IKKE 1995, fremkom et andet interessant arbejde, som de pågældende forfattere muligvis har tænkt på : “Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage – a missing link in solar-climate relationships”, ved Henrik Svensmark og Eigil Friis Christensen.

  Artiklen undersøgte skydækket med forekomsten af kosmisk stråling, og fandt en forbløffende fin overensstemmelse.

  Ideen blev om talt tidligere på denne side og går ud på at – side 2 i NY Times artiklen nedenfor – når solpletterne og den solare vind dør ud, trækker solsystemets magnetiske omgivelser sig sammen, dette skulle give flere skyer, hvilket igen bevirker en afkøling.

  Men mit spørgsmål med hele denne skeptica artikel er blot :

  Hvordan går det med alle disse klare overensstemmelser, når SOLENS AKTIVITET netop nu ER I BUND, samtidig med at den GLOBALE temperatur ER I TOP ?

  Tak for snakken !

  Mvh mw

  I øvrigt værd at læse , NY Times sommeren 2009, med bl.a. Henrik Svensmark.

 15. At benægte er en ting – at betvivle er noget ganske andet. Men at være skråsikker er nok det dummeste.

  “Videnskaben fungerer, uanset nok så mange fantasifulde “dolkestødslegender”.”

  Ja- videnskaben fungerer så længe fakta ikke benægtes eller ignoreres. At vi skal kunne lade os overbevise på sagligt grundlag – og vi gerne i god tid i forvejen skal have besluttet os for hvilke beviser vi vil acceptere – er vel den eneste konsensus, der bør eksistere i videnskaben.

  Jeg skylder af samme årsag Dan A. 6 flasker Barolo – I god tid i forvejen havde jeg accepteret at NASAs LRO mission måtte være et afgørende bevis for månelandingen i 69.

  http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/apollosites.html

  At vi nu i 12 år har set stagnerende globale temperaturer – på trods af historisk høje emissioner – gør det i mine øjne meget svært at være skråsikker på menneskeskabt opvarmning.

  I hvor lang en periode vil man acceptere at naturlig klimatisk variabilitet overstiger den påståede menneskeskabte opvarmning før teorien må anses for at være falsificeret?

  Har AGW tilhængerne i det hele taget et entydigt falsifikations kriterium? – Og kan man tage AGW teorien seriøst uden?

 16. Det entydige falsifikationskriterium for menneskeskabt global opvarmning giver sig selv: At temperaturen ikke stiger over en længere periode.

  Selv de sidste årtier har set en stigning: Alle år fra 2000 til 2008 har været blandt de 14 varmeste år siden man begyndte at måle. De 20 varmeste år er alle siden 1981.1

  Det kan man næppe kalde en “stagnering” over de sidste 12 år.

  Global opvarmning betyder opvarmning over længere tid. Det betyder ikke at alle steder bliver varmere, hvert eneste år. Derfor kan man sagtens opleve kortere perioder hvor temperaturen endda falder en smule. Men i det lange løb er den globale temperatur steget, og den gældende videnskabelig teori, der har en overvældende support fra videnskaben er, at det hovedsageligt er menneskeskabt.

  Se også: Do global temperature trends over the last decade falsify climate predictions?

  /Claus Larsen

 17. Hej Claus,

  Tak for link. Præmissen for papiret er netop som jeg skitserede i mit indlæg

  “Observations indicates that global temperature rise has slowed in the last decade” – det er min definition på ‘stagnerende’.

  ‘Alarmisterne’ starter regressionen i 1999 (som i papiret) og ‘Benægterne’ i 1998 – begge parter får det resultat de ønsker. Temperaturerne har siden 1998 været svagt stigende / eller svagt faldende. Det er som diskussionen om hvem der ejer Jerusalem. ( Bemærk venligst at man til graf 2 har vendt årstals rækkefølgen på x-aksen -The only way is up hos Met office!)

  Spørgsmålet er altså alene hvor lang tid vi med rekord store emissioner skal se at temperaturerne er stagnerende før AGW falder. Ønsker ‘alarmisterne’ at komme med et bud nu ? eller ønsker man at forbeholde sig retten til at cherry picke og afventer den næste store ‘el nino’ ?

  I al fairness bør man vel fastsætte perioden nu hvor den globale temperaturudvikling er uafklaret på 12. år.

  Venlig hilsen Jørgen

 18. Hej Jørgen,

  I al fairness må vi sige at stigningen ikke er helt så stor som i foregående periode. Men selv hvis vi kigger på hvad den er steget indenfor denne ultrakorte periode, så er det i sig selv meget bekymrende.

  Det betyder nemlig at temperaturen stiger med 0.7 grader på et enkelt århundrede. Det er temmelig voldsomt i sig selv, når man tænker på hvor lidt der skal til, før der sker klimaændringer.

  Så uafklaret – det er den bestemt ikke. Trenden er opadgående, og i dybt bekymrende grad. Der er ingen tvivl om at vi bliver nødt til at reducere CO2 udslip drastisk – og det kan kun gå for langsomt.

  Mest set i lyset at vi er gået fra 6 milliarder mennesker til 6.8 milliarder på kun 11 år. Om sølle 30 år anslås Jordens befolkning til at være hele 9 milliarder.1 Klimaændringer vil få massive følger for en ufattelig mængde mennesker.

  Du spurgte før hvad AGW-tilhængernes falsificeringskriterium var. Hvad er dit eget?

  /Claus Larsen

 19. Jeg har ingen teori ( om klima ) og jeg påfører heller ikke andre mennesker skatter og afgifter som følge af mit tankespind. Jeg forventer derfor de, der mener jeg forurener og skal bøde, formulerer en rigtig videnskabelig teori med tilhørende falsifikations kriterie. Således at jeg – om 10-20 år yderligere uden temperaturstigninger ? – kan få mit co2 aflad tilbagebetalt af statskassen.

  Vh. Jørgen

 20. Hej Jørgen,

  Som jeg påpegede, er AGW-teorien skam en rigtig videnskabelig teori, med tilhørende falsifikationskriterie. Derfor må du så også acceptere den som en sådan, specielt eftersom du selv bad om at få at vide om det eksisterede.

  I videnskaben har vi en teori indtil vi har en der er stærkere. Du kan ikke bare smide den gældende teori ud, uden at erstatte den med en anden. Sådan spiller videnskabsklaveret ikke.

  Det er muligt at du synes at AGW-teorien ikke er stærk nok, men hvis du ikke har en, der forklarer klimaændringerne bedre, så kan du ikke forlange at vi andre smider AGW-teorien ud. Hvis du vil “vinde” i videnskaben, må du præsentere noget, der står stærkere.

  Hvorfor lige 10-20 år? Hvilke videnskabelige argumenter ligger til grund for lige netop den tidsramme?

  /Claus Larsen

 21. Men hvad er så falsifikationskriteriet ? 10-20 år var bare mit personlige ønske om at få mit co2 aflad tilbagebetalt omkring min pensionering – (uanset at den katolske kirke vist aldrig har tilbagebetalt aflad i det omfang gud straffede synderne på trods af betaling!)

  Mvh. Jørgen

 22. Hej Jørgen,

  Du kan ikke kræve at en overvældende videnskabelig konsensus skal opgives, blot fordi du hiver et tilfældigt valgt tal op af hatten, baseret udelukkende på hvad du selv synes lyder rimeligt, udelukkende af hensyn til din egen pengepung, og ikke af hensyn til konsekvenserne for de mange millioner mennesker der vil blive ramt. Specielt set i lyset af, at du selv indrømmer, at du ikke har nogen teori selv, og at du ikke ser ud til at have nogen former for ekspertise indenfor klimaområdet.

  Det kan simpelthen ikke tages seriøst. Det kan du forhåbentlig godt selv se.

  Hvis den katolske kirke også skal betale aflad tilbage, skal Danmark så betale krigsskadeerstatning til englænderne, fordi vi plyndrede landet i vikingetiden?

  /Claus Larsen

 23. Kære Jørgen !

  du skriver :
  “At vi nu i 12 år har set stagnerende globale temperaturer – på trods af historisk høje emissioner – gør det i mine øjne meget svært at være skråsikker på menneskeskabt opvarmning. “

  – dette er den klassiske myte nummer 2 i BBC listen
  omtalt under “supplerende links” ovenfor.

  “1998 was an exceptionally warm year because of the strong El Nino event. Variability from year to year is expected, and picking a specific warm year to start an analysis is “cherry-picking”; if you picked 1997 or 1999 you would see a sharper rise. Even so, the linear trends since 1998 are still positive.”

  Så desværre, hvad enten vi vil eller ej, uanset om så “Pias kolonihave hus” bliver knust under snemasserne, så er den GLOBALE temperatur på vej op – 2010 ventes at blive det varmeste år nogensinde
  – se endnu en gang linket med den globale temperatur netop nu

  mvh MW

 24. Hej Claus,

  Det er ikke mig, der skal formulere falsifikationskriteriet. Det er de , der formulerer teorien. Hvad er falsifikationskriteriet ? Hvor lang tid med stagnerende temperaturer skal jeg vente før jeg får mine penge tilbage ?

  Jeg går alene ud fra at kriteriet er formuleret og at der er lige så bred konsensus om dette , som om AGW teorien. Ellers kan jeg vel ikke godtage teorien som redelig?

  Hej Mogens,

  Jeg er ikke enig i BCC’ konklusion – Claus link til Met Office papiret viser jo netop at temperaturudviklingen de sidste 12 år ikke har fulgt selv IPCC mest optimistiske prognoser. Vi er langt under hvad der blev forudset for 12 år siden. Temperaturene har bare ikke fulgt modellerne.

  “Given the likelihood that internaly variability contributed to the slowing of global temperature rise we expect that warming will resume in the next few years”….

  But what if they don’t ? Hvor lang tid skal jeg vente? – Det bør der vel være konsensus om hvis jeg skal tage teorien alvorligt.

  Det bliver dog, som du nævner, meget interessant at se udviklingen for den nuværende ‘El Nino’ – But what if ?

  Venlig hilsen Jørgen

 25. Hej Jørgen,

  Den går ikke, Granberg. Du bliver nødt til at indse, at hvis du vil kaste AGW-teorien overbord, er du nødt til at komme med en bedre selv.

  Prøv at forestille dig, hvis en person kom og sagde til dig:

  “Jørgen, den der teori om evolution, den holder sgutte. Jeg mener selv ikke, at teorien er synderlig godt underbygget, og facts passer slet ikke til teorien. Godt nok har jeg ikke selv en bedre teori, men da mine skattekroner går til undervisning i evolution, så synes jeg ikke at vi skal bruge penge til den slags. Jeg ved godt, at der er overvældende videnskabelig konsensus om teorien, men eftersom jeg er bekymret for min pengepung skal vi alle se bort fra hvad videnskaben siger, og blot forkaste teorien om evolution, uden at sætte noget i stedet.”

  Det argument ville du aldrig acceptere. Derfor kan du heller ikke forlange at vi skal gøre det samme, blot fordi du siger noget tilsvarende.

  Hvad skal der konkret til før du accepterer teorien om AGW?

  Hvis den katolske kirke også skal betale aflad tilbage, skal Danmark så betale krigsskadeerstatning til englænderne, fordi vi plyndrede landet i vikingetiden?

  /Claus Larsen

 26. Nej Claus den går ikke :-)

  I et demokratisk samfund kan vi ikke lade højtuddannede fremkomme med vanskeligt tilgængelige teorier , der påvirker borgernes hverdag – uden disse videnskabsfolk selv definerer hvilke observationer borgeren skal lægge til grund for indgrebet i den personlige frihed. SAMT hvilke observationer , der måtte få videnskaben til at frafalde sine synspunkter igen.

  Det er hverken borgerne eller de lovgivende politikere, der selv skal fremkomme med falsificerende teorier. Vi må forlange at statsfinansierede videnskabsfolk synliggør deres ønske om til stadig at blive klogere – og dermed synligt distancerer sig fra de religiøse – ved selv at fremkomme med information om hvordan de vil lade sig overbevise om deres evt. fejlantagelser. Ellers er de præster.

  Jeg spørger derfor igen! Hvor lang tid skal vi opleve stagnerende globale temperaturer før AGW teorien må anses for falsificeret? Er der konsensus om dette i ’alarmisternes’ lejr? Det er min ret som borger i et non-Orwellsk samfund at få den oplysning.

  Men der er jo næppe konsensus om dette – det tydeliggør denne disussion.

  Derfor må man – efter 12 år uden korrelation mellem model og virkelighed – og uden at AGW tilhængerne selv åbent diskuterer falsifikations kriterier – stille sig det spørgsmål om AGW ikke bare er en ny religion? Og om observationerne af klimaforandringer ikke bare er et paranormalt fænomen, der opleves af visse befolkningsgrupper på lige fod med gespenster?

  Senest har IPCC , ved Pachauri himself, lade forstå at observationer om anormale gletscher afsmeltningerne i Himalaya har haft samme videnskabelige redelighed som observationer af Bigfoot i samme område. Disse påståede gletscher afsmeltninger blev ellers så sent som ved COP15 eksponeret vidt og bredt.

  AGW er og bliver opium for folket.

  God weekend, Jørgen

 27. Hej Jørgen,

  Jeg må indrømme, at dit sidste indlæg fik mig til at spærre øjnene op. På den anden side er det da godt, at du melder klart ud hvad din begrundelse er for din afvisning af AGW.

  Du er helt klart på et ideologisk korstog mod al videnskab. Du sætter et uopnåeligt frihedsideal højere end alt andet. Hvis du ser en videnskabelig teori som efter din opfattelse er et indgreb i din personlige frihed, så forlanger du at resten af verden dropper teorien, og indretter sig efter din ideologi.

  Det er ikke op til den enkelte borger at afgøre, om en videnskabelig teori holder eller ej. Videnskabelige konklusioner afgøres ikke ved almindeligt flertal – vi stemmer ikke om hvorvidt Jorden er rund eller flad, evolution er sand eller falsk, eller om det er tyngdekraft eller nisser der holder hos nede.

  Hvis du som borger vil gøre dig til dommer over videnskabelige konklusioner udfra en erklæret politisk idealisme, så ideologiserer du videnskab i en grad vi ikke har set siden nazisternes forsøg på at gennemtvinge eksempelvis Welteislehre som et videnskabeligt faktum.

  Det er et skræmmende anti-videnskabeligt populistsamfund, du her plæderer for. Videnskab skal ikke styres af hverken politikere, jura, Vox Populi, eller et enkelt menneskes ideologi.

  Uanset hvad du ellers hævder, oplever vi ikke “stagnerende globale temperaturer”. Observationer af klimaændringer er ikke at sammenligne med observationer af gespenster eller Bigfoot. Det er fuldstændig absurde påstande at komme med, som de fleste heldigvis kan gennemskue for hvad det er: Ideologi over viden.

  /Claus Larsen

 28. Kære Jørgen !

  Nu er det jo blevet meget moderne at stille spørgsmålstegn ved eksperter, for at citere Anders Fogh fra dengang han blæste til bondeoprør mod smagsdommerne :

  »Der er tendenser til et eksperttyranni, som risikerer at undertrykke den frie folkelige debat. Befolkningen skal ikke finde sig i løftede pegefingre fra såkaldte eksperter, der mener at vide bedst«.

  Men derfor minder din argumentationsform alligevel om ham molbotypen, der sprang ud fra kirketårnet, og som på vej forbi første etage tog piben ud af munden og udbrød, “Jow, indtil nu er turen da gået meget godt”…

  For mig at se ER temperaturkurven vist i denne artikel på vej op, uanset evt. mikroskopiske år til år variationer, uanset evt. forskellige arbejdsmetoder.

  For igen at citere fra artiklen ovenfor :

  Hvis NASA gør temperaturerne op på samme måde som de britiske forskere, får man samme resultater. Uanset hvad er forskellene små, og årene 1998, 2002, 2003, 2006, 2007 og 2009 ligger alle tæt på hinanden som meget varme år, siger NASA-forskerne. De aktuelle kuldegrader i store dele af Europa og USA er alene regionale og midlertidige vejrfænomener knyttet til naturlige variationer i høj- og lavtryk over Arktis og de nordlige breddegrader, fastslår både de amerikanske og britiske klimaforskere.

  Og igen :

  »En kombination af den menneskeskabte opvarmning og en moderat opvarmning af det tropiske Stillehav – det såkaldte El Nino-fænomen – betyder, at 2010 med stor sandsynlighed vil blive et globalt varmere år end 2009 (…) Det er mere sandsynligt end ikke, at 2010 vil blive det varmeste år i målingernes historie,« skriver Metoffice på sin hjemmeside.I analysen fra NASA-forskerne lyder konklusionen således:
  »Bundlinjen er denne: Der finder ingen global afkøling sted. Indtil videre og indtil menneskeheden bringer sine udledninger af drivhusgasser under kontrol, må vi forvente, at hvert årti bliver varmere end det forudgående.«
  »Denne viden må kombineres med den konklusion, at en global opvarmning på en-to grader får enorme konsekvenser for menneskeheden.«

  Dette bør sammenholdes med et citat fra et indlæg ved Lykke Friis ­ Pol 22.01.2009

  “Allerede fra 2012 vil Danmark ikke længere være selvforsynende med fossil energi. Det betyder, at vi snart skal til at købe store dele af vores energi i andre lande.”

  Ingen af os ønsker at vende tilbage til de gode gamle dage under hosenkræmmerens tid, hvor farmand spankulerede rundt i stuen med strikket tophue og vadmelsbukser, bakkende på porcelænspiben, alt imens at lillemor med sved på panden forsøgte at røre i den økologiske boghvedegrød henne på det glohede trækomfur.

  Men netop derfor var der måske en grund til at tænke sig om en ekstra gang.

  Tak for en levende debat !

  Mvh mw

 29. Mens vi alle spejder efter det længe savnede forår – klik for den tyske 16 dages vejrudsigt – har DMI netop udgivet denne artikel om klimaet i 2009

  mvh mw

 30. p.s. se evt også http://www.dmi.dk/dmi/tr10-01.pdf

  mvh mw

 31. De netop offentliggjorte globale temperaturkort for februar 2010 viser – som forventet – markant kulde i vores område og midt usa – men en ligeså
  markant opvarmning i de øvrige områder, inklusive Canada.

  Videnskab.dk bloggen har i øvrigt en interessant opdatering om ”klimabenægterne”.

  Mvh MW

 32. Det globale temperaturkort for marts 2010 er netop offentliggjort af NOAA, og viser at der er tale om den varmeste marts måned siden målingerne begyndte i 1880.

  “The combined global land and ocean surface temperature anomaly for March 2010 was 0.77°C (1.39°F) above the 20th century average, resulting in the warmest March since records began in 1880.”

 33. Så kom april NOAA rapporten for det globale vejr. Tro det eller ej, det “kolde” Danmark fylder ikke meget på verdenskortet :

  ”April 2010 was characterized by very warm conditions across much of the world. Warmer-than-average conditions during April 2010 were present across much of the world’s land areas. The warmest anomalies occurred in southern Asia, northern Africa, the north central and northeastern U.S., Canada, Europe, and parts of northern Russia.”


  Klik for at verdenskortet med de globale temperaturer

  Mvh mw

 34. Det i siger er langt ude…. Graferne viser ikke Co2 neavuet og de viser kun frem til år 2000…

  Prøv at se her http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/600px-temp-sunspot-co2_svg.png

  Der kan man se at i år 1960 stopper solpletaktiviteten med at følge temperaturen, mens Co2 neavuet og temperaturen stiger.

  Så er myten aflivet Global opvarmning ER meneskeskabt

 35. Interessant nok – men jeg tror du misforstår indholdet af denne artikel.

  Pointen er at vi, trods den hårdeste danske vinter i mange år – har en global temperaturstigning som nærmer sig nye rekorder.

  mvh MW

 36. Jeg er dybt foruroliget over, I hvor høj grad folk accepterer begreber som “global” temperaturstigning? Har I overhovedet overvejet, hvor umulig den opgave er? Og hvis det overhovedet kan gøres med behørig hensyn til måleusikkerhed, statistisk usikkerhed, metodeskift og andre variable, hvad jeg betvivler meget, så hvilken relevans det har, idet temperaturerne jo regionalt har ændret sig markant gennem tiderne? Det er vel for så vidt en ringe trøst for vi nordboere, at jordens middeltemperatur stiger, hvis vi bliver begravet under 200 meter is, hvad et og andet kunne tyde på rent faktisk kunne ske! Også i vores levetid.

  Og hvordan søren kan man negligere, at det er atmosfærens indhold af vanddamp, der sammen med indstrålingen bestemmer temperaturen ved jordens overflade? Er det fordi naturlige variationer i havstrømme og klimasystemer ligger udenfor menneskets rækkevidde? Er det ikke på høje tid med lidt naturvidenskabelig selvransagelse, så vi kan bruge vores tid og ressourcer på mere konkrete problemer? Har man brug for argumenter imod fossilt brændstof, synes jeg, at det er alt rigeligt med argumenter som, f.eks. at forhindre deciderede forureninger, som den vi ser nu i den mexikanske golf, eller geostrategiske grunde med henblik på at skaffe en mindre voldelig verden! Men der er åbenbart både penge og magt i menneskabte dommedage!

  Husk på! Der er så lidt CO2 i luften, at en plante må investere rigtig meget energi i enzymet ribulose-1,5-diphosphatase; det enzym der kan “fange” de få CO2 molekyler, der findes i luften! En pæn del af de senere års merudbytte på markerne kan formentlig forklares med den svagt øgede mængde CO2, og det er jo fint nok, og – måske – kan det også være med til at afværge virkelige katastrofer, som istider!

  Kan nogen fortælle mig, hvorfor det er, at vi synes, at vi er så dygtige, når det eneste der er sket i 100-150 år er teknologisk udvikling? De bærende dogmer (det periodiske system, atom-modellen, relativitetsteori, darwinisme, jordens alder, big bang, etc) er jo stadig de samme? Kan vore tipoldeforældre virkelig have ramt plet med det hele? Eller er det bare en række dominobrikker, der vælter, fordi tiden var moden til det? Der synes at eksistere en himmelråbende mangel på erkendelse af, at det, vi har “i hovedet” – også indenfor naturvidenskaberne – , ikke nødvendigvis er et spejl af den materielle virkelighed omkring! Nogle emner er simpelthen for komplekse for os at håndtere teknologisk. “Global warming” er et af områderne, gensplejsning måske et andet! Derfor ender vi i diskussioner af denne type hurtigt ude i gætteriernes og følelsernes verden!

  Den totale skeptiker!

 37. artikel i politiken : Bliver 2010 det varmeste år nogensinde ?

  mvh mw

 38. Kære Jack,

  Jeg kan – varmt – anbefale Videnskab.dk’s klima-blog.

  Med venlig hilsen,
  Claus Larsen

 39. Det er et populært argument i amerikanske republikanerkredse at menneskets CO2 udledning ingen indflydelse har.

  Man kan selvfølgelig antage den TRO, men har lyst til, men problemet er at tro ikke hjælper den dag vandmasserne står for døren.

  Og som beskrevet i dagens politiken gik maj måned ind i optegnelserne som den varmeste maj nogensinde :

  NOAAs månedsrapport fortæller


  • The combined global land and ocean average surface temperature for May 2010 was 0.69°C (1.24°F) above the 20th century average of 14.8°C (58.6°F). This is the warmest such value on record since 1880.

  Samme rapport giver også


  denne grafik over temperatur udviklingen – bemærk, Danmark har i modsætning til f.eks. Canada, Alaska, Rusland været præget af en kold Maj Måned.

  mvh MW

 40. Og igen en rekord – den varmeste juni nogensinde siden målingerne begyndte i 1880 :

  klik for grafik

  Juni måned rapport

  Arabisk presseomtale :

  “The first six months of 2010 brought a string of warmest-ever global temperatures, but connecting these dots to long-term climate change patterns remains frustratingly difficult, experts say.”

  Mvh mw

 41. Jack Sandbæk:

  “Og hvordan søren kan man negligere, at det er atmosfærens indhold af vanddamp, der sammen med indstrålingen bestemmer temperaturen ved jordens overflade? Er det fordi naturlige variationer i havstrømme og klimasystemer ligger udenfor menneskets rækkevidde? Er det ikke på høje tid med lidt naturvidenskabelig selvransagelse, så vi kan bruge vores tid og ressourcer på mere konkrete problemer? Har man brug for argumenter imod fossilt brændstof, synes jeg, at det er alt rigeligt med argumenter som, f.eks. at forhindre deciderede forureninger, som den vi ser nu i den mexikanske golf, eller geostrategiske grunde med henblik på at skaffe en mindre voldelig verden! Men der er åbenbart både penge og magt i menneskabte dommedage!”

  Naturligvis er det magt og prestige i det, som der er i så mange andre ting. At det er en populær sag gør det blot mere så. Det ændrer dog ikke de observationelle og videnskablige fakta – at kloden opvarmes, og overvejende af menneskelig aktivitet.

  Mht. vanddamen er det aldeles ikke negligeret at fagfolkene; du glemmer at inkludere levetiden af vanddamp i atmosfæren ctr. levetiden af CO2 og CH4 molekyler. Der er en forskel på adskillige størrelsesordener.

 42. Denne svada af løsrevne argumenter er typisk for republikanske klimabenægtere.

  Tilbage bliver at de kolde facts desværre peger den anden vej :

  Mange danske landmænd havde som bekendt svært ved at få høsten i hus. Men selv om vejret i august ikke var for varmt i vores lokale andedam

  så viser august fortsat globalt høje værdier

  August 2010 temperature was 0.90°C (1.62°F) above the 20th century average of 13.8°C (56.9°F).

  Og 2010 tegner til at slå rekorden

  DMI – artikel – ”august fortsatte jordens hedetur”

  http://www.videnskab.dk/composite-5182.htm?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=dato-17-9

  og værre endnu – de grønlandske gletchere smelter i rekordfart

  mvh mw

 43. Klimareporten for sept 2010 skriver :

  september var på global plan den 9.de varmeste nogensinde registreret …

  tendensen fra sidste vinter fortsætter tilsyneladende – denne grafik viser at septembervejret i DK og mellemeuropa var koldt – hvorimod eksempelvis grønland havde det varmt.

  mvh mw

 44. Dmi offentliggjorde for nyligt denne artikel September 2010 – endnu en varm måned på trods af La Niña.


  tilsvarende afholder DMI sidst i oktober en konference om klimatilpasning.

 45. For Danmarks vedkommende synes snevinteren fra sidste år at gentage sig – trods den globale opvarmning. Vejrmønsteret kaldes
  NAO – den nord atlantiske oscillation
  – og giver varme vintre i f.eks. Grønland-Canada, men bitter kulde i mellem Europa.

  Artikel I Politiken

  mvh mw

 46. Mens kulden presser sig på den danske andedam tegner det globale klima fortsat varmt.

  Jesper Theilgaard advarer mod at drage globale konklusioner ud fra vejret i lille Danmark :


  ” Men man skal ikke lade sig narre af det aktuelt kolde vejr. Den globale opvarmning fortsætter, siger Jesper Theilgaard”

  Mvh mw

 47. De månedlige data for november 2010 er forsinkede – men DMI har netop offentliggjort en interessant grafik som viser at også November 2010 er blandt de absolutte rekorder nogensinde.

  Grafen viser den tendens vi allerede har set i efteråret – nemlig et koldt mellem Europa, kontra rekordvarme i Sibirien, Canada, vest-Grønland med mere.

  DMI artiklen ligger på denne adresse

  NOAA grafikken kommer, når den engang frigives, formentlig til at ligge på disse adresser


  Oktober 2010
  – månedsrapporten i sin helhed.


  November 2010
  – månedsrapporten i sin helhed.


  December 2010
  – månedsrapporten i sin helhed.

  Skræmmende nok indtræder den nuværende globale varme på trods af den kølende La Niña effekt.

  Bemærk også grafen i slutningen af DMI-s artikel.

  Mvh mw

 48. Mønsteret fra den seneste tid gentager sig : rekordVARME i pol-områderne, og vinterkulde i Europa/en del af USA samt Kina.

  Den lokale kulde er omtalt i denne artikel ved George Monbiot : ”En usædvanligt kold vinter kan måske forlede dig til at tro, at klimaforskerne ikke har fattet noget som helst. Men kendsgerningerne afslører en sandhed, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen”

  Det var åbenbart ”et højtryk i det iskolde nord, der ifølge det amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration sidste vinter blokerede det sædvanlige mønster og »tillod kold luft fra Arktis til at trænge hele vejen ned i Europa, ind i det østlige Kina og til Washington DC”

  Bemærk Januar temperatur kortet - fra
  Januar 2011 rapporten (tilgængelig medio februar)

  De kommende månedsrapporter vil formentlig befinde sig på disse adresser :

  Februar temperatur kortet - fra
  Februar 2011 rapporten (tilgængelig medio marts)

  Marts temperatur kortet - fra
  Marts 2011 rapporten (tilgængelig medio april)

  Det spændende bliver så – lokalt set – om vi får samme vejr type som under krigen, altså kolde vintre og varme somre.

  April temperatur kortet - fra
  April 2011 rapporten (tilgængelig medio maj)

  Maj temperatur kortet - fra
  Maj 2011 rapporten (tilgængelig medio juni)
  Juni temperatur kortet - fra
  Juni 2011 rapporten (tilgængelig medio maj)
  Julil temperatur kortet - fra
  Juli 2011 rapporten (tilgængelig medio maj)

  mvh mw

 49. Mens USA, Kina og Afrika lider under en dødelig hedebølge
  oplever Nordeuropa en kold og regnfuld sommer – se også
  DMI-s juli rapport

  Juni 2011 er på globalt plan den syvende mest varme juni nogensinde registreret.

  Forventede web adresser – siderne gøres først tilgængelige måneden efter :

  Oversigtskortet for Juli
  Månedsoversigt Juli

  Oversigtskortet for Aug
  Månedsoversigt Aug

  Oversigtskort Sept
  Månedsoversigt Sep

  Oversigtskort Oktober
  Månedsoversigt Okt

  Oversigtskort Nov
  Månedsoversigt Nov

  Oversigtskort Dec
  Månedsoversigt Dec

  mvh mw

 50. Klimaet er som sådan blevet varmere – http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/er-jorden-blevet-varmere

  I sagens natur ligger de nedenfor nævnte rapporter først på nettet MÅNEDEN EFTER :

  NOAA-s rapport over klimaet i Januar måned 2012 – http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2012/1

  Månedsoversigt Jan 2012 over vejret på verdensplan http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201201.gif

  —————–

  NOAA-s rapport over klimaet Februar måned 2012 – http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2012/2

  Bemærk især den ekstreme varme i USA, samtidig med at Rusland oplever en forøget kulde :

  Månedsoversigt Feb 2012 over ekstremer i vejret på verdensplan http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201202.gif

  —————–

  NOAA-s rapport over klimaet i Marts måned 2012 – http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2012/3

  Månedsoversigt Marts 2012 over ekstremer i vejret på verdensplan http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201203.gif

  —————–

  NOAA-s rapport over klimaet i April måned 2012 – http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2012/4

  Månedsoversigt April 2012 over ekstremer i vejret på verdensplan http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201204.gif

  —————–

  NOAA-s rapport over klimaet i Maj måned 2012 – http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2012/5

  Månedsoversigt Maj 2012 over ekstremer i vejret på verdensplan http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201205.gif

  —————–

  NOAA-s rapport over klimaet i Juni måned 2012 – http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2012/6

  Månedsoversigt Juni 2012 over ekstremer i vejret på verdensplan http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201206.gif

  —————–

 51. Interessant læsning – http://ing.dk/artikel/127940-enige-forskere-solen-kan-ikke-forklare-klodens-hedetur

  mvh mw

 52. Mens vi endnu engang går mod nye vejrrekorder skriver NOAA :

  “2016 became the warmest year in NOAA’s 137-year series.”

  https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613

  Politikerne afviser problemet global opvarmning som værende en kinesisk sammensværgelse.

  /mw

 53. Det er vel trods alt primært Trump og ikke så forfærdeligt mange andre, der fremfører dette aparte synspunkt: Beijing gives Donald Trump a history lesson.

 54. Blå blok er splittet hvad angår årsagerne :

  »Der er ikke videnskabeligt belæg for at påstå, at klimaændringerne i overvejende grad skyldes menneskelig aktivitet,« siger LA’s klima-ordfører Villum Christensen.

  https://www.information.dk/indland/2015/05/blaa-blok-splittet-groen-omstilling

  I modsætning til

  https://www.newscientist.com/article/2118393-2016-confirmed-as-the-hottest-year-on-record/

  https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-globally

  /mw

 55. Men LA’s klimaordfører blev allerede dengang undsagt af sin partiformand: klimaforandringer-hovedsageligt-menneskeskabte.

 56. og politikerne vil fortsætte ad samme spor, så længe der bare falder et enkelt snefnug over Europa – uanset den GLOBALE opvarmning….

 57. Endnu en skræmmende detalje

  ”Denmark reported an annually-averaged temperature that was 1.3°C (2.3°F) higher than its 1961–1990 national average and 0.1°C (0.2°F) higher than the average of the past decade (2006–2015), tying with 1949, 1992, and 2011 as the country’s 11th warmest year since records began in 1874. Twenty-six of the past 29 years have been warmer than average, according to Denmark’s national meteorological agency, DMI. 2014 currently holds the high annual temperature record”

  https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613

 58. og sådan forgår al Verdens herligheder : http://www.motherjones.com/politics/2017/01/trump-science-epa-review

 59. og endnu engang Trump: https://www.facebook.com/bbcnews/posts/10154725797577217

 60. Noget lidt hen ad en slags “safe bet” til fordel for grønne energiinfrastrukturudviklinger (også HVIS der ikke sker nogen klimakrise)

  (Med forbehold over for forenklinger):

  I nogle henseender behøver nogle Røde langt fra at spekulere på

  “hvorvidt der
  måske kunne være noget om de grønnes snak
  om sandsynlig klimakatastrofe”

  Fordi mange Røde i forvejen har tilstrækkeligt mange (andre)
  gode grunde (end miljøhensyn) til at gå ind for de samme forandringer
  i infrastrukturudviklingsforløbene som de fleste af de grønne anbefaler

  Nemlig at de alternative infrastrukturudviklingsforløb med lokal selvforsyning af vedvarende energiformer,
  vil gøre det mere og mere besværligt evt. at kuppe samfundene!

  ……….

  Altså:

  For nogle Røde er andre hensyn
  (f.eks. hensyn til lokalområdernes selvforsyningssikkerhed
  (Samsø nævnes vist nu tit som et eksempel)).

  (uanset hvordan det så end
  måtte være fat,
  med klimaprofetierne)

  tilstrækkelig grund til
  til at gå ind for alternativ energiinfrastrukturudvikling.

 61. Kim Gram, du vil forsyne ventrefløjen (= “nogle Røde“) med en ekstra “grund til at gå ind for alternativ energiinfrastrukturudvikling,” hvilket er lidt besynderligt, når nu det stort set ikke er på venstrefløjen, at man finder de såkaldte klimaskeptikere. I artiklen peges på Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti som et af eksemplerne, og i mellemtiden er der valgt og indsat en amerikansk præsident, hvis foretrukne konspirationsteori om global warming går ud på, at kineserne har opfundet begrebet for at ødelægge USA.
  Det virker, som om du prøver at genintroducere en af venstrefløjens fejl fra 1970erne: at vurdere diverse politisk-økonomiske tiltag ud fra, om de ‘tjener revolutionen’, snarere end ud fra, hvad de er an sich: Hvilket formål de rent faktisk tjener, altså årsagen til, at de sættes i verden. I de meget tidlige 1970ere, altså under et økonomiske opsving nærmest uden sidestykke, fik denne fejl til og med en stor del af ventrefløjen til at opfinde en kriseteori, idet man mente, at borgerskabet havde bestukket arbejderklassen med materielle goder som køleskabe, biler og væg-til-væg gulvtæpper, hvorfor man som venstreorienteret så frem til en kommende økonomisk krise, fordi den da måtte gøre arbejderne revolutionære, når nu opsvinget havde borgerliggjort dem. Da krisen så kom, kastede en stor del af arbejderne sig i virkelighedens verden i armene på Mogens Glistrups Fremskridtsparti og Erhard Jacobsens Centrumsdemokrater, og på lidt længere sigt blev det meste af venstrefløjen så skuffet over sin egen tåbelige kriseteori, at den desillusioneret opløste sig selv. Enkelte på den yderste ventrefløj endte på den måde som ultra-nationaliser, fx Ralf Pittelkow og Karen Jespersen.
  Hold derfor hellere fast i, hvad der fremkalder den globale opvarmning og hvem der ikke ønsker at forhindre den og hvorfor: Climate Change.

 62. “Forsyne venstrefløjen med ekstra grunde til at gå ind for alternative energiinfrastrukturudviklinger ?”

  ……………

  Det var da en besynderlig (om)formulering,

  jeg påpeger bare at der for mange venstreorienterede allerede ER
  ( og VAR, også FØR klimateorierne, og såmænd også FØR oliekrisen i 70’erne ),

  tilstrækkelige med gode grunde
  ( uanset om global warming ellers ville føre til katastrofer, eller ej ),

  til at gå ind for de stort set samme forandringer i energiinfrastrukturudviklingerne som de grønne råder til.

  ——————–

  Relevansen for skepticisme og for videnskabsteori, og videnskab,
  i det hele taget ( ikke kun mht. klima )

  er at

  Når der er debat om ( stort set netop 2 ) teorier: t1 og t2;

  og hensigterne med at finde ud af hvilken af de to der er bedst,

  er: For at kunne vejlede mht. en afstemning
  mellem netop to muligheder m1 og m2;

  ( og det er jo tit med henblik på ( efterfølgene ) vejleden,
  at de videnskabsteoretiske, skeptisistiske
  eller videnskabelige debatter føres ),

  så bør man ikke overse hvis der allerede
  ( uanset udfaldene af debatterne mht.: t1 og t2 )
  er ( for de fleste ) tilstrækkelige gode grunde til at stemme for m1.

  ………………………………

  Og mht mig personlig, er min pointe bare:

  Da jeg
  UANSET hvordan det går med klimaet,
  allerede går ind for omstillingerne til de klimavenlige energiinfrastrukturudviklinger

  så kan jeg næppe gøre mere der
  ( uanset hvem der nu måtte vise sig at have ret i klimadebatterne ).

 63. Det synes ikke fungere rigtig her? En højst ædruelig kommentar :-) flere dage siden kom i hvert fald ikke igennem.

 64. Og svar endelig gerne noget på mailen, hvis det nu er det kommentarfunktionen snarere bruges til.

 65. Nu har jeg kigget de seneste 85 sider i vores spamfilter igennem (det er 1700 spam-kommentarer!) tilbage til d. 24. august kl. 13:31 uden at have fundet noget fra Sören Floderus, som kunne tænkes at være blevet sorteret fra, men han taler selvfølgelig også om, at det er “flere dage siden,” men min tålmodighed (og koncentrationsevne) er ikke ubegrænset.
  Hvis det er vores spamfilter, der er på spil, vil jeg anbefale, at man undgår for mange links – især links til kommercielle sider, som ser ud til at være en stor del af udvælgelseskriteriet for spam i WordPress.
  Hvis man vil gøre os opmærksom på en kommentar, som kunne tænkes at være blevet offer for spamfilteret, vil jeg anmode om, at man angiver tidspunktet for kommenteringen så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke rigtigt bruge “flere dage siden” til noget.

 66. Det må man sige. Så fungerer det hele jo simpelthen ikke (der var ingen links, og datoen _tror_ jeg var 22.8). Nå, så glem det ellers bare; beklager ulejligheden.

Skriv kommentar

*