New World Order på Rådhuspladsen

2009, Sep 13th | Emner: Pseudohistorie

af Claus Larsen

konspiration, (lat. conspiratio), sammensværgelse.

konspirator, (lat. conspirator), deltager i en konspiration.

fanatiker, (af lat. fanaticus, egl. en, der hører til et indviet sted, af fanum tempel, indviet sted), ensidigt begejstret tilhænger af én bestemt opfattelse; utålsom person.

fanatisme, ensidig, intolerant og blind tro på en sag, fx religiøs eller politisk.
Den Store Danske

Paranoid fanatisme
Så længe mennesker har søgt syndebukke, har vi også opfundet begrundelser for hvorfor vi har udpeget de rigtige. I nyere tid har vi set indviklede konspirationsteorier om hvem der virkelig stod bag store begivenheder som f.eks. Rigsdagsbranden 1933, mordet på John F. Kennedy og Prinsesse Dianas død. Herhjemme florerer konspirationsteorier som Rostock-myten1 og dobbeltmordet på Peter Bangsvej2 stadig.

Den ubetinget mest populære myte i dag omhandler angrebet den 11. september, 2001. Bevægelsen bag konspirationsteorien kaldes for “Truth”, og dens tilhængere for “Truthers”, men det er kun begivenheden der adskiller dem fra andre konspirationsteorier. Metoderne er de samme, argumentationen for at tro på historien er den samme. I lighed med alle andre konspirationsteorier, består denne af utallige sub-teorier, der hver især har sine tilhængere -- og modstandere. Alle konspirationsteorier væver sig ind i hinanden i en grad at man reelt ikke kan tale om flere konspirationsteorier, men en stor, altomfattende teori.

Selve betegnelsen “Truth” er misvisende. “Trutherne” er ikke ude på at finde sandheden, men deres version af sandheden. Det er åbenlyst for de fleste, at når to store passagerfly flyver direkte ind i skyskrabere, så er det ikke overraskende at bygningerne kollapser. Ligeledes kan det næppe overraske de fleste, at en bygning (Bygning 7) der først bliver skadet alvorligt af flyvende vragstykker og dernæst brænder ukontrollerbart i timevis også kollapser.

Alligevel har “Trutherne” opbygget en historie, hvor tyngdekraften er sat ud af kraft, og hvor al viden om arkitektur, konstruktion, ingeniørarbejde og katastrofer er forkert. Det hele -- angrebet, og de efterfølgende skader -- var nemlig en kolossal konspiration, der havde til hensigt at retfærdiggøre alt der senere er sket: Invasionen i Afghanistan, invasionen i Iraq, ophævelse af borgerrettigheder, og indførelse af undtagelsestilstand, alt sammen med det formål at forkaste den nuværende “verdensorden” og indføre en ny, “New World Order”, forkortet til “NWO”.

Denne Nye Verdensorden er et velkendt omdrejningspunkt for en mængde konspirationsteorier: Verden styres i virkeligheden af en almægtig hemmelig regering bestående af stort set ukendte mennesker, med enorm magt og indflydelse. Deres mål er at gøre os almindelige mennesker til lydige slaver. Men gudskelov har vi konspirationisterne, der snedigt, og, forsikres vi konstant om, ofte med stor personlig risiko, afdækker denne skyggeregering, og er mere end villige til at belære os om den. Læseren genkender sikkert tankegodset fra andre konspirationsteorier, som f.eks. Zions Vises Protokoller3, Illuminati4 og Bush-familien, der i virkeligheden er både i familie med det engelske kongehus og reptil-aliens5 fra det ydre rum.

Det fascinerende -- og tiltalende -- ved NWO er, at alt kan og bliver tolket i forhold til teorien. Alt kan enten affærdiges som irrelevant eller indkluderes som endnu et bevis, afhængig af om man selv synes det lyder plausibelt eller ej. Man behøver ingen objektive standarder for beviser: Det ene øjeblik kan man tage en udtalelse fra en anonym kilde for gode varer, og det andet kan man afvise en udtalelse fra en navngiven kilde som irrelevant. Man kan finde sit afgørende bevis i lidt støv, eller afvise at det var store passagerfly, der var skyld i at Twin Towers styrtede sammen. Man har lov til dette, fordi i konspirationernes verden er det ikke kvaliteten af beviserne der er afgørende, men udelukkende hvad der bedst fodrer ens paranoia. Hvis man så oven i købet bliver latterliggjort er det blot endnu et bevis på at man har ret.

Det giver derfor ingen mening at prøve at adskille de forskellige historier. Alle flyder sammen til Den Store Fortælling: Der eksisterer hemmelige kræfter, der via skræmmekampagner og disinformation ønsker at få total magt over os andre. Om de implicerede er FBI, CIA, Det Hvide Hus, Windsor-familien, jøder, andre landes efterretningstjenester, multinationale selskaber, undergrundsbevægelser eller aliens der blot ligner os, er ét fedt. Hver konspirationsfanatiker indlemmer de dele af historien han selv synes lyder godt, indtil han finder at han har en forklaring.


De danske “Truthere”
Den lille gruppe havde i dagens anledning -- 8-årsdagen for angrebet -- taget opstilling på Rådhuspladsen, med et banner (naturligvis sort, for at understrege dommedagsstemningen) og små stativer hvor elendige reproduktioner af Twin Towers og Bygning 7s kollaps, krydret med absurde påstande, skulle fange folks opmærksomhed.

En halv time inde i demonstrationen var der stadig ikke mere end et par stykker der var blevet indfanget. Jeg havde derfor ikke svært ved at komme i snak med en konspirationsfanatiker, Thomas Torrens6. Jeg lagde ud med, naturligt nok, at spørge ham hvad meningen med denne demonstration var. Hvad var hans standpunkt om 9-11?

Hans svar var afvisende: “Det ved jeg ikke. Hvad synes du?”

Hvad mente han med det? Var han ikke med i demonstrationen? Han måtte da vide hvad han ville sige til de forbipasserende? Næh, det var ikke så vigtigt. Det var mere vigtigt hvad jeg syntes.

Det viste sig hurtigt, at Thomas Torrens var fuld af løgn. Han vidste udmærket hvad hans eget standpunkt var. Han ville blot gøre mig usikker ved at skyde min egen holdning ned først, for derefter at tæppebombe mig med hvad han selv opfattede som overbevisende argumenter, men som i realiteten kun var oversimplificerede one-liners, lært udenad gennem utallige repetitioner sammen med hans åndsfæller. Dette var et mønster, der gentog sig med samtlige konspirationsfanatikere jeg snakkede med: De opstillede alle denne klodsede fælde, hvorpå de så regnede med at jeg var et let bytte.

Det er muligt, at det virker på andre, men jeg har alt for meget erfaring til at blive hylet ud af den af så grove metoder. Jeg fastholdt derfor, at det var hans demonstration, og at han derfor selv måtte komme med et udspil. Jeg insisterede.

Mens han desperat prøvede at undgå spørgsmålet, og blev mere og mere aggressiv, bemærkede jeg en mand, der stod nogle meter bag ham, og filmede mig med et lille videokamera. Manden havde en sort trøje med teksten “911 was an inside job” på, så jeg gik ud fra, at han tilhørte demonstrationen. Jeg spurgte Thomas Torrens hvorfor manden stod og filmede. Det vidste han ikke, for han kunne da ikke se nogen, der filmede! Han nægtede endda, fuldstændig groteskt, at vende sig om for at se om det var rigtigt. Hans uvilje viste sig at dække over, at han udmærket godt vidste at der blev filmet, og at han også godt vidste hvem personen var. Personen – jeg fik desværre aldrig navnet, men han var svensker, lille af statur, meget højrøstet og allerede i temmelig overrislet tilstand – kom dernæst over til os, med sit kamera i den ene hånd, og en guldøl i den anden. Da jeg spurgte ham om hvorfor han filmede, undveg han og råbte i stedet at jeg var en uvidende idiot, der ikke anede hvad jeg snakkede om. Thomas Torrens havde åbenbart intet at sige om manden eller hans film-aktiviteter, men han syntes helt klart at det var en acceptabel opførsel, for han og den fulde svensker skiftedes nu til at svine mig til, før jeg overhovedet havde givet udtryk for hvad min holdning var til 9-11 angrebet. Det eneste jeg havde gjort klart var at jeg ikke var parat til at æde deres påstande råt, så de anså det for formålstjenligt at skælde mig ud istedet: Jeg var dum, jeg var uvidende, jeg var hypnotiseret.

Jeg tillod mig at påpege, at netop den indfaldsvinkel nok ikke var den mest produktive, hvis de ønskede at få folk i tale, men desværre havde jeg ikke held til at få de to herrer til at dæmpe sig lidt og fokusere på hvad de egentlig var her for.

Det opdagede jeg som tiden gik gjaldt generelt for de fremmødte konspirationsfanatikere. Konspirationsfanatikeres kendetegn er en underliggende aggressivitet, der slår igennem i alt hvad de foretager sig. De er ikke interesserede i at høre andres forklaringer, kun deres egen. De kalder sig “skeptikere”, men deres indfaldsvinkel er alt andet end skeptisk. De ved på forhånd at de har ret, og intet kan få dem fra det – og ingen skal komme og påstå noget andet. Hvis nogen alligevel drister sig til at stille spørgsmål ved deres konspirationsteorier, så får de af grovfilen.

Jeg var bestemt ikke alene i min kritik. Adskillige interesserede stod hovedrystende og hørte på. Nogle påpegede, at selvfølgelig skulle deltagerne i demonstrationen da præsentere deres egne forklaringer, og at de burde svare på de spørgsmål som interesserede måtte have. Ellers var det jo absurd overhovedet at lave en demonstration.

Det gled af som vand på en gås. Nej, konspirationsfanatikerne var her ikke for at melde klart ud om deres egne synspunkter, det handlede om os. Og så alligevel ikke, når det kom til stykket. Løgnen skinnede klart igennem for de tilstedeværende.

Det lykkedes mig dog at få ud af Thomas Torrens, at han mente, at det ikke var Al-Qaeda og Osama bin Laden, der stod bag angrebene den 11. september. Næh, det var bl.a. forskellige landes efterretningstjenester, deriblandt den israelske og den pakistanske. Den fulde svensker forlod os omkring dette tidspunkt, for at blive erstattet af en anden, som jeg desværre heller ikke fik navnet på, men som også havde et fast greb om en øl. Gruppen havde åbenbart måttet supplere med støtte fra vores broderland for at kunne nå op på et tocifret antal deltagere. Måske halvdelen af demonstranterne var fra hinsidan.

Svenskeren var af samme støbning som Thomas Torrens: Korte, ledende spørgsmål, hvorefter han stod parat til at skyde mig ned. Jeg havde dog lidt mere held til at få opklaret hvad denne konspirationsfanatiker egentlig troede på, selv om han hele tiden prøvede at sparke bolden over på min banehalvdel. Han jokkede også rundt i argumenterne, og kunne dårligt nok vente med at gøre en påstand færdig før han sprang videre til den næste. Jeg blev afbrudt konstant, og det var en kamp for at få besvaret blot enkle spørgsmål. Der var ingen hoved eller hale på hans talestrøm: Det kom som skidt fra en spædekalv, og med samme næringsværdi.

En ting bør dog fremhæves: Termit7, og specielt den udgave der kaldes nanotermit8. Ikke det lille skadedyr, der æder træbygninger og bøger, men en blanding af aluminiumspulver, jernoxid og forskellige andre stoffer. Termit udvikler meget høje temperaturer, omkring 2500 grader celsius, og bliver typisk brugt til at svejse jernbaneskinner og i militært øjemed.

Det er vigtigt at huske, at der er sket en udvikling i Trutheres påstande om årsagen til bygningernes kollaps. I begyndelsen af Truther bevægelsen fokuserede man på en forklaring, der pegede på almindelige sprængstoffer som den virkelige årsag. Da den påstand blev tilbagevist, nægtede Trutherne karakteristisk nok at de havde taget fejl. Istedet satsede de alle pengene på termit, da de (nu) mente at finde beviser for brugen på billederne fra Ground Zero. Der gik dog ikke længe før også denne teori blev skudt ned, primært fordi den krævede mængde termit oversteg selv de mest ambitiøse (NWO-støttede, selvfølgelig) terroristers formåen. Hvad gør konspirationsfanatikere så? Gentager kunststykket, og finder på endnu en teori. Nu var det nanotermit der gjorde det!

Nanotermit er termit lavet af nanopartikler, hvilket gør effekten meget kraftigere. Efter sigende skulle det kun være agenter fra den amerikanske regering (der så igen er underkastet hemmelig kontrol) der havde adgang til dette materiale, hvorfor det derfor er klart bevis på at det var Bush, Cheney og andre mere hemmelige magthavere (formodentlig E.T. og monstrene fra Alien filmene), der virkelig stod bag angrebene.

Der er ingen tvivl om at Trutherne på et tidspunkt vil droppe idéen om nanotermit, og gå videre til en endnu mere usandsynlig forklaring. Men i skrivende stund er nanotermit Truthernes yndlingsfetich.

Den nuværende Truther-helt er danskeren Niels Harrit9. Han har ført sig frem som helstøbt Truther med påstanden om at fire støvprøver taget omkring Ground Zero i dagene efter beviser brugen af nanotermit. Svenskeren jeg talte med havde alle argumenterne klar, men han manglede det vigtigste: Jeg måtte hive en forklaring ud af ham hvad termit og nanotermit var (han ville hele tiden videre), men han forstod ikke det grundlæggende problematiske i undersøgelsen af støvprøverne. Han påstod hårdnakket, at de var fundet umiddelbart efter angrebet, men i virkeligheden dukkede de først op over seks år efter10. I andre sammenhænge ville konspirationsfanatikere aldrig acceptere en sådan tvivlsom kilde, men fordi kilden støtter deres overbevisning, må kilden nødvendigvis tale sandt.

Hvor støvet end stammer fra, er det ikke muligt at fastslå at der er nanotermit i. Termit -- nano eller ej -- er lavet af primært aluminium og jernoxid -- bedre kendt som rust. Begge dele fandtes i både Twin Towers og Bygning 7, hvorfor det ikke kan komme som nogen overraskelse at det kan findes i ruinerne.

Den forklaring fandt svenskeren bestemt ikke var overbevisende. Nej, nej, og atter nej: Det måtte være nanotermit, fordi det kunne ikke være andet (jo, støv og rust) -- og så var den ikke længere. Han holdt fast, selv om jeg kunne se, at han godt vidste at han var på endog meget tynd is.

Det blev ikke bedre, da han pludselig påstod, at det bl.a. var den pakistanske efterretningstjeneste, der advarede de amerikanske myndigheder om angrebet. Her kunne jeg -- desværre for ham -- huske at Thomas Torrens havde påstået, at netop den pakistanske efterretningstjeneste var en af de organisationer, der havde planlagt angrebet. Hvordan hang det sammen? Hvordan kunne den selvsamme efterretningstjeneste både planlægge angrebet, og samtidig advare amerikanerne mod det? Hvad ræson var der i det?

Det lille paradoks blev summarisk afvist med, at jeg da ikke kunne forvente at alle i et politisk parti var helt enige om alt -- vel?

Næh, måske. Men vi snakkede jo heller ikke om politik -- vel? Vi snakkede om konkrete beviser for hvem der stod bag angrebet den 11. september. Hvordan kunne konspirationsfanatikere forvente at overbevise folk, når de ikke engang selv havde en konsistent teori?

Det var ikke væsentligt! Jeg måtte da kunne fatte det! Hvor dum kunne jeg være? Det var jo petitesser!

Jeg fik ikke ret meget mere ud af svenskeren, der var løbet tør for både argumenter og øl. Hans plads blev overtaget af Jeppe Severin11. Han havde modsat de andre ingen problemer med at fortælle hvad der lå bag hans tilstedeværelse: Han var her for at advare os -- de umælende får -- mod “dem”. “De” var primært Rotschild-familien, der igen styrede Bilderberg gruppen, der – som alle jo ved – er de virkelige verdensherskere.

Det kneb dog med granulariteten: Jeppe Severin havde kun et meget tåget billede af, hvem der egentlig var med i denne hemmelige magtbase. Rotschild’erne, ja. Men hvem blandt Rotschilderne var et godt spørgsmål. Rotschild familien strækker sig over mange generationer, og hvornår nogen er en rigtig konspirations-Rotschild og hvem der ikke er, er umuligt at afgøre. Måske blot navnet er afgørende, hvem ved? Jeppe Severin gjorde i hvert fald ikke.

Det er dog ikke noget problem for hverken Jeppe Severin eller hans konspirationsfæller hvis de konkrete navne mangler: Det er jo netop “bevis” for at magtbasen er hemmelig! Manglen på konkrete navne anses ikke som en svaghed ved teorien, men derimod som en styrke: Man famler skam ikke i blinde, man har blot endnu en grund til at tro på historien.

Dick Cheney12, fik jeg fortalt, var den eneste, der havde “kontrollen” over Dulles Airport13, hvorfor det måtte være ham, der beordrede sikkerhedskameraerne slukket, så de ikke filmede terroristerne. Ha! Bevis for NWO!

Hvordan skulle det rent praktisk løbe af stabelen? Cheneys “kontrol” måtte vel betyde, at sikkerhedsfolk havde fået direkte besked fra Cheney om at slukke for kameraerne? Var sikkerhedsfolkene også med i plottet? Netop den del af historien havde Jeppe Severin afgjort ikke tænkt igennem, men det fik ham ikke et sekund til at overveje om han tog fejl. Massive huller i historien er ingen hindring for om en konspirationsfanatiker tror på noget eller ej.

Forklaringen på de manglende “whistleblowers”, folk, der bryder tavsheden og fortæller at de var med til at planlægge og udføre aktionen, var åbenlys: Ingen turde, fordi de var bange for at miste deres jobs. Ikke desto mindre troede Jeppe Severin fuldt og fast på anonyme FBI-kilder, der hævdedes at have været med, men ikke turde stå frem. Han lagde meget stor vægt på disse unavngivne personers udtalelser, som han anså for klare beviser for sammensværgelsen.

Men enhver kan jo påstå at have hørt hvadsomhelst fra hvemsomhelst. Det behøver slet ikke at være anonyme FBI-kilder. Jeg kan også påstå, at en anonym kilde i Det Hvide Hus har fortalt mig, hemmeligt, og under dynen, at Obama i virkeligheden er transvestit/dyrefetichist, med hang til broccoli i forskellige kropsåbninger -- men det bliver det ikke mere sandt af, uanset om jeg selv synes “kilden” understøtter mine forestillinger14.

For en konspirationsfanatiker er troværdighed hos anonyme kilder bestemt af hvad de (efter sigende) fortæller: Hvis deres udtalelser støtter konspirationsfanatikerens fantasier, så taler kilderne sandt. Hvis de afliver konspirationsfanatikerens historie, så lyver kilderne naturligvis: Det er blot endnu et eksempel på den misinformation vi bliver fodret med af NWO.

Jeppe Severin forsøgte sig, i lighed med andre af sine frænder, med den videnskabelige vinkel. Det stod dog hurtigt klart, at han kun havde et yderst rudimentært kendskab til selv de simpleste videnskabelige koncepter. Jeg fik indtrykket af, at Jeppe Severin heller ikke selv var helt glad for hvad han kom til at sige. Det virkede som om han godt vidste, at det han sagde var det rene sludder. Det er en ting at overbevise sig selv om noget, men noget helt andet at høre det formuleret overfor andre. Det er først når man prøver at forklare sine idéer for andre at man opdager om de giver mening eller ej. Jeppe Severin skal under alle omstændigheder hjem og læse på lektien.

Så var det Anders Ottes15 tur. En sand åndens mester, med udtalt foragt for materielle ting og personlig hygiejne (den obligate ølflaske var dog også at finde i hans hænder). Yderst snakkesalig, men hidsigt intolerant overfor divergerende holdninger. Som alle konspirationsfanatikere anser han ikke forkerte oplysninger for at være nogen hindring for de forklaringer han ivrigt forsvarer.

På et tidspunkt hævdede han på det bestemteste, at temperaturen fra brændende flybrændstof ikke kan nå over 280 grader Celsius, hvorfor det ville være umuligt at smelte stålbjælkerne i Twin Towers, hvorfor det ikke kunne være flybrændstoffet, der var skyld i kollapset. Desværre havde han ikke selv styr på sin argumentation, for han påstod få sekunder efter, at temperaturen også kunne være flere hundrede grader højere. Da jeg konfronterede ham med denne konflikt, fik jeg det sædvanlige svar: Det var uvæsentligt. Det skulle jeg ikke bekymre mig om!

Som alle konspirationsfanatikere kunne Anders Otte heller ikke holde sig til sandheden. Den officielle forklaring -- som konspirationsfanatikere hader og afskyr -- lyder ikke på at stålet smeltede, men at det blev svækket af den intense brand, hvorefter konstruktionen kollapsede. Tilmed har National Geographic Channel for nyligt sendt et program16, hvor de effektivt tilbageviser Truthernes påstande om bl.a. varmen fra flybrændstofs indvirkning på stål: I et eksperiment når temperaturen over 1000 graders celsius og stålet kollapser efter mindre end fire minutter. Det er derfor den naturlige forklaring på bygningernes kollaps -- hvilket Trutherne selvfølgelig totalt afviser.

Anders Otte gentog også den populære myte om at ingen stålbygninger er kollapset ved brand alene. Igen ser vi den uærlighed, der gennemsyrer hele Truther-bevægelsen. Anders Otte “glemte” at fortælle, at strukturen blev alvorligt svækket da flyene bragede ind i tårnene. Men hvorfor dog bekymre sig om den slags petitesser? Det er jo uvæsentligt! Desuden er der flere eksempler på at stålbygninger er kollapset ved brand alene17 -- eksempler som Trutherne har travlt med at bortforklare eller helt ignorere. U-Væ-Sent-Ligt!

På dette tidspunkt fik vi selskab af to unge amerikanske turister, der var lettere forbløffede over at finde 9-11 konspirationsfanatikere i Danmark. De kendte godt til bevægelsen, og havde endda set Loose Change videoen18, et af Truther-bevægelsens højdepunkter, men var bestemt ikke imponerede -- tværtimod. De gik også Anders Otte på klingen, hvilket han tog meget ilde op. Denne selvudnævnte ekspert blev i løbet af ingen tid sat effektivt til vægs af to turister, der naglede ham til korset med præcise spørgsmål.

Et eksempel var nogle beregninger, som Anders Otte hævdede skulle bevise at Bygning 7 ikke kunne være styrtet sammen af sig selv. Adspurgt af de to amerikanere om hvem der havde lavet beregningerne, måtte Anders Otte give fortabt. Men det var jo heller ikke væsentligt!

They would have none of it. De pointerede, helt korrekt, at de beregninger var værdiløse, eftersom enhver jo kunne påstå at “beregninger” havde “bevist” noget. Det fandt Anders Otte også uvæsentligt.

Det blev til sidst for meget for ham. Efter at være blevet gennemheglet af os, men uden at erkende en flig af sit åbenlyse nederlag, opgav Anders Otte og forsvandt videre til mindre krævende græsgange -- og endnu en øl.

Vi trak os lidt væk fra gruppen, og talte om hvad der var sket, da endnu en Truther, Michael Højgård Hansen19, kom over til os. Måske troede han, at vi ikke havde deltaget i debatten, for han var venlig, og stak en pamflet i hånden på mig som jeg også havde fået tidligere. Pamfletten postulerede bl.a. at to fly fik tre bygninger til at styrte sammen. Jeg påpegede med det samme at det var misvisende. Det var ikke flyene som sådan der var skyld i sammenstyrtningen af Bygning 7, men materiale fra tårnene og den efterfølgende ukontrollable timelange brand.

Det faldt ikke i god jord. Som det var tilfældet med de andre konspirationsfanatikere, skiftede hans indstilling på et sekund fra venlig nedladenhed til ubehagelig aggressivitet. Med nu rynket pande og anklagende stemmeføring beskyldte han mig for at angribe ham personligt. Efter at jeg forklarede ham forskellen på et angreb på hans argumenter og et angreb på hans person, prøvede han hurtigt at springe videre til noget andet, men jeg fastholdt ham på spørgsmålet om jeg havde angrebet ham personligt eller ej. Det tog lidt tid før han indrømmede at jeg ikke havde angrebet ham personligt – men han gjorde det dog.

Da jeg heller ikke denne gang ønskede at gå i Truthernes fælde, gik jeg direkte til sagens kerne, og spurgte hvad der havde forårsaget Bygning 7s kollaps, siden han ikke købte den “officielle” forklaring. Han gav sig lidt, for han ville også helst have skudt mine meninger ned, men han pegede dog til sidst, som sine konspirationsfæller før ham, på nanotermit, der, hævdede han, jo var sprængstof. Da jeg påpegede, at det ikke var tilfældet20, blev jeg nu beskyldt for ordkløveri.

Ordkløveri? Kunne han ikke godt se det grundlæggende problematiske i at hævde en forkert årsag til kollapset, hvis det var et så vigtigt omdrejningspunkt i hans teori? Næh. Jeg var bare en ordkløver. Efter en repetition af de sædvanlige beskyldninger, forlod han os, og gik til mere villige ofre.

Tiden var gået, og jeg skulle videre til andre gøremål. Jeg tog et sidste kig på demonstrationen: Det var de samme mennesker, der stod og ventede forgæves på at de hypnotiserede masser opdagede Den Virkelige Sandhed. Den store tilstrømning var udeblevet, og kun ganske få var standset for at høre deres sag. Jeg tvivler stærkt på, at de fik ret mange nye konvertitter.

PR Harakiri
Hvis man vil have sit budskab igennem, må man være behersket og velformuleret. Man må være i stand til at præsentere sit budskab enkelt, sammenhængende og overbevisende. Hvis man derimod er aggressiv, usammenhængende og ubehagelig, kan man være sikker på at støde folk fra sig, uanset om man har den bedste sag i verden.

Det burde være indlysende for de fleste: Man drikker sig ikke fuld til sin egen demonstration, eller går rundt og ligner en subsistensløs. Man råber ikke ukvemsord efter folk, eller skriger uhæmmet “9-11 WAS AN INSIDE JOB” uafbrudt lige op i ansigterne på folk. Man nedgør ikke sit publikum, eller truer dem til at forlade stedet, blot de drister sig til at være uenig med en.

Det var en helt igennem pinlig affære. Den lille gruppe af fanatikere begik helt enkelt public relations harakiri i fuld offentlighed. De overfusede forbipasserende, de bællede guldøl, de svinede folk til, de vrøvlede uafbrudt. Folk hørte kort på dem, rystede opgivende på hovedet og gik videre.

Jeg er ikke klar over om de danskere, der deler denne lille gruppes paranoide tanker i større eller mindre grad, helt er klar over hvordan dette tankegods bliver forvaltet overfor offentligheden. Men jeg tvivler stærkt på at ret mange vil goutere det, der skete på Rådhuspladsen den dag. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at ret mange vil have lyst til at associeres med mennesker, der i den grad mangler god opførsel.

Jeg forstår udmærket den frustration der fulgte i kølvandet på angrebet den 11. september, 2001. Verden ser meget anderledes ud, og nogle af ændringerne er bestemt ikke af det gode. Men at forfalde til vanvittige konspirationsteorier gør mere skade end gavn. Hvis man ikke bryder sig om den udvikling, samfundet tager, må man benytte sig af de demokratiske muligheder man har. Man skal bestemt ikke begynde med suspekte metoder. Man skal ikke opfinde sindssyge konspirationsteorier uden hold i virkeligheden. Man skal ikke svine folk til. Og man skal ikke lyve for folk.

Censur, censur! Not.
Konspirationsfanatikere elsker forestillingen om at de er forfulgte af NWO og de magtfulde mænd, der står bag. Der svirrer utallige historier om folk, der er blevet censureret, endda myrdet, fordi de prøvede at fortælle Den Sande Historie om NWO.

På trods af denne udbredte undertrykkelseskampagne, så er det alligevel “lykkedes” Trutherne at have tusinder af websites, alle dedikerede til at afsløre denne hemmelige viden. Det er “lykkedes” dem at komme i medierne, i aviser, radio, og TV. Hvordan kan det overhovedet forekomme, at man kan stå midt på Rådhuspladsen, og frit fortælle hvad man vil, hvis der er en så altomfattende og alt-kontrollerende magtbase bag alting?

Alene det faktum at demonstrationen kunne afholdes, er endegyldigt bevis for at de tager fejl: Der er ingen konspiration for at undertrykke Truthernes synspunkter -- tværtimod. Adskillige af dem har været i TV, bl.a. Niels Harrit. Så det er simpelthen ikke korrekt, at man forsøger at lukke munden på dem.

Det er rigtigt at de ikke har haft ubegrænset adgang til medierne, men det gælder for alle. Man kan ikke tvinge sig selv i medierne når man selv ønsker det, for så har man ikke en fri presse. Men det er præcis det, Trutherne ønsker at gøre: De vil diktere pressen hvad der skal skrives, hvordan det skal skrives, og hvem der skriver det.

På samme måde lyver de for folk, når de kræver en “undersøgelse” af begivenhederne den 11. september. Trutherne hævder at ønske en uvildig undersøgelse af “hvad der rent faktisk skete”, for “det vidste de bestemt ikke”, men alligevel kræver de undersøgelseskommissionen besat med mennesker, der allerede har bestemt sig for hvad der skete: At der var en konspiration. Resultatet af undersøgelsen er dermed givet på forhånd.

Formålet med demonstrationen er ikke alene topmålt hykleri, det er at føre folk bag lyset. Trutherne lyver for os.

Den sidste ironi
Det ironiske ved hele Truther-bevægelsen er, at de gør sig skyldige i nøjagtigt det som de advarer os “dumme” imod. De argumenterer for, at en lille klike mennesker narrer den store befolkning med usande historier, for at skræmme os til underkastelse. Alle konspirationsfanatikeres metoder er den samme: De fortæller os usandsynlige historier, lyver om deres rigtige dagsorden, og prøver at skræmme og intimidere os andre til at acceptere deres udgave af sandheden. Der er derfor ingen forskel overhovedet på konspirationsfanatikere og det, de advarer os imod.

Konspirationsfanatikere er i virkeligheden de sande misinformations-agenter. Hvem de arbejder for? Min teori er lige så rigtig som læserens…

Addendum

2010-03-30

Gruppen der stod bag demonstrationen, i11time.dk, har lagt denne video op, der skulle illustrere hvordan demonstrationen løb af stabelen.

Videoen er redigeret, så man får det indtryk, at det vrimlede med mennesker til demonstrationen: Det ser ud som om demonstranterne fik kontakt med en masse mennesker, der alle udtrykte stor interesse for de konspirationsteorier der blev fremført.

Sandheden er noget mere nedslående (hvis man er Truther): i11time.dk Det var et forsvindende fåtal af de forbipasserende der gad stoppe op. Alt i alt fik i11time.dk kun en lille håndfuld nye medlemmer, ud af de tusinder der passerede forbi mens demonstrationen foregik.

Her er et billede af virkeligheden:

I videoen bør man lægge mærke til de to repræsentanter for ordensmagten, der lytter til en demonstrant. Efter kort tid smiler de og går videre. De er sikkert NWO agenter…

Undertegnede er ikke at finde noget sted i videoen. Sjovt nok.

Kilder

 1. Rostock-myten
 2. En Pufedorf affære
 3. Protocols of the Elders of Zion
 4. Illuminati
 5. David Icke
 6. Thomas Torrens
 7. Thermite
 8. Nanothermite
 9. Niels Harrit
 10. Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe (PDF)
 11. Jeppe Severin
 12. Dick Cheney
 13. Dulles Airport
 14. Det pure opspind. Jeg skulle bare finde på noget lige så tosset.
 15. Anders Otte
 16. 9/11: Science and conspiracy
 17. Fire Protection Engineering Magazine
  Steel Buildings that collapsed due to fire before 9-11
 18. Loose Change
 19. Michael Højgård Hansen
 20. Thermite

Interessante artikler/sites

Bookmark and Share
Tags:

33 kommentarer
Skriv en kommentar »

 1. Hvad hvis du “i” tager fejl ?

  Der er altid to sider af en sag og min personlige holdning må være, jeg ved ikke hvad der er sandt, men jeg ved at det man får fortalt i hvert fald ikke er ! Og det har jeg så fået bevist af flere omgange over for mig selv, som værende sandt – Så kan man latterliggøre og nedggøre alt det man vil, men søg begge sider af alt og så skulle sandheden, om ikke andet – nok give svaret før eller siden.

  Keep the Faith (or lack of same)

  TS

 2. principielt er det da en godt, at der er nogen der er skeptiske overfor magthavernes påstande. Men den sunde skeptisisme bliver helt forvrænget, når “trutherne” nægter at anerkende den meget grundige efterforskning, NIST har lagt frem.

  Eksperterne fra NIST har, i modsætning til f. eks. Niels Harrit, forstand på bygningskontstruktion og bygningsbrand. Niels Harrit ved (måske, forhåbentlig!) noget om nanomaterialer, men det fremgår helt klart, at han ikke fatter en dyt af de faststofmekaniske forhold, der får bygningsstål til at miste styrken, når det varmes op.

 3. For nogle år siden opholdt jeg mig nogle måneder i USA og fik nogle amerikanske venner. Deriblandt var en pige, som introducerede mig for den ovenfor omtalte NWO teori. Jeg affærdigede hendes argumenter som det rene pjat på linie med aliens, ufoer og andre tåbeligheder fra staterne. Derfor vakte denne side min nysgerrighed og jeg glædede mig til at blive bekræftet i mit standpunkt ved at læse ovenstående indlæg. Men hold da op for en slem skuffelse!
  Ikke alene er indlægget usagligt, det er i den grad forvrængende. Som du selv skriver talrige gange Claus, så kan man ikke modbevise en teori, ved at sige, at dem der fremfører den er “dumme” eller tåbelige – men det er lige netop den samme retorik, som du selv bruger. Enhver idiot MÅ da kunne indse, at tårnene ville styrte sammen osv osv. Ja, meget af det du klandrer “trutherne” for ikke at kunne forklare, har du tydeligvis heller ikke selv styr på.
  Det mest grelle eksempel er dit skud på nanotermit. Du skriver, at nanotermit ikke er et sprængstof – men, JO, det kan faktisk godt defineres og bruges som en form for sprængstof – check din egen henvisning til wikipedia. At det består hovedsaligt af Fe2O3 = “rust” og aluminium er jo rigtigt nok – og både rust og aluminium var helt sikkert til stede i bygningerne inden sammenstyrtningen, men hvis du ellers gad at læse Niels Harrit (+ 8 medforfattere)s artikel, så ville du vide, at det ikke er løse fragmenter af disse stoffer, som der er fundet. Nanotermit har en karakteristisk (nano)struktur og det er den, som man kan se ved hjælp af XERD, SEM og andre videnskabelige metoder. Men du er måske også meget klogere end en kemilektor på dette område? Der står i øvrigt også i artiklen, hvordan prøverne er kommet i forskernes hænder. Der er 4 navngivne kilder, som uafhængigt af hinanden har samlet støv fra tårnene fra 10 min efter kollapset til en uge efter. Det med de seks år er altså den tid, som det har taget det videnskabelige society at interessere sig for støvet og offentligt spørge efter prøver. LÆS nu dine egne kilder ordentligt inden du kommer med fejlagtige konklusioner og påstande.
  Jeg ved ikke, hvad Niels Harrit har udtalt vedrørende bygningernes kollaps rent byggeteknisk – jeg kan kun forholde mig til, at den videnskabelige artikel påviser fund af ureageret nanotermit i samtlige støvprøver fra de kollapsede tårne. Andet har jeg heller ikke selv hørt manden udtale, men hvad ved jeg…
  At man ændrer NWO-teorien fra alm sprængstof til termit og så til nanotermit er for mig at se netop sådan, som denne sides skribenter selv hævder, at de arbejder. Trutherne hævder, at video-footage af tånenes kollaps afslører eksplosioner og derfor har man i første omgang antaget alm sprængstof som årsagen. Kemiske analyser fra ground zero viste senere, at der var smeltet jern, der hvor stålstolperne var knækket og også svovl, hvilket pegede på brug af termate som sprængstof og nu er der altså fundet spor af ureageret nanotermit… Jeg synes om ikke andet, at det er et fint rationelt ræsonnement, selvom der givetvis er andre måder at forklare det samme på…

  Jeg har selv stadig meget svært ved at tro, at den amerikanske regering selv står bag 9/11, men jeg er sandelig kommet mere i tvivl efter at have læst dit indlæg og jeg synes ærlig talt, at et så usagligt indlæg bør fjernes fra denne side, da det netop efterlever alt det, som skeptikerne prøver at hæve sig over!

 4. Kære Cordelia,

  Jeg kan ikke klandres for at de Truthere jeg mødte på Rådhuspladsen opførte sig som de gjorde. Det var en utrolig barnlig opførsel, slet og ret. De var uforskammede, og de løj folk lige op i deres åbne ansigter. Vil du foretrække, at jeg ikke skrev om dette, og dermed vildledte læserne? Det håber jeg sandelig ikke du gør.

  Hvad enten du kan lide det eller ej, så er det et faktum at Truthere lyver. De hævder at der er en stor misinformationskampagne i gang, men de er selv i fuld gang med at skabe den. Hvorfor? Trutherne selv, og folkene bag demonstrationen i særdeleshed, nægter meget sigende også at svare på det spørgsmål. Som så mange andre.

  Til din indvending vedr. nanotermit vil jeg blot sige, at hvis nanotermit skal defineres som “sprængstof”, så er et svejseapparat også “sprængstof”. Men så er vi ude i at omdefinere sproget, så forvirringen bliver total. Så søger man ikke klarhed, men usikkerhed.

  Sprængstof eller ej: Hvordan reagerer nanotermit, når det bliver antændt? Som eksplosioner? Nej – vel? Så de eksplosioner du henviser til, hvad skyldtes de så? Hvad var sprængstoffet, og hvor er resterne af det? Hvem placerede dem, hvordan gjorde de, og hvorfor?

  Kan du se hvad der sker? Din “forklaring” er ingen forklaring, for den skaber flere spørgsmål end den besvarer. Jo flere konspirationsbetingede teorier du kommer med, jo flere problemer skaber du for dig selv. Hver ny påstand afføder ingen svar, men kun utallige nye spørgsmål, som du er nødt til at finde på endnu flere påstande om konspirationer for at “forklare”. Det er en spiral der aldrig stopper. Vi bliver ikke klogere, kun trukket mere og mere ind i en paranoid verden der har meget lidt med virkeligheden at gøre.

  Kilderne til støvprøverne blev først præsenteret flere år efter de efter sigende blev taget. Cordelia, jeg er ked af det, men du bliver nødt til at erkende, at det i sig selv udgør et troværdighedsproblem af de store: Det gør, at vi ikke kan sige med sikkerhed at de blev taget i dagene efter angrebet.

  Du kan tro at jeg har læst Harrits rapport, og jeg har også læst kritikken af den. Den har bestemt ikke medført at hans kolleger verden over er overbevist om hans konklusioner. Har du spurgt dig selv hvorfor?

  Du peger jo netop på Niels Harrits stilling som kemilektor som udslagsgivende for at han har ret og jeg tager fejl. Men hvis uddannelse er så vigtig, hvad så med de af hans kolleger, der er uenige med ham? Skal vi blot ignorere dem, hvis de siger noget vi ikke er enige i? Netop dét er pseudovidenskab, og ikke sand videnskab.

  Truthere er, i lighed med andre grupper af troende, meget opsatte på at føre videnskabelige beviser for deres påstande. Men videnskabelige opdagelser sker ikke af den enlige rebelske videnskabsmand. Det sker altid i samarbejde med kolleger, ofte fra andre fagområder. Einstein skrev f.eks. ikke blot sine ideer om relativitet ned i ensomhed. Han havde udvekslet ideer med sine samtidige i årevis før han fandt løsningen. Men hans teori blev ikke bevist før nogle år efter, af andre videnskabsmænd, og beviserne bliver stadig fundet den dag i dag. Newton, Curie, Bohr, Fleming, Darwin – alle arbejdede sammen med andre, ofte i årevis, og fandt først deres teorier bekræftet efter at andre havde fundet overvældende beviser for at de havde ret.

  Al videnskab bygger på anden videnskab. Jo flere undersøgelser der underbygger en teori, jo stærkere står teorien. Derfor må man aldrig tro, at en enkelt artikel er det endelig svar på et spørgsmål. Harrits artikel er blevet kritiseret sønder og sammen, og med god ret.

  Tårnene kollapsede, fordi to fly bragede ind i dem, og startede voldsomme brande. Ikke fordi “nogen” plantede sprængstof/termit/nanotermit/whatever i hemmelighed fordi “nogen” havde hemmelige planer om en ny verdensorden.

  Jeg boede i New York den 11. september, 2001. Det du så på dit TV så jeg i virkeligheden. Som andre New Yorkere måtte jeg leve med efterdønningerne i tiden derefter. Det var ikke rart at opleve angrebet, og det var ikke rart at leve i byen efter. Tro mig, det er ikke noget du eller nogen anden ønsker at opleve.

  Du har den luksus at kunne sidde i din lænestol og udbrede dig om det, du selv opfatter som virkeligheden. Jeg oplevede virkeligheden den dag, og det er ikke den fantasi du lever i.

  Claus Larsen

 5. Kære Claus,

  For det første: Lad være med at skyde mig en holdning i skoene, som jeg ikke har. Jeg skriver netop gentagne gange, at jeg IKKE tror på NWO-teorien. Der er derfor store dele af dit svar, som du lige så godt kunne have sparet dig. Jeg bemærker dog til sidst i mit indlæg (måske årsagen til din misforståelse), at når du argumenterer så dårligt for din sag, som du gør, så får man helt lyst til at tro på den alligevel.
  Uanset hvad: NWO-teorien skal stadig skydes sagligt ned og ikke med fingerpegen og nedladende retorik. Derfor mener jeg stadig, at dit indlæg er totalt håbløst på denne side.

  Bare fordi du var til stede i New York den 11. september, gør dig jo ikke mere troværdig i forhold til et givent standpunkt. Bliver tryllekunster virkelige, bare fordi du har set dem med egne øjne og er overbevist om, at de er virkelige? Ikke at jeg derudover vil sammenligne 9/11 med trylleri – for jeg mener skam, at det var en meget alvorlig hændelse, men jeg mener også, at der er ALT for mange følelsesladede argumenter i spil i denne sag. Når du argumenterer for dit standpunkt, er det taktisk skidt, at appellerer til følelserne på den måde, som du gør til sidst i dit svar til mig. Ja, jeg har den luksus at kunne læne mig tilbage foran tv’et – men den kyniske afstand sætter mig måske også i stand til at holde hovedet lidt mere koldt end mange tæt implicerede mennesker kan.

  Jeg er ganske overbevist om, at de mennesker, du mødte på Rådhuspladsen den dag, var nogle klaphatte af den anden verden. Konspirationsteorier tiltrækker helt sikkert nogle meget sære mennesker, men du bliver nødt til at vurdere selve teoriens egentlige argumenter, hvis du vil af med den. Hvis Newtons teori for mekanik skulle forkastes, fordi nogle tilfældige fysikstuderende ikke kunne forklare den fuldt ud – ja, så ville de fleste teorier jo dø ret hurtigt. Det er med andre ord ikke en valid måde at forkaste en stor kompliceret teori på, at sige at de 7 repræsentanter, som man lige har mødt, var dumme og berusede. Det kan ikke nytte noget, at gå efter de helt vanvittige postulater om hemmelige verdensledere osv, for det bliver dit ord om deres. Du må tage fat i de reele kontroversielle påstande, som man kan bruge videnskaben til at argumentere sig ud af: Hvorfor kollapser tårnene ens og med “frit fald” hastighed? Hvad er det for nogle småskyer, som trutherne bliver ved med at kalde eksplosioner osv osv… Det var jo det, som jeg havde glædet mig til at læse herinde i første omgang.

  Angående Nanothermit, så troede jeg faktisk, at de blev brugt som sprængstof, da den exotherme reaktion skulle være ret voldsom (det stod der, på den side, hvor jeg læste om det (ikke en NWO-side i øvrigt)), men hvis det ikke er tilfældet, så tager jeg det gerne i mig igen. Men jeg kan stadig ikke forstå, hvad det helt naturligt skulle lave i støv fra de kollapsede tårne…

  Du siger, at Harrit er blevet massivt kritiseret af sine kollegaer, men jeg kan ikke umiddelbart finde nogen kritik af artiklen – kan du ikke sende nogle links?
  Harrit siger jo selv, at hans forsøg er blevet eftergjort og har bekræftet hans (og medforfatternes) fund – hvilket jo netop, som du selv skriver, bør ske i ordentlige videnskabelige kredse, men det har jeg heller ikke kunnet finde evidens for på nettet…

  Jeg er selv universitetsuddannet indenfor naturvidenskab og ved ganske udemærket, hvordan forskningsverdenen fungerer. Derfor bliver jeg også vildt irriteret, når du skriver, at nanotermit er aluminium og rust og at det selvfølgelig må være tilstede på ground zero og at Nielt Harrit dermed er en klaphat – come on – jeg bliver nødt til at fortælle dig, at du på dette punkt IKKE aner, hvad du skriver om (selv jeg ved mere om dette end du gør) og måske skal lade være med at være så nedladende overfor en kemilektor, når du selv er totalt ignorant på hans område. At andre kemikere, mineraloger eller des lige, som kunne have forstand på nanostrukturer, klandrer Harrit for hans analysemetoder, databearbejdning, konklusioner mm, det er kun helt naturligt og fornuftigt, og det er den kritik, som jeg meget gerne vil have nogle konkrete henvisninger til.

  Jeg er stadig ikke enig med dig, hvad angår støvprøvernes troværdighed. Fire navngivne personer har afleveret dem uafhængigt og har ladet forskerne bruge deres navne i artiklen. De kan alle sammen fortælle, hvor og hvordan prøverne er taget og de fortæller, at prøverne har været tillukkede siden da. Ingen af dem har umiddelbart nogen gode grunde til at fortælle andet end sandheden. Alle fire prøver indeholder det samme mærkelige materiale. En 5. prøve har samme historie og resultat, bortset fra at prøvetageren ikke vil lade sit navn offentliggøre, hvorfor de ser bort fra denne prøve i artiklen. Jeg ser ikke det suspekte, med mindre, at man forestiller sig, at det hele er en konspiration, hvor fire almindelige mennesker sammen med artikelforfatterne bevidst prøver at snøre hele verdenssamfundet (hvem tænker nu i konspirationsteorier…?)

  Til slut vil jeg gerne bede dig om at holde op med at belære mig om videnskabshistorie og med bruge det som argumentation for, at Niels Harrit tager fejl. Igen en forfejlet form for argumentation.
  Hvordan kan forskellige ikoners videnskabelige arbejdsmetoder dog nogensinde modbevise, at Niels Harrit kunne have ret…? Jeg kan også sagtens finde eksempler på videnskabsmænd, hvis arbejde bestemt ikke blev anerkendt af deres samtid og først er blevet anerkendt langt senere – men det siger jo heller ikke noget fornuftigt, om Harrits arbejdes validitet.
  (NB – lille sidebemærkning: Egentlig så kom Einstein faktisk frem til sin specielle relativitetsteori mere eller mindre alene (kun hjulpet af sin kone, som checkede hans beregninger mm for ham.). Det var først derefter, at han blev optaget i det videnskabelige samfund og begyndte at korrespondere – især med Hilbert – om den generelle relativitetsteori).

  Jeg håber, at du igen vil tage dig tid til at svare – det er et meget interessant emne.

 6. Kære Cordelia,

  Jeg tror at du har misforstået formålet med min artikel. Jeg havde ikke til hensigt at tilbagevise Truthernes mange teorier en for en, men kun at beskrive mit møde med dem, og forholde mig til de specifikke påstande jeg blev præsenteret for der. Der er mange der på ypperligste vis har gjort det første, hvilket du sikkert også selv har opdaget. Den side af sagen er altså dækket. Det jeg ønskede, var at fortælle historien om netop de danske Truthere og deres demonstration. Truther-bevægelsen i Danmark er, som i andre lande, bemærkelsesværdigt mikroskopisk, specielt når man tager den ellers ret udbredte mistro mod den officielle forklaring i betragtning. Hvorfor er grupperne i de forskellige lande så små? Det opdagede jeg på egen krop til demonstrationen, hvilket falder helt i tråd med hvad andre også har oplevet andre steder. Den viden er både relevant og vigtig, når vi beskæftiger os med konspirationstænkning.

  Du har delvist ret i at min troværdighed ikke bliver større, blot fordi jeg har oplevet angrebet i virkeligheden. Kun delvist, for en del af forklaringerne kræver et vist lokalkendskab. Ingen af de Truthere jeg snakkede med havde set og oplevet World Trade Center, hvorfor de fuldstændigt manglede forståelse for hvor store tårnene var – og hvor stort et omfang katastrofen virkelig havde. Deres påstande om f.eks. forstøvning af tårnene (åbenbart et “bevis” på at det var kontrollerede nedrivninger) er absurde, når man ved hvor meget der blev tilbage i ruinerne. Det er alt for let at tro på de udvalgte (og nogen gange kraftigt beskårede) billeder som Trutherne bruger i deres argumentation.

  Jeg har aldrig lagt skjul på, at en af de ting der driver mig som skeptiker er den ulykke der følger med bedraget. Når man ser hvilken skade overtro og falske påstande gør mod mennesker, der ofte er i en fortvivlet situation, så kan man ikke andet end blive vred. Når en synsk udpeger uskyldige som barnemordere, så bliver jeg vred. Når en healer lover helbredelse til dødssyge mennesker, så bliver jeg vred. Når en astrolog bestemmer om en ansøger får jobbet eller ej, så bliver jeg vred. Og når mennesker, der hævder at ville sandheden, men i stedet lyver groft, ja, så bliver jeg også vred.

  Derfor er jeg også nødt til at være ærlig, når jeg beretter om det jeg oplever. Jeg er nødt til at fortælle om Truthernes metoder, for ellers forholder jeg læserne vigtige oplysninger. Var jeg blevet mødt med åbenhed og venlighed (som jeg bestemt også har været ude for i overtroens verden), så havde det også været relevant.

  Som du også kan læse i min artikel, så forkaster jeg ikke Truthernes teorier udfra deres opførsel. Jeg fortæller om de teorier de præsenterede mig for ved demonstrationen, og som de sikkert også har fortalt andre forbipasserende, og jeg forklarer hvorfor netop de teorier er forkerte.

  Du nævner at du ikke selv er tilhænger af Truthernes teorier, men nævner alligevel spørgsmålet om “frit fald”, og hvorfor tårnene faldt “ens”. Det viser at du kun har hørt efter Trutherne, og ikke kradset det mindste i virkeligheden. Tjek f.eks. Truthernes påstand om hvor hurtigt tårnene faldt (de kan ikke engang blive enige om noget så simpelt), og find så ud af hvor hurtigt det i virkeligheden gik. Mysteriet forsvinder, som dug for solen.

  Du nævner også de eksplosioner, som Trutherne tilsvarende er så glade for. Hvorfor er det så svært at forstå at de færreste mennesker – i dette tilfælde New Yorkere – overhovedet har hørt eksplosioner, og derfor næppe er istand til at afgøre om det er virkelige eksplosioner, eller blot brag fra den luft der presses ud af bygningerne? Hvorfor skal vi tro de få, der mente at høre eksplosioner, og helt afvise den naturlige forklaring, nemlig at når luft presses hurtigt sammen, så lyder det som, og ser ud som, eksplosioner? Har du aldrig knaldet en ballon? There you go.

  Det er det, der er så farligt ved konspirationsfanatikernes påstande: På overfladen kan de lyde besnærende rigtige, men hvis man blot kradser lidt i overfladen, så dukker sandheden op.

  Termits (nano eller ej) exoterme reaktion er ganske rigtig ret voldsom, men det er slet ikke at sammenligne med en eksplosion. Du kan se et klip med Mythbusters, hvor de tester termit heret halvt ton af det. Voldsomt, ja – men det ligner altså ikke nogen eksplosion.

  Hvad enten termit er nano eller ej, så består det som regel af aluminium og jernoxyd. At du overhovedet kan tvivle på at begge dele fandtes i rigelige mængder i tårnene fortæller mig, at du stadig mangler en hel del baggrundsviden.

  Det er rigtigt at Harrit er kemiker, men han er ikke hverken arkitekt, bygningsingeniør eller nedrivningsekspert. Når han begiver sig ud i teorier om bygningernes fald, så er han på lige så tynd is som du og jeg. Når han samtidig står så alene med sine konklusioner, så må du også som universitetsuddannet i naturvidenskab vide, at videnskabelige konklusioner nås ved konsensus: Det er den samlede vægt af beviserne, der afgør udfaldet. Hvis der så dukker nye og stærkere beviser op, der modbeviser hvad man tidligere har troet, så skifter man blot. Som det står lige nu, så må vi erkende, at Harrits konklusion ikke har hans kollegers opbakning. Han kunne ikke engang få sin rapport udgivet i et fagblad, men måtte betale sig til det. Og når hans konklusion så samtidig er i konflikt med de kolde kendsgerninger, ja så er vi nødt til at forholde os til det.

  En af de dejlige ting ved at være skeptiker er at man lærer at tjekke kilder. I november 2006 offentliggør Steven Jones, en af medforfatterne til Harrits undersøgelse, en efterlysning af støv fra katastrofeområdet. Der kommer fem henvendelser (sjovt så få, ikke? Skulle man ikke tro at der var mange flere?), hvoraf de fire bliver brugt.

  Her er en liste over de personer, der har leveret prøverne, og hvornår de gjorde det:

  Janette MacKinlay 2006-10-??
  Frank Delessio/Tom Breidenbach 2007-11-15
  Stephen White 2008-02-02
  Jody Intermont 2008-02-02

  Alene de sene datoer må vække mistanke, men kigger vi nærmere på de personer, der leverer støvprøverne, ser det endnu sortere ud.

  Den 11. november, 2006, fortæller Janette MacKinlay på “Lifting the Fog” konferencen på Berkeley universitetet at hun længe før hun afleverede sin prøve til Jones allerede var overbevist om en konspiration.

  Det er ikke godt, vel?

  Tom Breidenbach skriver i denne artikel, dateret den 9. marts 2007 – altså før den prøve blev afleveret til Jones – hvordan han i lang tid har været overbevist om en konspiration.

  Det er heller ikke godt, vel?

  Hvis du er naturvidenskabeligt uddannet på universitetsniveau, så vil du også være istand til at spotte tvivlsomme kilder. Og det må man sige, at Harrits støv kommer fra. I hvert fald to af de fire kilder er MIHOP’ere – altså dem, der tror på, at Bush ikke kun vidste at angrebet ville finde sted, men også stod bag angrebet.

  Av.

  Spørgsmålet som Trutherne stadig ikke kan give noget svar på er selvfølgelig: Hvorfor dog stable hele denne operation på benene – involvere hundreder af mennesker i planlægningen, og udførelsen, bl.a. at plante nanotermit på udvalgte steder, og håbe på at begge tårne bliver ramt af flyene?

  Er det ikke slemt nok at fly brager ind i tårnene?

  Det er måske det mest hjerteløse ved Trutherne og deres fantasier: De antager at vi er dumme får, der let lader os forføre at løgnagtige skræmmekampagner. Og de er selv ophavsmændene til disse kampagner.

  Som en sidebemærkning kan jeg fortælle dig, at Einstein arbejdede i et årti på sin teori, og udvekslede i den periode ideer med sine kolleger, bl.a. Solvine, Habicht, Maric, Grossmann og Besso. Einstein brugte jo også den forskning som Galilei, Hertz, Mach, Michelson, Morley, og specielt Lorentz og Maxwell havde gjort. Så nej, Einstein fandt ikke på sin teori alene, eller blot sammen med sin kone.

  Claus Larsen

  Links

  9/11 Conspiracy Theories: The 9/11 Truth Movement in Perspective (Skeptic Magazine)

  Debunking The 9/11 Myths (Popular Mechanics)

  Fahrenheit 2777: 9/11 has generated the mother of all conspiracy theories (Scientific American)

  Nutty 9-11 Physics (Steve Dutch, Ph.D. Professor of Natural and Applied Sciences)

  Panoply of the Absurd (Der Spiegel)

  Purdue creates scientifically based animation of 9/11 attack (Purdue University)

  Q&A: What really happened (The Conspiracy Files)

  The Physics of 9/11 (Manuel Garcia, Ph.D. Aerospace & Mechanical Engineering)

  The Thermodynamics of 9/11 (Manuel Garcia, Ph.D. Aerospace & Mechanical Engineering)

  Unraveling Anti-Semitic 9/11 Conspiracy Theories (PDF) (The Anti-Defamation League)

  Why Did the World Trade Center Collapse? Science, Engineering, and Speculation (Thomas W. Eagar, Professor of Materials Engineering and Engineering Systems, MIT)

  Rapporter

  Federal Building and Fire Investigation of the World Trade Center Disaster (National Institute of Standards and Technology)

  - NIST Investigation of the World Trade Center Disaster FAQs (National Institute of Standards and Technology)

  - NIST Investigation of the World Trade Center Disaster FAQs – Supplement (August 30, 2006) (National Institute of Standards and Technology)

  - NIST Investigation of the World Trade Center Disaster FAQs – Supplement (December 14, 2007) (National Institute of Standards and Technology)

  Joint Inquiry into Intelligence Community Activities before and after the Terrorist Attacks of September 11, 2001 (U.S. Congress)

  The Pentagon building performance report (PDF) (National Institute of Standards and Technology)

  The 9/11 Commission Report (PDF) (National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States)

  World Trade Center Building Performance Study (Federal Emergency Management Agency)

 7. @ Cordelia.

  Hej Cordelia, du skrev: “Jeg ved ikke, hvad Niels Harrit har udtalt vedrørende bygningernes kollaps rent byggeteknisk”.

  Niels Harrit fastholder at præsentere i sine foredrag samt i medierne sin påstand om at bygning 7 (WTC 7)faldt sammen i “frit falds hastighed på 6.5 sekunder”. Han påstår at (også) denne bygning uden skyggen af tvivl blev revet ned ved kontrolleret nedrivning, hvorfor det “symetriske” kollaps, i frit fald, samt at det kun kan forklares med termit (eller nano termit) eller konvertionel sprængstof, eller en kombination. Bygning 7 er Harrit’s fortrukne emne i hans foredrag, da, som han siger, det “er nøglen” og “the loaded gun”.

  Allerede her er der et utal af fejl og faldgrupper i hans postulationer.

  1; Kontrolleret nedrivning: – Kun EN nedrivningsekspert, Danny Jawenko, har støttet op om denne tese da han blev præsenteret for det samme videoklip som blandt andet Harrit bruger i hans fremlægninger, altså et ensidigt klip. Ingen andre nedrivningseksperter i verden giver hverken Harrit eller Jawenko (eller andre “truthere”) medhold, tværtimod.

  2; Frit fald: – Påstanden om “frit fald på 6.5 sekund”, som Harrit flittigt har brugt, er forkert, meget forkert endda. Men det har ikke afholdt Harrit i gentagelserne af denne meget misledende og uvidenskabelige påstand, eller at bevæge sig ud som talsmand i fagområder og ekspertise som ikke er hans område.
  Men hvad, han underbygger kun oftest denne tese med blot: “jamen øjet kan jo se..” og “hvis den rapper som en and, ligner en and…så er det en and” hver gang han konfronteres med dybdegående spørgsmål af videnskabelig karakter vedr. selve den kontrollerede nedrivning, eller også forlader han debatten.

  -Selve det globale kollaps er fastlagt til mindst 13.5 sekunder. Af disse 13,5 sekunder er den synlige del af det globale kollapse delt op i 3 faser, på sammenlagt 5,4 sekunder. Forud for denne del af kollapset på 5,4 sekunder sker der et internt kollaps i bygningen, som starter 6,9 sekunder før facaden begynder at falde (det globale kollaps). De 6,5 sekunder er i virkeligheden 6,6 sekunder og stammer fra den tid der går fra man kan se facaden begynder at bevæge sig, til det visuelt ikke længere er muligt at se hvad der sker. Det er altså IKKE hele kollapset, der er f.eks. udeladt de forudgående 6,9 sekunder, hvor bygningen tydeligvis kollapser internt. Og der er også udeladt det der sker efter, at det ikke længere er muligt visuelt at se hvad der sker.
  Forud for de 13,5 sekunder, er der faktisk yderligere 3 sekunder, hvor der er visuelle tegn på et begyndende kollapse, blandt andet observeres der røg og støv der presse ud af bygningen. NIST har i sin sidste rapport sat nøjagtig tid på ca. 73,8 meter, ud af bygningens ialt 183 meter, med de 5,4 sekunder, hvilket er 40 procent længere end hvis bygningen skulle være faldet med frit fald.
  NIST sætter fase to i kollapset til at være frit fald. Denne fase dækker over ca. 32 meter og 2.25 sekunder, resten af kollapset er langsommere end frit fald. -(Her en stor tak til John S for hans enorme viden og ekspertise i dette!)

  3; – Sprængninger/Sprængstof: Harrit, som nu for alvor er trådt ind på konspirations siden (selvom han i lang tid prøvede at hævde at han ikke ville indgå i den del af sagen men kun forholde sig videnskabeligt til emnet) hele tiden har hævdet at sprængstof/termit har været anvendt ved kollapsene, han har udtalt at man ved WTC 1 og 2’s kollaps kan “se” tårnene blive eksploderet, at det skulle være foregået i en nøje orkestreret og meget højteknologisk synkron mekanisme (?) hele vejen oppe fra og hele vejen ned. At alt beton i bygningerne bliver sprunget til pulver i disse sprængningsfrekvenser, og at der nok ca er blevet brugt 10-100 tons sprængstof, osv. (her har udregninger vist at for at sprænge den mængde beton som var i bygningerne skulle man over 300 tons)
  Niels Harrit misrepræsenterer ligeledes WTC 1 og 2’s kollapstider og ikke mindst deres natur og modstrider NIST rapporten og andre observationer igen.
  Hertil er Harrit nu begyndt at hæfte sig ved hans medforfatter Kevin Ryan’s teori om, blandt andet hvordan sprængstoffet om muligt kunne være kommet ind i bygningerne ubemærket, men også den nye teori om at det ikke var tilfældigt hvor flyene ramte, og at flyene, på en eller anden måde, blev guidet af en mekanisme til netop disse etager hvor der efter sigende skulle være pre-installeret sprængstof/termit, for at kunne danne progressivt kollaps i en “path of least resistance”.
  Kan du begynde at se et problem her? :
  10-100ton sprængstof? Eksplosionerne/bragene? Man kan se de blir eksploderet? Pulveriseret beton kun forsaget af eksplosioner? kontrolleret nedrivning oppe fra og ned, man kan se frekvenserne? Sprængstof/termit kun på de enkelte udvalgte etager, i brandene? Mekanisme til at guide flyene? osv osv osv..
  Er der grund til at betvivle Harrit, hans motiver, team kompaner, teorier og fremgangsmåde, metoder og dertil hans arbejde? Ja afgjort! 100%!

  Og som Claus siger, alt dette stiller kun flere og flere kritiske spørgsmål ved “trutherne” selv, som går fra den ene vilde teori til den anden uden selv at hitte rundt i hvad de skal mene, hvordan de mener det hænger sammen, uden dybere kendskab til beviserne, og faktisk uden et eneste bevis, andet end at det bare VAR et “inside job”.
  Det mener Harrit iøvrigt meget kraftigt at det var, og han bakkes i den grad op af hans kæreste Pernille Grumme som ynder at dele film som 9/11-Mysteries og film af Alex Jones ud til publikum – film materiale som stadig idag danner stort grundlag for “truthernes” ideologi.
  Jeg vil den forbindelse, hvis ikke du er vidende om dem, anbefale dig at se screw911-mysteries og screwloosechange for den sags skyld, da de forklarer og afdækker de films fatale fejl og misrepræsentationer meget grundigt.

  Links

  Scientist Niels H. Harrit presents evidence of nano-thermite found in WTC
  http://www.youtube.com/watch?v=56KFHIq6KZM

  Harrit i Go’morgen Danmark
  http://www.youtube.com/watch?v=irOj1QYjVvc

  Harrit interview fra Usagt.dk (zeitgeist bevægelsen)
  http://www.youtube.com/watch?v=QLkTf23f1vY

  Kommentarer fra Ing.dk hvor Harrit kommer ind på bla. en del af det bygningstekniske
  http://ing.dk/artikel/99508-rendyrket-vroevleartikel-antaget-ukritisk-af-videnskabeligt-tidsskrift

  Harrit (og i11time) kommer med flere åbenlyse fejlrepræsentationer, bla. hijackers er stadig i live, de var ikke på fly-manifesten osv
  http://politiken.dk/debat/article786577.ece#kommentarer

  Harrit og ‘konspiranoiaen’
  http://www.information.dk/140265

  Kevin Ryans rapport, som Harrit henviser til og deler ud af (via link) til hans foredrag
  http://www.911truth.org/article.php?story=20090713033854249
  http://www.911truth.org/article.php?story=20090813150853871

  Screw 9/11 Mysteries – Clunkity Clunk Edition
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6243624912447824934&ei=OiDlSv-OLovM-AbXo4ibBA&q=screw+911+mysteries#

  Screw Loose Change – Not Freakin’ Again edition
  http://video.google.com/videoplay?docid=-3214024953129565561&ei=xCblSqSqHtCr-Abd5bzmCw&q=screw+loose+change#

  En af de bedste kilder derude! (Mark Roberts)
  http://wtc7lies.googlepages.com/

  Mvh Benjamin

 8. Kære Claus

  Du burde have lagt en video på, så folk kunne se din manipulerende og meget lidt åbne tilgang til en debat.
  Jeg gik fra dig, da jeg indså at jeg ikke kunne få indført 5 sammenhængende ord, før du straks afbrød mig med en manipulerende, tempofyldt og underlig form for agressiv Sokratisk argumentation, og konstant prøvede at vende HVERT ord på hovedet.
  Jeg er, som du skriver et venligt menneske, men jeg har til dato aldrig oplevet nogen lignede manipulerende og umulig samtale, som de 2 minutter vi fik sammen.
  Den dag i dag undrer du mig stadig. Men når man læser din beskrivelse og postulater om dagen, så skal der ikke meget til at indse kvaliteten af indholdet…som Cordelia også skriver.

  Hilsen Michael,

 9. Hej Cordelia,

  Jeg er een af klaphattene, som forfatteren af skrivelsen her har set sig nødsaget til at lyve om – vel for at få sin historie til at se mere plausibel ud.

  Mht. NWO synes jeg, du skal tage et nærmere kig på det her. Så må du jo selv konkludere, hvad du synes – don’t shoot the clap-hat.
  http://www.youtube.com/watch?v=ZsvkCZKqniY&feature=player_embedded

  Denne her bør også være interessant mht. den magt, som dem som nogen vælger at kalde NWO, udøver:
  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/the_warmist_conspiracy_tthe_emails_that_really_damn_professor_jones/

  Mvh
  Jeppe Severin

 10. Kære Jeppe og Michael,

  Da I kommer fra samme organisation, i11time.dk, vil jeg tillade mig at behandle jeres indslag under et.

  Både du, Jeppe, og andre er meget velkomne til at kommentere artiklerne her på Skeptica. Husk dog på, at kommentar-funktionen ikke er ment som et debat-forum, men netop for at give læserne mulighed for at kommentere på artiklerne.

  Jeg bemærker at I ikke påviser fejl i artiklerne, eller hvor præcis jeg har løjet og om hvad, hvilket jeg så tager som udtryk for at I ikke kan – eller vil. Hvad det end skyldes, så er det jeres valg, og det respekterer jeg naturligvis.

  M.h.t. links til YouTube videoer: Der er utrolig mange YouTube videoer i omløb, og med mindre I kan begrunde sagligt hvorfor nogen skulle bruge tid på at se dem, kan jeg ikke se, hvorfor andre skulle bruge tid på dem.

  At I selv finder sådanne videoer overbevisende, uden selv at være i stand til at formulere jeres teorier, siger vist mere om jeres lave tolerancetærskel end min evne til at skille klinten fra hveden.

  /Claus Larsen

 11. 9/11 var blot et skridt på vejen mod en totalt sociopatisk plan om at chippe os alle, kontrollere os på credit’en og sikkert også via diverse stoffer i RFID chips… Bestråle os som de har gjort her i DK mange år snart, i hvert fald siden 90’erne, med EMF-bølger fra GSM, UTMS (3G) og WLAN som ødelægger vores celler, og splitter vores hjernelag op, så vi ikke er “hele” mere, men ugidelige, trætte, uoplagte, agressive, dårlige, stressede… Og det er bevist man bliver afhængig af disse stråler, bølger, frekvenser, svingninger…

  Vi har én enkelt “ekspert” i DK (Dr. Kwee) som har bevist at al mobilstråling er yderst skadelig. Det går igennem os og ødelægger os, kort sagt.

  Læg mærke til mobilmasterne, tit tæt på skoler, osv. Og i starten var der ingen der ville have 3-tlfer, nu kan vi ikke få nok… De fleste tlfer der bliver solgt idag, er 3-tlfer. 4G er desuden lige blevet introduceret i Stockholm. Endnu kraftigere aggressive svingninger.

 12. Kære Grevhund,

  Det var ellers noget af en konspiration du der lægger op til!

  Jeg tillader mig dog at være en smule skeptisk, bl.a. hvad træthed, ugidelighed, osv. angår. Jeg mener da bestemt at kunne huske at vi også var trætte og ugidelige før vi fik mobiltelefoner.

  Her er en kort artikel om elektromagnetisk stråling jeg tror du vil have glæde af at læse:
  Skeptic’s Dictionary: Electromagnetic field (EMF), electromagnetic radiation (EMR)

  Har du monstro selv en mobiltelefon?

  /Claus Larsen

 13. Hej Claus, jeg ser du fortsætter den utrættelige kamp fra JREF, det glæder mig og jeg kan se at din stil på trods af dine modstanderes svadaer er lige så fin som den plejer at være. Der er ET hul i hele historien som for mig er det mest ødelæggende nemlig hvordan hunnen de fik 1-300 tons sprængstoffer ind i bygningerne uden nogen opdagede det (og så kan det være ligegyldigt om det er TNT, Trotyl, Termit eller andet, 100 tons fylder altså en del). Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. SLUT. At mene at det kunne være smuglet ind den ene eftermiddag hvor bygningerne angiveligt var rømmet pga. en øvelse viser noget om hvilket fantastisk niveau vi befinder os på.
  Men tak for din trofaste kamp mod vindmøllerne. :-D

 14. Hej Tak for en god artikel.

  jeg ha med interesse fuld debatten om 9-11 i et par år. Mest fordi jeg oprindelig blev overrasket over at min ven i Tyrkiet mente der måtte være noget om snakke når så mange i usa troede på det. Det blev starten til at jeg begyndte at læse truth bevægelsens påstande på nettete. Mange af historierne var jo lette at afdække og i mange tilfælde var argumenter jo “halve citater”. Mine to favoritter er den med journalisten der citeres for at sige at der “intet fly var ved pentagon” jo den er god nok det sagde han faktisk noget i en stil men høre man hele citatet siger han faktisk noget helt andet. En af min andre favoriter er at de påstår at vragdelen fra et af crash stederne fløj den forkerte vej. Men det er bare fordi de ikke ved hvilken vej en østen vind blæser.

  Som dig har jeg også oplevet new york og har faktisk været på toppe af WTC to gange. Stik den. :-) og jeg har også på nærmest hold oplevet hvordan folk er blevet narret af healere og andre der lover helbredelse for guld. Den 9-11 var jeg så godt nok i Saudi ikke i new york.

  Men som sagt tak for en god artikel

 15. ps
  jeg da mit efternavn er ikke er ret brugt tillader jeg mig at bruge det jeg er døbt med. Email adressen er god nok og ingen konspiration

 16. hej
  er nu lidt skeptisk til om 911 gik for sig som ..den officielle forklaring…!!
  ellers forstår jeg ikke hvorfor 911 ikke bliver undersøgt ordentligt..!!

 17. “Jeg forstår det ikke” er ikke nogen særlig overbevisende grund til at undersøge noget, der burde være indlysende for alle.

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen

 18. sjovt nok var der nogle der vidste om 911..inden det skete..!!’
  så en ny undersøgelse er på plads….. jeg kræver en ny undersøgelse…af 911….
  så måske verden bliver et bedre sted at være…….

 19. Vi hører tit om disse mennesker der “vidste” at angrebet ville finde sted.

  Det kniber noget mere, når det gælder om at levere beviserne for påstanden.

  Som i dette tilfælde.

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen

 20. Syndebukken falder heletiden på Mossad i den her sammenhæng, og de snakker om de onde Zionister, det er ligesom at høre en radio udsendelse fra 1940ernes nazi tyskland, det er som ofte jøderne der får skylden for verdens uheld

 21. til claus larsen…..
  prøv du at google på illuminati card….!!!
  der er det bevis…du ikke gider søge på selv..da du desværre tror
  på us government……!!! og på medierne…..!! telly….tv….streams osv….!!
  det du tror på er …!! er desv…helvede……!!! og det bliver måske dit nye hjem..!!!
  hvis du ikke ændrer holdning..!!!!

 22. Kære Benny,

  Jeg gjorde naturligvis hvad du foreslog – søgte på “illuminati card” – og fik rundt regnet en million hits.

  Hvad gør jeg nu?

  Læser dem fra en ende af? Hvordan vurderer jeg de mange modstridende oplysninger? (Jeg går ud fra at du ikke har refereret til kortspillet af samme navn)

  Jeg ser frem til din forklaring.

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen

 23. hej claus…
  længe siden sidst..!!!
  du kan jo bare kigge på de 2 kort ….der flyveren flyver ind i et af tårnene..!! og pentagon kortet…!! uden at jeg vil komme ind på ..den form pentagon har..!! et pentagram…!!! hmme… prøv at google på denver airport..!! skumle greier der også..!!! illuminati kort spil….blev jo udgivet ..mener omkring 1995…!!
  men men ellers så tror jeg snart verden får høre nogle sanheder…!!! bla…om j.p.morgan…fed..og deres silver manipulation..!! og om svindel med huslån..!! der skulle være indgivet omkring 10000 anmeldelser…imod dem..!! bla..igennem gata…..!! desuden er usa nede på knæ nu..!! du kan faktisk følge hvordan det går i usa..på metal priserne…!! sølv har steget fra 17.50 dollar ..sep 2010…til ca 35.67 dollar idag…5-3-2011…..R.I.P. us…!!! når en sanhed kommer frem….!! så kommer alle løgnene…!! både om det ene og andet..!! og så får vi ragnarok..!!! Det sker snart..!! nok i dette år..!!!
  når det smeller….!! vil de fleste mennesker blive skrækslagne…!! aktier og obligationer….bliver værdiløse…over natten….priserne stiger..!! olie når op på måske 30 kr literen…købekraften går ned med måske 25 %…bankerne lukker…ligesom alle lufthavne..!! der bliver erklæret untagelsestilstand….bander af kriminelle hærger alle steder..plyndringer..!!! alle religiøse mennesker …bliver hårdt ramt..når de finder ud af religioner er opfundet af illuminati…..!!! og ikke kommer fra lyset..!!! men for at undertrykke menneskeheden..!! Ja det er dystre spådomme…!!! men der er desværre hold i dem..!!! prøv at google på satanic handshake….!! illuminati is reeal….!! Vi må bare stå sammen…os alle der er gode mennesker..!!
  tror du er et godt menneske..!!! må vores gud være med os..!! i tiden frem..!!! jeg håber det bedste..!! men frygter det værste…!!! han bare andbefale dig at forberede dig til ragnarok…!!! køb lidt metaller…!! evt..!!men nu bor vi heldigvis ikke i usa….!!! men vi går ikke forbi uden sår..på legme og sjæl…!! you belive me..!!!
  google på mike maloney….bob chapman….det er kloge folk… der ved en masse om usa økonomi…!!!
  ellers lyt til dine inderste stemmer….jeget..!! de lyver ikke…!!! håber du vil forberede dig lidt..!! til melt-down …2011……om ik for andet..!! så for dine venner og families skyld…..
  hilsen benny…….. hme… der kommer en dag hvor tavshed…er forræderi…!!!!

 24. Kære Benny,

  Tak for dit indlæg. Det afspejler meget godt den tankevirksomhed der ligger til grund for Trutherbevægelsen.

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen

 25. Hej alle sammen – har læst jeres kommentarer med stor entusiasme, er enig i en masse ting, men uenig i ligeså mange. Min mening er som sådan ligegyldig – det er jeres også, lad vær med at tage fejl! I “kræver” beviser og modbeviser, videnskabelig dokumentation.
  Dokumenter, sort på hvidt, smerte!! I kan ikke se den, i kan ikke analysere den – men i ved den er der, for i har alle følt den!! Med dette mener jeg, at fordi man ikke kan BEVISE – er det ikke ensbetydende med det ikke eksisterer!

  4 STORE religioner er der i verden: Kristendom, Jødedom og Islam! Men den største af alle sammen er Kapitalismen, hvilket de 3 førstenævnte religioner ligger under for – folk vil sælge deres egen mor, hvis bare prisen er rigtig.
  Nøgleordet her er ØKONOMI – 911, rigsdagsbranden, div krige osv osv er intet andet end økonomi – katastrofer er penge, sådan er det og sådan vil det altid være. ØKONOMI €$£¥ INTET andet!!!! Fat det!! Nu ville de kloge hoveder gerne ha dokumentation, for i har jo SELV været ved WTC tårnene osv – hør her venner – ville gerne ligge alverdens dokumentation ud til jer lige her, men det ville resultere i SØK, Interpol osv osv ville banke på min hoveddør inden for små 5 min.

  It’s ALL about the Benjamins – money talks, bullshit walks!

  Derfor drop jeres shit om ditten og datten, de kloge narrer de mindre kloge sådan er det – vil i ha RIGTIG taletid hvor folk rent faktisk lytter, så få 10cifrer på din bankbog. Har du ikke det, så spar på dit stemmebånd, for ingen lytter og er ligeglade – og til syvende og sidst kan du ikke ændre en skid alligevel Få det bedste ud af livet, og sæt pris på det du har, så lever du længere… Peace

 26. Kære Namik,

  Dit indlæg rejser en række problemstillinger, som ofte fremsættes, ikke blot i forbindelse med terrorangrebet, men også i andre sammenhænge.

  Du affærdiger kapitalismen som en religion. Kapitalismen er ikke en religion, men et økonomisk system baseret på privat ejendomsret af produktionen og skabelse af varer og service for profit.

  Det er for nemt at affærdige hvad man ikke bryder sig om som en “religion”. Det er korrekt at religioner generelt har det svært i bevis-departementet, men kapitalismen har ubestrideligt konkrete beviser på at den “virker”: Man kan rent faktisk skabe profit via kapitalisme. Spørgsmålet er så bare om det er det økonomiske system samfundet har bedst af. Det gælder også alle andre økonomiske systemer, hvorfor ingen lande nogensinde har haft en 100% ren form for et bestemt økonomisk system. Selv Nordkorea har en privat sektor, omend selvfølgelig i meget mindre grad end andre lande.

  At visse økonomer så har et noget nær religiøst forhold til kapitalismen, er ikke noget der kendetegner netop dette økonomiske system, men alle sådanne. Nordkoreas “Juche” filosofi bliver hyldet på en måde der sagtens kunne fortolkes i religiøs kontekst.

  Du skriver at vi godt kan droppe det med at bevise og modbevise, og at ingen har ret.

  Hvis ingen har ret, hvad skal vi så med en civilisation og et samfund? Så kunne vi jo blot leve hver for sig, i hver vores hule, uden nogen form for styring eller samarbejde om f.eks. sikring af fremtiden ved at opbygge kornmagasiner, så vi ikke døde af sult til næste vinter.

  Vi kan faktisk godt bevise og modbevise nogle ting. Som du er blevet klar over ved at læse denne artikel, kan vi finde ud af hvad der skete – og hvad der ikke skete – den 11. september 2001.

  Vi både kan, og vi skal: Hvis vi ikke ved hvad der sker omkring os, og opnår en fælles forståelse, er vi historieløse, og er dermed lette ofre for de blandt os der søger magten. I et historieløst samfund – tænk Orwells 1984 – er befolkningen helt prisgivet dem der søger, kræver og får magt.

  Derfor er det så vigtigt at finde ud hvad der skete den skæbnesvangre dag. Hvis vi lærer det forkerte, vokser vi op i et samfund baseret på løgn. Hvis vi derimod lærer sandheden, er vi i det mindste i stand til at kunne vurdere hvordan vi skal forholde os til den ekstreme vold vi blev udsat for. Uden beviser lever vi blot i en intethed af uvidenhed.

  Du skriver også at blot fordi man ikke kan bevise er det ikke ensbetydende med at det ikke eksisterer. Udfra et snævert filosofisk udgangspunkt kan du have ret, et lille øjeblik. Problemet opstår så sekundet efter, for hvordan afgør vi så om noget som helst eksisterer, hvis man ikke kan bevise det? Skal tro være et lige så godt grundlag for om noget eksisterer som beviser? Hvis det er tilfældet, har du lige så meget ret hvis du hævder at Månen er lavet af en grøn ost, som jeg har, hvis jeg hævder at Månen består af forskellige former for klippe, på trods af at alt hvad du har er en forestilling, og jeg kan pege på sten hentet fra Månen, og talrige andre undersøgelser fra rumsonder og rumteleskoper. Det er jo en absurd verden vi så ville leve i, hvor din “platform” – uvidenhed – ville overtrumfe min – viden – simpelthen fordi det er billigere at fantasere end at undersøge videnskabeligt.

  Derfor er det temmelig selvmodsigende af dig at tilbyde at fremlægge dokumentation for dine påstande. Hvorfor anser du det selv for dokumentation, når du ikke selv anser dokumentation for at være relevant? Du må undskylde, men det virker meget lidt overbevisende at du ikke engang selv kan finde ud af hvad du argumenterer.

  Uanset hvad, kan vi ikke forholde os til din angivelige dokumentation, eftersom du ikke fremlægger den. Din begrundelse klinger hult, da du næppe selv har fået dokumentationen fra andre steder end offentligt tilgængelige steder, f.eks. Internettet, så med mindre de mennesker, du har fået den fra, er blevet forfulgt og spærret inde, er der vel ingen grund til at tro, at du selv vil blive det. Truther-bevægelsen er trods alt så stor, at selv den mest skumle og konspirative organisation ville få ret travlt, hvis de skulle forfølge og knægte jer alle. Den slags er lettere, hvis der kun er tale om en enkelt person som f.eks. i tilfældene Frank Grevil eller Julian Assange. Men de oplysninger, de fremkom med, irriterede tydeligvis også the powers that be betydeligt mere end 9/11-konspirationsteorierne.

  Her gælder det at evidence talks, bullshit walks.

  Kom godt hjem.

  Claus Larsen
  Skeptica.dk

  P.S. Forhåbentlig finder du denne artikel oplysende: Hvad er i virkeligheden i virkeligheden?

 27. Ok. Jeg forstår ikke al den skriveri. At i orker. Men…..ok.

  Hvorfor er det såå forkert at stille spørgsmål ved noget jeg ikke forstår.
  Jeg er bare nysgerrig over nogle simple spørgsmål der bestemt ikke bliver nævnt i nist’s report
  Hvorfor blev bygning 7 revet ned med sprængstoffer ?
  Hvor lang tid tar det at rigge det til hvis det skulle være tilfældet ?
  Hvorfor er det første gang vi ser en stålunderstøttet bygning brase sammen i frit fald efter en kæmpe brand der ikke udvikler mere end næsten 1000 grader under det der skal til at smelte stål(look it up) ?
  Ok bla bla…. Vi skal jo til at omdefinere de fysiske love. Måske newton alligevel ikke har fået helt styr på naturlovene. Og heller ikke dem der bygger de huse vi bor i. For der er mange virkelig højtuddannede der spørger om detsamme.
  Ja kald mig bare tinfoilhat nut. Men jeg peger jo ikke fingre af nogen og kommer faktisk ikke med nogle teorier overhovedet. Vel spasser. Det er kun spørgsmål ??????

 28. Jeg er langt fra ekspert i 9/11-spørgsmålene, men da ingen anden har svaret endnu, vil jeg fremsætte mine helt naive kommentarer til dit indlæg:
  1) Jeg har ingen anelse om, hvorfor bygning 7 blev revet ned ved hjælp af sprængstoffer – eller om det i det hele taget var nedrivningsmetoden – men jeg undrer mig over dit spørgsmål og vil derfor svare med et modspørgsmål: Hvorfor ikke? For mig ser det ud til at være den gængse måde at nedrive større bygningsværker på i dag, så jeg har svært ved at se, hvorfor det nødvendigvis skal tolkes i konspiratorisk retning, hvis denne metode også bliver brugt i dette tilfælde.
  2) Hvor lang tid bør det tage? Skulle det være noget, der kræver særlig lang tid at foretage for et hold professionelle nedrivningseksperter?
  3) Er der nogen, der har hævdet, at stålet ligefrem smeltede? I de udsendelser fra fx Discovery, som jeg har set om emnet (og, ja, som allerede tidligere nævnt foregiver jeg ikke at have mere ekspertise end på dette niveau!), var der tale om, at ståldragerne blev blødgjort af de herskende temperaturer (look it up!), ikke at de smeltede, så hvorfor drage Newton ind i den sag?

 29. Kære Dann Simonsen. Du har så fuldstændig helt ret. Dine kommentarer ER ret naive. Du er ihvertfald ikke blandt de efterhånden flere tusinde videnskabsfolk arkitekter ingeniører professorer og andre lægmænd som så uhyrligt dog påstår at det var helt andre ting der var skyld i wtc 7 frit falds kollaps.

  Ps. Svar nr 2. Det var et retorisk spørgsmål. Det tager flere uger i en bygning af den størrelse. Og hvad med bla. CIAs FBIs nsas og andre officielle kontorer som havde til huse i den bygning, hvor mange følsomme dokumenter blev opbevaret. Mange oplysninger om om svindel i milliardklassen forsvandt sammen med bygning7.
  Bla. Enron skandalen hvor hele Californiens energibudget forsvandt. ??? Den sag hører du ikke mere til for alle sagsakterne blev opbevaret i hus nr 7.

  Så kære Dann Simonsen , du skal nok ikke interessere for disse ting, men i stedet gå tilbage til dit kasseapparat i fakta….der er sikkert kunder i kø eller varer der skal pakkes ud og stilles på hyder.

 30. Altså slet ingen kommentarer angående forskellen på de temperaturer, der skal til for at henholdsvis smelte og blødgøre stål?
  I stedet slynger du endnu engang om dig med konspirationer (Nu skal Enron også blandes ind i sagen) og barnlige fornærmelser. Jeg begynder at forstå, hvorfor du frygtede, at reaktionen herfra ville blive noget med at kalde dig “tinfoilhat nut”.
  Det ville have været lettere at leve med, ikke?

  Men lad mig gå videre med dette lille eksperiment. Jeg har allerede medgivet min uvidenhed om dette emne, så for at lade det gå retfærdigt til, vil jeg også i det følgende afstå fra at søge yderligere oplysninger om emnet på internettet eller andetsteds og i stedet begrænse mig til at se på Henriks næste argument for sine påstande:
  Der skulle angiveligt efterhånden være “flere tusinde videnskabsfolk arkitekter ingeniører professorer og andre lægmænd”, der “påstår at det var helt andre ting der var skyld i wtc 7 frit falds kollaps.”
  En mere ædruelig kommentator ville nok implicere mindre bekendt, end Henrik her gør, og fx snakke om “helt andre ting” end … ja, hvad mon? Det må vel næsten dreje sig om andre ting end dem, som de angivelige konspiratorer angiver som grunden til, at WTC styrtede sammen, ligesom det er oplagt, at “og andre lægmænd” er endnu et eksempel på Henriks indædte sarkasme, der skal sige så meget som: Eksperterne holder med Henrik!!! Og der er tusinder af dem!!!
  Omvendt er hans modstandere alt andet end videnskabsfolk, arkitekter, ingeniører og professorer, men derimod folk, som sidder ved “kasseapparat i fakta” og tager sig af “varer der skal pakkes ud og stilles på hyder” og dermed slet ikke kan være i besiddelse af den overlegne intelligens, som det kræver at tro på 9/11-konspirationsteorierne.
  Man skulle altså næsten tro, at Henrik havde kigget grundigt på tilhængere og modstandere af disse teorier, havde talt dem og på den måde var nået frem til, at konspirationsteorierne har lutter tilhængere blandt de nævnte højtuddannede eksperter, hvorimod alle deres kritikere er lavtuddannede i ufaglærte jobs og derfor er ude af stand til at tænke på Henriks høje niveau.
  Så lad os satse på, at hans næste indlæg vil være en omhyggelig redegørelse for, hvorfor et flertal af folk med ekspertice inden for bedømmelsen af årsager til moderne højhuses sammenstyrtning er på konspirationsteoretikernes side, hvorimod modstanderne af disse teorier primært har opbakning blandt folk, der ikke har nogen som helst forudsætninger for at bedømme den slags ting.
  Er der nogen, der er friske på et væddemål om, hvornår han vil komme med en sådan redegørelse? :-)

 31. Jamen det er da helt i orden at offentliggøre mit fulde navn. Men hvad er meningen bag det.
  Jeg har vist ramt et ømt punkt Hva
  Vil du ikke også ha et billede af min mor min adresse og personnr……….men… Er det helt lovligt. Vores advokat må lige se på sagen.
  I øvrigt forstår jeg ikke din retorik. Du er ikke såå god til at udtrykke dig klart. Hvad er det du vil frem til.

 32. Kære Henrik,

  Bygning 7 blev ikke revet ned med sprængstoffer.
  Læs mere her:
  http://911facts.dk/?p=1197
  http://911facts.dk/?p=663

  Der er mange estimater vedrørende en sådan rigning, men det kunne under ingen omstændigheder foregå uden at de mennesker, der til daglig arbejdede i bygningen, ville have opdaget det.
  Læs mere her:
  http://911facts.dk/?p=822
  http://911facts.dk/?p=249

  Det er ikke første gang en stålbygning kollapser.
  Læs mere her:
  http://911facts.dk/?p=663

  Bygning 7 kollapsede ikke i “frit fald”.
  Læs mere her:
  http://911facts.dk/?p=139

  Stålet blev ikke smeltet under brandene, men dets bæreevne blev alvorligt forringet, indtil konstruktionen til sidst ikke kunne holde sig selv oppe.
  Læs mere her:
  http://911facts.dk/?p=178

  Det er muligt at nogle arkitekter, ingeniører osv. ikke helt forstår hvorfor alle syv bygninger i WTC-komplekset blev ødelagte ved terrorangrebet, men det er ikke det samme som at de har ret.
  Læs mere her:
  http://911facts.dk/?p=3613

  Hvad angår påstanden om et cover-up ved at få Bygning 7 til at kollapse, kan du læse mere her:
  http://911facts.dk/?p=232

  Som du ser, er der sagligt begrundede forklaringer på alle dine spørgsmål. Hvis du har flere spørgsmål, kan jeg stærkt anbefale dig at læse de relevante artikler, som du kan finde en komplet liste over her: http://911facts.dk/?page_id=2564

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen

 33. Jeg beklager den utilsigtede anvendelse af Henriks efternavn, som fremgik af email-adressen. Det er nu rettet.
  Paranoiaen er m.a.o. grundløs, men fungerer tilsyneladende som undskyldning for at snakke udenom. Ikke desto mindre er ønsket om ikke at lægge navn til sine yringer måske det mest rationelle, han har givet udtryk for på denne side, men ikke, fordi en større forsamling af konspiratorer (CIA, FBI, Enron …) skulle frygte hans epokegørende afsløringer og derfor sidde spændt og afvente afsløringen af hans efternavn.
  Jeg vil også umiddelbart tro, at så magtfulde instanser ikke ville have de helt store vanskeligheder med at skaffe sig adgang til oplysninger om afsenderne af kommentarer til skeptica.dk eller tilsvarende hjemmsider, men det er vel endnu et af de mange punkter, hvor konspirationsteoretikerne har svært ved at tænke blot almindeligt snusfornuftigt.

Skriv kommentar

*