Transcendental Meditation afsløret

2004, Jul 19th | Emner: Bøger, Trosretninger

anmeldt af Sven Ove Hansson

Rune W. Dahlén: Myter og mantra – en bog om TM og Maharishi. – Örebro : Libra, 1992

TM er en af de mest fremgangsrige retninger med østerlandsk baggrund som har vundet fodfæste i Vesten de seneste årtier. Med Rune Dahléns bog har vi fået en grundig veldokumenteret gennemgang af, hvad TM repræsenterer. Som så ofte viser det sig, at der findes adskilligt mere bag facaden, som tilhængerne af bevægelsen ikke frivilligt viser frem for omverden.

En gurubevægelse
TM har en ubestridt leder, bevægelsens grundlægger – Maharishi Mahesh Yogi, som blev født i Italien i 1911. Maharishi påberåber sig som en af sine autoriteter sin egen guru Guru Dev, som han fulgte gennem flere år. Eftersom Maharishi ikke tilhører Brahmankasten, kunne han ikke blive munk, men han fandt sin egen vej til fremgang indenfor det religiøse område. Efter Gruu Devs død i 1953 begyndte han at missionere, og i 1957 grundlagde han Spiritual Regeneration Movement, TM-organisationens første navn.

Allerede det følgende år rejste Maharishi til USA. Det var begyndelsen på en intensiv rejsevirksomhed for at udbrede den meditationslære i Vesten, som han efterhånden havde udviklet. I 1959 kundgjorde han en storstilet plan, som gik ud på, at 10% af verdens befolkning i løbet af tre år ville blive udøvere af TM. Dette skulle blive “en bevægelse, der ville blive en vej til frelse og forene mennesket med dets Gud.” Dette var den første af en lang række ambitiøse planer, som aldrig blev til virkelighed, men som opfyldte sin hensigt med at anspore tilhængerne til hårdt arbejde.

“Videnskab” i stedet for religion
TM-bevægelsen har gennemgået mange forandringer med hensyn til såvel lære som organisation. Den vigtigste forandring indtrådte ved slutningen af 1960’erne. På det tidspunkt ændrede Maharishi sin måde at præsentere bevægelsen på og begyndte at hverve medlemmer/meditatører. Den religiøse baggrund blev tonet ned og snart helt fornægtet. I stedet præsenterede man TM som neutral afslapningsteknik.

Nøgleordet var ikke længere “åndelig” med “videnskabelig”. Maharishi selv blev præsenteret som en stor videnskabsmand. Han skulle angiveligt repræsentere “videnskaben om den kreative intelligens,” et udtryk som først blev brugt i 1969. I begyndelsen af 1970’erne satte han gang i de institutioner, som han med sædvanlig beskedenhed kaldte Maharishi-universiteterne.

Meditation
Man bliver medlem i TM-bevægelsen ved at lære sig at meditere i pagt med TM-metoden (og for de fleste medlemmer standser engagementet i bevægelsen med dette.) Hver meditatør får et kort ord, et såkaldt mantra, til at meditere over. Det hedder sig, at mantraet er en helt personligt tilpasset lydkombination. Den nybagte meditatør afkræves et tavhedsløfte. Man må aldrig afsløre sit mantra over for andre, så vil mantraet miste sin kraft. Heller ikke TM-lærerne må indbyrdes diskutere deres mantra.

I virkeligheden er mantraerne slet ikke tilpasset den enkelte. De uddeles efter en liste, som TM-lærerne kender til. Det eneste afgørende for, hvilket matra man får, er alderen. Er man for eksempel mellem 30 og 35, skal man meditere med ordet “shirim”; er man mellem 35 og 40 med ordet “hirim” og så videre. I et vidneudsagn for en amerikansk domstol sagde en forhenværende TM-lærer:

- Vi blev oplært til at give offentligheden og de personer vi initierede det faste indtryk, at der eksisterede et meget stort antal mantraer og at hver mediterende modtager et matra, som er særligt udvalgt for ham/hende og på en unik måde stemmer overens med vedkommendes personlighed. I virkeligheden er det sådan, at hver lærer har en liste med 16 mantraer, som efterhånden gives til de mediterende efter aldersprincip.”

Som svar på spørgsmålet, om man fik nogen forklaring på at mantraet skulle uddeles efter alder, svarede en anden TM-lærer:

“Nej, aldrig. Man sagde blot at sådan var det – og ti stille med det! Men, som sagt, der var aldrig nogen, der stillede spørgsmål. Hvordan skulle man kunne sætte spørgsmålstegn ved Mesteren? Det var bare at lystre!”

Officielt hedder det at mantraet er en lydkombination uden mening. Internt beskriver derimod Maharishi mantraet som “Guds hellige navn”. Såkaldte “tillægsteknikker” for mere avanceret meditation indebærer ofte, at mantraet forlænges. I sådanne tilfælde kan det vise sig at være en religiøs hinduistisk frase. Det oprindelige mantra bestod af nogle stavelser fra denne frase.

Religiøs initiering
Dahlén betoner, at han tror, at meditation, for eksempel i form af TM, kan have positive virkninger som afspænding og forløsning af  stress. Det er ikke selve meditationen, han vil sætte spørgsmålstegn ved. I stedet vil han skabe klarhed omkring TM som organisation og alle dens aktiviteter udover den almindelige meditation.

Alle kommende meditatører skal gennemgå en indvielsesceremoni, “initieringen”. Der messes en tekst på sanskrit, som ifølge TM-bevægelsen ikke har noget med religion at gøre. Dahlén gengiver en oversættelse af teksten i et bilag. Det viser sig, at der i virkeligheden er tale om en gudspåkaldelse blandt andet med tilbedelse af Guru Dev. På grundlag af dette klassificerer Dahlén indvielsesceremonien som en i alt det væsentlige hinduistisk ceremoni.

Det eneste specielle ved TMs indvielse er, at de indviede ikke engang får at vide, at det drejer sig om religion.

Hierarki
TM-bevægelsen er hierarkisk opbygget, hvor skellet mellem de forskellige niveauer er klare og nøje opretholdt. Maharishi foretager ifølge en tidligere TM-leder,

“en stadig opdeling af folk; som for eksempel, at personer med en bestemt titel må sidde på ét sted i en forsamling, mens de med lavere titler skal sidde andre steder. Titler og eksamener spiller en enormt stor rolle inden for bevægelsen.”

Det drejer sig altså om titler tildelt indenfor bevægelsen. Når Maharishi skal give et billede af et idealsamfund, bliver hans sprogbrug også meget elitepræget: “De duelige skal lede, og dersom de uduelige ikke kommer med, findes der ikke plads til dem”.

Hvert niveau inden for TM har sine egne hemmeligheder som medlemmer på lavere niveauer ikke får del i. Mange af disse hemmeligheder kan TM’ere dog nu få del i ved at læse Dahléns bog. Han har nemlig haft adgang til mange af TM’s hemmelige skrifter. Derfor kan han afsløre bevægelsens esoteriske dele, som udenforstående ellers ikke kan få information om.

Bevisthedsniveauer
TM giver løfte om forskellige “bevidsthedsniveauer,” som skal opnås gennem meditation og forskellige “tillægsteknikker”. Det første af de højere niveauer er “Kosmisk bevidsthed”, som blandt andet indebærer, at man er “for evigt tilfredsstillet” og opfyldt af “et ubegrænset ocean af kærlighed og lykke.” Næste trin er “gudsbevidsthed”, som i skrifter henvendt til omverdenen kaldes “forfinet kosmisk bevidsthed”. Dér “kommer alle det guddommeliges muligheder til fuldt udtryk hos menneskene”. I næste trin er det “enhedsbevidsthed”, hvor mennesket ophører med at dyrke Gud, eftersom det selv har nået et guddommeligt niveau. “Da er mennesket og Gud blevet til et, da er han selv blevet Ham.” Enhedsbevidsthed indebærer en evne til at se ind i fortiden og fremtiden.

I den øverste bevidsthedstilstand, Brahmanbevidstheden, indtræffer der flere mærkelige ting. Dahlén citerer en person, som har taget TM’s Sidhi-kursus:

“På dette bevidsthedsniveau siges det, at man selv skal begynde at opføre sig som Gud. Man skal kunne skabe stof af intet. Dette reagerede jeg imod…”

Maharishi-effekten og levitation
I midten af 1970’erne lancerede Maharishi flere nye dramatiske følgevirkninger af TM. En af disse var den såkaldte Maharishi-effekt, som blev præsenteret i 1974. Ifølge denne skal meditation have magiske virkninger (selv om han ikke kalder dem det), dersom tilstrækkeligt mange mennesker mediterer. Dette blev angivet i præcise tal. Hvis én procent af verdens befolkning mediterer, vil den såkaldte Maharishi-effekt medføre at krige, forbrydelser og andre problemer ophører. Det siges også at kunne virke på lokale urotilstande. I Mellemøsten er der gjort nogle forsøg, men resultaterne har ikke været opmuntrende. Overfor FN har Maharishi foreslået, at man skal holde specielle grupper af meditatører i beredskab. De kan så rykke ud til regioner, hvor der er behov for fred.

I 1975 udtalte Maharishi til sine tilhængere, at det var på tide, “at vi lærer os af flyde og gå på vandet”. Dette var optakten til de såkaldte Sidhi-kurser, som blev indført året efter. Den, der betalte for dyre “avancerede” kurser, kunne blive en “sidha” og opnå fantastiske effekter (sidhi), eksempelvis levitation (at svæve frit i strid med tyngdeloven); usynlighed, clairvoyance; venlighed (!) samt evnen til at tale med dyr.

Prisen for et TM Sidhi-kursus var i 1991 på 17.000 kroner. Og apropos penge: Den, som havde penge nok, kunne også købe et såkaldt naturlægemiddel af bevægelsen, bestående af “sjældne urter håndplukket i Himalayas bjerge og Indiens dybe jungle” – pris: 6.900 kroner pr. pakke.

I de seneste år har sidhi-kurserne mest drejet sig om levitation, “flyvning”. En tidligere TM-akivist forklarer i et interview, hvorfor der ikke mere undervises i de øvrige teknikker i større udstrækning:

- Tidligere har der været teknikker til at gøre sig usynlig, gå gennem vægge og at tale med dyr. Men dette holdt man op med, fordi det ifølge lærerne havde visse bivirkninger. En del af dem, der opnåede usynlighed, blev eksempelvis blå i hovedet bagefter, blev der sagt. Flyveteknikken gav meget bedre resultat.

Levitationstræningen går i praksis ud på, at man hopper op og ned på madrasser og måtter, siddende i lotusstilling. Det påstås, at det af og til er lykkedes sidhas at “blive deroppe”, men nogen demonstration af dette er af forstålige grunde ikke blevet annonceret. Derimod kan det tydeligvis gå livligt for sig, stadig ifølge den samme TM-lærer:

- Men som TM-sidha var jeg med til en del særlige sammenkomster. En gang, det var Valborgsdag, hvor vi havde en storforsamling på Grand Hotel i Stockholm … For at komme ind måtte man fremvise sin Sidha-legimation. Havde man glemt den, hjalp det ikke engang, selv om man kendte en af vagterne. Vi var 308 sidhaer som kørte programmet i to store sale, en for mænd og en for kvinder. Madrasser var lagt ud over hele gulvet, og da vi satte i gang med at hoppe rundt, rystede krystallysekronerne i loftet … Flyveturen varede et kvarter dengang. Vi skulle danne en rund bane med to rækker, hvor de, som hoppede hurtigst, var i den yderste bane. Ikke alle kunne holde retningen, men hoppede både frem og tilbage, og det så jo morsomt ud…”

Er TM religion?
Dahlén lægger stor vægt på de skjulte religiøse indslag i TM. På en overbevisende måde påviser han den hinduistiske baggrund. På et par sider, hvor han diskuterer TM’s forenelighed med kristen tro, kommer det frem, at han selv er kristen. Hans analyse af TM er dog ikke farvet af hans egen religiøse opfattelse, men er prisværdigt saglig.

Hvorfor tilstår man ikke i ™-bevægelsen, at man er en religiøs retning? En vigtig forklaring er naturligvis, at det kan være en bedre markedføring at præsentere sig som religiøst neutral end som hinduistisk, når man driver virksomhed i Vesten. Der findes også en anden grund, som Dahlén formulerer meget tydeligt:

- Først må vi da konstatere, at hovedparten af de okkulte og østlige bevægelser benægter, at de er religioner. Dette kan have flere årsager, ikke mindst kulturelle. “Religion” er for en hindu ofte identisk med vestlig kristendom, noget han absolut ikke vil kobles sammen med. Hinduismen ses som sanathana dharma, den evige lov, som betragtes som en forteelse i den vestlige kulturs randzone.”

Maharishi tilbage til Indien
Maharishi er selv stærkt forankret i hinduistisk tradition. Han har ved flere anledninger forsvaret kastevæsenet og advaret mod, at “en sammenblanding af kaster forstyrrer de idealer, som bevares af de urgamle traditioner og har den direkte følge, at de rokker ved den sociale ligevægt.” (Ved et foredrag i Sverige i 1968 argumenterede han med lignende ræsonnementer mod raceblanding, det vil sige ægteskab mellem mennesker af forskellig hudfarve.)

I sin alderdom har Maharishi også anstrengt sig i stadig større grad for at blive accepteret inden for traditionel hinduisme. I 1977 startede han en hinduistisk munkeorden indenfor TM, noget som er vigtigt for hans anseelse inden for hinduismen. Alle vesterlændinge har adgangsforbud til ordenens område, også TM-medlemmer. “Da et par kristne indere blev sluppet ind, opdagede de, at der foregik hinduistiske ceremonier, for eksempel det klassiske ildoffer, samt ofringer til Shivalingamer – et gudebillede af form som Shivas mandslem.” TM har fået lov at deltage ved store hinduistiske religiøse festligheder, hvor andre vestlige retninger som for eksempel Anada Marga og Bhagwan-bevægelsen er blevet hindret i at deltage.

I 1984 flyttede Maharishi fra TM-bevægelsens interne center i Schweiz til et nyt anlæg 30 km øst for Delhi. Bevægelsens ledelsesfunktioner flyttede med ham til Indien.

Et spørgsmål, man naturligt må stille sig selv, er: Hvad vil der ske med denne mærkelige bevægelse, når den aldrende leder ikke længere kan styre virksomheden?

Kilde: NIVFO Bulletin 1994 nr. 2. (Oversættelse: Willy Wegner)

© 1997-2004 by Willy Wegner | post@para-nyt.dk

Bookmark and Share
Tags:

23 kommentarer
Skriv en kommentar »

 1. mildest talt en del ukorrekt info her.. plus kraftig bias og groft manipulerende sprogbrug. jeg agter ikke at gå i detaljer fordi det sikkert vil ende med en religiøs krig med fanatiske skeptikere (det frygter jeg i hvertfald – håber jeg tager fejl). men jeg ville lige skrive det for at give lidt positiv vind i sejlene for dem som leder efter metoder til at praktisere et ikke-nihilistisk livssyn og som måske ville få pusten banket ud af sig ved at læse overstående.

  Venlig hilsen
  – Anders.

 2. Jamen, det er da også klart, Anders. Som det fremgår af vores andre svar til alle dem, der i tidens løb har kommenteret vores artikler, så er det en regelmæssigt tilbagevendende foreteelse, at vi udsteder fatwa mod enhver, der drister sig til at antyde, at der skulle være noget i vejen med det, vi skriver.
  Men det kan da godt være, at vi ikke ved alt om TM. Jeg troede fx, at TM-dyrkerne var meget mere harmoniske og afslappede, end du ser ud til at være. Jeg var heller ikke engang klar over, at vi var nihilister, hvilket jeg forstår på din kommentar, at vi er, men god fornøjelse fremover med ikke-nihilismen! :-)

 3. som jeg skrev i min kommentar – “det frygter jeg i hvertfald – håber jeg tager fejl” – den ku man ha håndteret med lidt mere ynde Dann en et så personligt angreb. og bare lige for at rette op så dyrker jeg ikke TM – men jeg har sat mig en smule ind i emnet bla ved at læse bogen om TM som uddyber en del af de overfladiske misforståelser. Hvorfor TM skal være så dyrt er måske mere et validt kritikpunkt hvis jeg selv skulle komme med brænde til bålet.. men det meste af det andet der.. come on.

 4. hvis man vil kritisere TM så syntes jeg det her er the way to do it – indsigtsfuldt – uden mudderkast:

  https://www.quora.com/What-is-your-impression-of-transcendental-meditation/answer/Giovanni-Dienstmann

 5. Nu har du skrevet til os tre gange, og det er endnu ikke lykkedes dig at pege på én eneste ting, som skulle være galt med Skeptica-artiklen/-anmeldelsen af en bog om TM. Hvis man følger dit link, henvises der her til et andet link, der indeholder følgende beskrivelse af TM, der til forveksling ligner det, der står hos os:

  “Many ex-members denounce the secrecy and manipulation in the organization, both towards its new members and towards the public. For instance, the hiding of research into the negative effects of TM, such as the “German study”. In fact, Julian Assange of Wikileaks also found documents detailing the Transcendental Meditation Org’s concerted efforts at disinformation and manipulation of website comments.
  In early years the leader, Mahesh Yogi, sold high-priced seminars teaching people how to become invisible, immortal, and levitate. Later on these were closed, for obvious reasons.
  Mantras are given in a candlelit incense-filled room, during an initiation ceremony where the teacher encourages the student to bow before the picture of Maharishi’s dead teacher, as portions of Hindu scriptures are read. Not that there is anything wrong with this, but it’s indeed a religious ritual.
  The original TM incorporation in the U.S. was as a religious entity. The U.S. Court of Appeals declared TM to be a religion and not suitable for the public schools (Malnak vs. Yogi – http://web.archive.org/web/20040…)”

  Hvis du lægger mærke til det, så er vores artikel fra 1994, altså over 20 år gammel, hvilket måske kan være årsagen til den diskrepans, der er i forhold til din opfattelse. Forfatteren, som du selv henviser til, ser ud til at have samme holdning:
  “I like to think that TMO was a cult, and now is mostly a business, but there are people that will disagree with both parts of this statement.” https://www.quora.com/Is-transcendental-meditation-a-cult

  Jeg er ikke sikker på, om jeg er enig med vores egen artikel i, at det stadig drejer sig om religion, hvis man udsiger sproglyde med et religiøst budskab på et sprog, som man ikke selv forstår. Det er oplagt, at en del kristne sikkert vil se det sådan, men der er jo også nogle af dem, der mener det samme om (angivelige) satanistiske budskaber skjult som en slags subliminal messages på grammofonplader, hvis man spiller dem baglæns.

  Det er muligt, at jeg implicerede, at du var TM’er, hvilket vel ikke adskiller sig meget fra, at du implicerede det samme med hensyn til nihilisme for vores vedkommende. Men jeg kan nu forstå på det hele, at du ikke er TM’er, men kun meditationsfan.

 6. Mange tak for det.

  TM er en buissness, som vil gøre godt, og forsøger at bruge penge som middel til at gøre mere godt (hvilket de virkelig også gør) – dvs de penge man betaler for TM går til TMs udbredelse – den strategi kan man have sin mening om – det har jeg i hvertfald.

  TM påstår at TM er den “bedste meditationsform” – det kan man ihvertfald også have en mening om.

  alle teknikker og filosofier mm – som virkeligt kan noget vil altid have kult-lignende tendencer hos de individdder som har tendens til det – sådan er det feks også med tantra – som er en fantastisk ren og smuk ting som alle mennesker i verden burde have kendskab til efter min mening – men som selvfølgeligt også bliver misbrugt af nogen, det samme gælder stort set alt – TM er en STOR organisation. Hvis nogen kører galt i en volvo så skal der lidt mere til før at du peger på volvoen og siger DØDSBIL skal der ikke det? sådan er det desværre ikke med ting af esoterisk og ren natur – (måske fordi det uskyldige provokerer?) – ihvertfald ser jeg tit den slags udhængt bare der er det mindste – KULT, KULT, HEKS, HEKS! (det er blevet meget bedre dog – med yoga og mindfulness osv) men stadig.

  der er mange ting i artiklen som er forkerte efter hvad jeg kan se, har ikke lige overskud til at læse den igennem igen, men ihvertfald det der med unikt mantra til alle er ikke noget TM mener – og der er god grund til at have det privat fordi det hjælper teknikken. TM benægter heller ikke sine rødder og hvorledes praksisisen/teknikker har gennemgået forvandling, eller skiftet sin måde at gøre sig tilgængeligt for folk. der er meget meget mere, men altså..

  TM er ikke en “hivemind” det er bare en masse mennesker som forsøger at sprede gode vibrationer – nogle mere succesfuldt end andre – hvis det var billigere ville jeg meget gerne prøve det, men hey..

  i forhold til overstående artikel: Jeg går bare sådan lidt kold når jeg ser ekstrabladsmetoden for fulde sejl.

 7. 20 år gammel – ha ha! ok – vildt nok XD

 8. Kære Anders Michael.
  Det glæder os, at det nu er gået op for dig, at artiklen er fra 1994 og dermed mere end 20 år gammel, selv om det først gik op for dig i din femte kommentar. Jeg har ikke gået til hverken TM, meditation eller mindfulness, men jeg plejer sgu alligevel at være hurtigere end det. Mit råd er derfor også: Sæt dig ind i, hvad det er, du skriver om, før du skriver. Hvis du sparer dig selv for den anstrengelse, gør det dig sandsynligvis mere stresset, end du ellers ville være.
  Men nu er det så opklaret: Diskrepansen mellem din oplevelse af TM og beskrivelserne i Sven Ove Hanssons boganmeldelse kunne som sagt tænkes at bero på, at TM i de forløbne 22 år har aflagt sig eller nedtonet nogle af de religiøse forestillinger og praktikker, som den indeholdt dengang. Vi ved det ikke. Vi ved ikke engang, hvor meget deltagelse i TM koster i dag eller hvad pengene går til. Vi ved bare, at en del af de ting, som blev beskrevet i både boganmeldelsen og på siden Is transcendental meditation a cult? skrevet af den forfatter, som du selv henviste til, svarer ganske godt til de ting, som vi selv har kunnet iagttage som udenforstående – ikke mindst den latterlige ’levitation’, altså hoppen rundt på madrasser med benene overkors, som man kan se eksempler på via youtube, eller deres forestillinger om, at krige og konflikter kan bekæmpes ved at sætte sig ned og meditere. Sidstnævnte idé var kulten TM meget åben om. Det var ikke nogen hemmelighed.
  Og her forbliver vi også uenige med dig: Hvis ”de penge man betaler for TM går til TMs udbredelse,” så har vi svært ved at se, at det skulle være særlig godt.
  Vi kan heller ikke genkende det, som du nedladende beskriver som ”ekstrabladsmetoden for fulde sejl”, i en artikel/boganmeldelse, der ser ud til at have været spot on, men som du ikke engang tager dig tid til at læse ordentligt, fordi du ikke lige har ”overskud.”
  Det kan kun glæde os, hvis TM i mellemtiden er blevet mindre ekstrem og mindre kultagtig. Det ville kræve mere research af os at finde ud af, om det faktisk er tilfældet. Det, som man kan læse i Sven Ove Hanssons artikel, er en beskrivelse af, hvordan TM var før 1994.

  Dansk Skeptica har et par andre artikler om emnet, som sikkert heller ikke vil falde i din smag:
  Meditation for fred (1994)
  Meditation for fred (2004?)
  Skeptic’s Dictionary har en længere artikel, der til forskel fra vores er ført up-to-date:
  Transcendental Meditation

 9. Jeg betragter mig selv som skeptiker og jeg kom herind for at læse om TM efter at være stødt på det i utallige sammenhænge. Jeg må sige det er pinligt at en artikel(/anmeldelse), der er skrevet “i videnskabens navn” har formået at indeholde så mange stavefejl og ukorrektheder. Det giver ikke lige frem et indtryk af at være godt researchet eller særlig videnskabeligt. Jeg tror jeg holder mig til de engelsksprogede skeptics-sider på internettet – danskerne er også på dette felt pinligt bagefter…

 10. Ja, du har ret i, at man ofte vil kunne finde mere aktuelle skeptikersider på engelsk. Det kan vel sammenlignes med, at Wikipedia-sider på engelsk også ofte er meget mere omfattende og aktualiseres hyppigere end de dansksprogede. Dansk er et meget lille sprogområde sammenlignet med engelsk. Derfor har jeg også svært ved at se, at der skulle være noget “pinligt” ved denne tingenes tilstand. Jeg har lige foretaget en hurtig gennemlæsning af artiklen og rettet de (ret få!) stavefejl, jeg fik øje på. Hvis du kan finde andre, er du velkommen til at udpege dem, selv om jeg har svært ved at se, at de skulle tyde på, at artiklen ikke er godt “researchet”. Jeg kan heller ikke se, at din kommentar skulle blive mindre lødig af, at du staver ordet ligefrem forkert …
  Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du hævder, at artiklen/anmeldelsen indeholder “ukorrektheder,” men vi modtager masser af den slags helt ukonkrete påstande, så det tager vi ret afslappet.
  Dansk Skeptica er non-profit og modtager ikke en krone i støtte nogen steder fra. Fraværet af pop-up-reklamer er tydeligt. Man får ikke honorar for hverken at skrive, oversætte eller læse korrektur på Skeptica-artikler, og til forskel fra mig selv er langt de fleste af skribenterne ikke professionelle sprogfolk.

  Vi er ikke særligt forhippet på at tiltrække læsere, der opfører sig som forbrugere og muligvis regner med, at vores reaktion på kritik vil være, at kunden altid har ret! Vi har nemlig slet ingen kunder, eftersom vi ikke har noget som helst til salg. Vi henvender os til dansksprogede, skriver primært om danske eksempler på overtro og pseudovidenskab, men vi oversætter af og til artikler, især fra engelsk (men også tysk, fransk, norsk og svensk), som vi formoder kan have interesse for danskere, der ikke behersker engelsk på samme niveau, som du formodentlig gør.

  Hvis du er interesseret i engelsksproget information om TM, der er meget mere aktuel end Skeptica-artiklen, er denne side måske værd at kigge på. Dokumentarfilmen David Wants to Fly virker også interessant, men vi har ikke selv set den.

  Hvis man har googlet TM, fordi man er interesseret i afslapningsteknikker, findes der andre løsninger, der er mere effektive – og frem for alt helt fri for rablende religiøsitet. I dag er mange mennesker udsat for stress af forskellig art. Stress af kortere varighed er normalt ikke farlig, men hvis tilstanden bliver mere eller mindre permanent og anspændtheden og stressberedskabet bliver til en vane, kan det være vanskeligt at komme ud af og koble af og finde ro igen. Vanskeligheden er, at afslappethed ikke er en tilstand, som man kan opnå slet og ret ved at ville slappe af, og derfor kan det være nødvendigt at lave deciderede afslapningsøvelser. Én mulighed er den såkaldte autogen træning, som især er meget udbredt i Tyskland. Hvis man ikke kan finde ud af at lære sig selv en af de afslapningsteknikker, man kan finde beskrevet på nettet, findes der forskellige udbydere af kurser, hvor man kan lære dem – helt uden overtro!
  (Det siger vel i øvrigt sig selv, at det vigtigste altid må være at fjerne kilden til stress. Hvis det fx drejer sig om arbejdsbetinget stress, er løsningen bedre arbejdsbetingelser – ikke afslapningsøvelser!)

  13. august 2016:
  PS Jeg har i mellemtiden fået set David Wants to Fly og kan kun anbefale den. Dokumentarfilmen giver sig ikke ud for at være hverken objektiv eller analytisk. Den er beretningen om den unge instruktørs personlige oplevelse med TM-kulten. De indblik, man får i den, primært i form af diverse TM-lederes taler (ikke mindst David Lynch og den øverstansvarlige guru for BRD), vil være nok til at få de fleste til at væmmes ved foretagendet.

 11. Det er påfaldende, at Dann altid synes at antyde, at mennesker med åndelige interesser er mentalt ude af balance. Det må de vel være, hvis de interesserer sig for noget, der i hans alvidende univers kun kan være svindel eller i bedste fald et resultat af mental uligevægt. Så føler de sig vel på hjemmebane. Men den intuitive galskab er netop genialitetens spire. Måske han skulle studere nogle af hans egne mentale blokeringer, før han nedgør andres behjertede forsøg på at se en højere sammenhæng i denne verden? Så ville han enten finde sit eget geni eller også erfare, at hans intellektuelle spidsfindigheder kun er et dække over hans egen begrænsede begavelse. Logik har altid været årsag til flere spørgsmål end den har besvaret. Derfor vender seeren blikket indad for at finde svaret på livets og uendelighedens gåde, der er uløseligt forenet i den samme selveksisterende væren.

 12. I øvrigt kan man ikke udtale sig generelt om overtro. Det kræver viden om, at den pågældende tro er forkert. Hvordan kan man vide noget om tro? Man kan kun afvise en given tro som overtro, fordi den ikke passer ind i ens eget verdensbillede. Men ingen kan vide noget om et sikkert verdensbillede. Heller ikke videnskaben. Man kan mene, at al metafysik er overtro, da den ikke passer ind i det alment anerkendte videnskabelige verdensbillede. Det skyldes kun mangel på falsificerbarhed. At udtrykke sig med sikkerhed angående overtro er et forsøg på at falsificere en ikke-falsificerbar teori. Det er kun muligt, hvis man giver den videnskabelig gyldighed. Men det er netop ikke tilfældet.

 13. Man kan udtale sig både generelt og specifikt om overtro. Når man udtaler sig om en hvilken som helst ting, kræver det viden om den. Det gælder ikke kun overtro, hvor vi i øvrigt har den nødvendige viden til at udtale os. Vi har så meget viden om overtro, at vi fylder denne hjemmeside med den og deler den med alverden.
  Vi nøjes heller ikke med at hævde, at overtro er forkert – det ville også være overflødigt, da det allerede ligger i definitionen: på dansk: overtro og på engelsk: superstition
  I forbindelse med vores artikler præsenterer vi derimod vores argumentation for, hvorfor og hvordan den respektive form for overtro, som den enkelte artikel omhandler, er forkert.
  Vi vil minde dig om, at vi allerede har gjort dig opmærksom på, at vi ikke er interesseret i flere af dine erkendelsesteoretiske og derfor altid abstrakte og principielle indvendinger mod vores artikler. Du gentager i én uendelighed, at man ikke kan udtale sig om overtro, og vi fortsætter ufortrødent med at udtale os om den. Nu vil du så endnu engang forbyde os at “falsificere en ikke-falsificerbar teori“, og derfor vil vi endnu engang gøre dig opmærksom på, at de overtroiske uafladeligt fremsætter falsificerbare udsagn, som vi (og mange andre) derefter falsificerer. Hvis du skulle have konkrete indvendinger mod disse falsificeringer, altså hvis du påpegede fejl i vores argumenter eller dokumentation, ville det være en helt anden sag, men det er ikke en anstrengelse, som du har gjort dig indtil nu, så vi er heller ikke optimistiske med hensyn til at se andet fra din hånd i fremtiden end denne evindelige gentagelse af det samme forbud mod kritik af overtro.

  PS En ni-årig pige fandt for en hel del år siden på en såre simpel måde at falsificere en af påstandene i healing-varianten Therapeutic Touch på. Vi kan anbefale dig at læse om, hvordan hun bar sig ad, og kan også anbefale dig at benytte metoder svarende til hendes i forbindelse med fremtidig vurdering af andre eksempler på overtro.

 14. Den bog om TM-afsløringer (af Rune W. Dahlén), der henvises til i artiklen, ved I, hvor man kan købe den?

 15. Nej, desværre. Og eftersom bogen ikke er dansk, er der sikkert heller ikke store chancer for at finde den på et kommunebibliotek her i landet.
  Måske er der en anden derude, der kan hjælpe?

  PS Willy Wegner foreslår, at du kunne prøve at henvende dig her:

  Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2800 medlemmar.
  Medlemsblad: Folkvett

  Archives for the unexplained (AFU) preserves a rich world-wide heritage of paper archives, book libraries, recordings, e-files, objects and other materials related …

  Han formoder også, at et dansk folkebibliotek ville kunne skaffe bogen som fjernlån:
  Rune W. Dahlén: Myter og mantra – en bog om TM og Maharishi. – Örebro : Libra, 1992

 16. Selv om der er brodne kar i enhver lejr inkl TM organisationen, har jeg kun oplevet venlighed, hjælpsomhed og filantropi på højskolen for TM i Havnsø.
  Lad os nu lige vogte os for i bedste inkvisitorisk stil at mane til forfærdelse og heksejagt, fordi ikke alting er gennemskueligt.
  Videnskaben har undersøgt TM-teknikken nok så grundigt og påvist dens mange gunstige effekter på sind og helbred; til helvede med at den så “desværre” er hinduistisk! Apropos, så ved jeg at Hare Krishnaernes guru Swami Prabhupada også blev hånet og forfulgt for sine visioner, og han var endda ikke jøde…
  Jeg synes det er cool at være skeptisk og tjekke slig emner efter i sømmene, men det er også tydeligt at mange ynder den lukkede, forudindtagede holdning til alt, der ikke stemmer overens med deres! holdninger og verdensbillede. Jeg ser på den slags som på myrerne, der uanset nok så kloge og effektive, ikke formår at vide/opleve at jeg står og betragter dem…

  Jeg har hørt fra andre at Maharishi blev udnyttet af mennesker i organisationen, der så det som en forførende business opportunity, men ingen af os kender hele historien – så måske skulle man passe lidt på med at stemple og dømme alt over en kam…?
  Skeptisk eller ej, jeg synes der er mange gavnlige og støttende tiltag at få øje på i denne organisation og det vil jeg så glæde mig over. Også fordi jeg blev idiot af at dyrke konspirationsteorier engang…
  Yes men dette var så mit bud. Og da det er i opposition med artiklen, og at jeg kan se den slags bliver hævnet med provokerende fornærmelser, vil jeg ikke vente på mit svar. Det vil være spild af tid og humør for mig, så spar endelig på krudtet…
  “Sometimes you just have to let people be wrong…”

 17. Jeg er ikke helt klar over, hvad TM’s “mange gunstige effekter på sind og helbred” skulle være, for “videnskaben” har os bekendt aldrig for alvor undersøgt, hvad TM kan bidrage med på dette punkt i sammenligning med andre, helt igennem verdslige afslapningsteknikker. Personligt ville jeg dog ikke føle mig fristet til at prøve TM, da jeg ikke ville have lyst til at pådrage mig den bivirkning, som jeg temmeligt sikkert ville mærke selv efter kun kort tids brug: “boredom”

 18. Hej. Jeg har sendt et indslag, men jeg er ikke sikker på det blev modtaget ordentlig, jeg prøver lige igen. (i behøver ikke poste denne besked)

 19. Hmmm. Det lader til den er sendt, men jeg kan dog ikke se at den afventer godkendelse. Håber I har den og poster den (behøver heller ikke deles)

 20. Tror ikke i har den, prøver sgu igen (skal ikke postes)

 21. Det lader vente på sig med jeres godkendelse af min sidste tekst… :( i må endelig maile mig hvis ikke i har fået den.

 22. Hvorfor er mit seneste indlæg ikke postet?

 23. Skeptica har ikke modtaget andre kommentarer fra Niels efter d. 25. juni 2018 end ovenstående.

Skriv kommentar

*