Kulten Faktum Humanum

2004, Jul 19th | Emner: Kulter

af Per Borgaard

Hvem er Philipp Schober, og hvad foregår der i hans kult? Hvad får mennesker til at adlyde ham betingelsesløst og overtage hans tanker? Jeg har været med i Faktum Humanum i flere år, er blevet indviet og har boet i flere af centrene. Men selv i dag kan jeg ikke helt forstå, at jeg frivilligt er gået igennem det psykiske helvede, Schobers totalitære system er.

Sådan siger et tidligere medlem af Den Hvide Orden alias Evolutionæt Fællesskab alias Faktum Humanum, der nu har dansk hovedkvarter i Rise ved Rødekro.

Hans navn og adresse er forfatteren bekendt, men han vil være anonym, fordi han som andre, der har forladt kulten, har haft svære psykiske problemer. Nogle føler sig ligefrem forfulgt af en sort heksemester.

– På den anden side er der blandt Philipps tilhængere mennesker, som efter min vurdering vil gøre hvad som helst for ham, siger manden.

Fedladen og myndig
– Udadtil er Schober almindelig, lidt fed, velklædt, med en karakteristisk gulbrun hudfarve. Mod den synes øjnene klare og blikket næsten magnetisk. Han optræder myndigt og afslappet med naturlig autoritet og charme. En ledertype.

Han fascinerer fremmede ved sin umiddelbarhed og den overbevisende måde, han fortæller om sin filosofi og sine overnaturlige evner på.

Mange drages mod den overflade, og han møder dem med smiger og gyldne løfter, hvis de vil arbejde sammen med ham. Også løfter om helbredelse eller psykiske evner.

Han hævder, han har adgang til en åndelig virkelighed og kan lede enhver, der ønsker det, frem til Gud.

En af de syv ældste ånder
Schober påstår, at han er en af skabelsens syv ældste ånder og er kommet for at føre menneskeheden frem i udvikling. Han er Mesteren.

Den nyindviede – symboliseret ved hvidt halssmykke, ceremoniel indvielse og hvid kjortel – skal brænde alle broer til sit gamle liv for at kunne modtage det nye og ukendte.

Modtagelighed og de andre indviedes overbevisning åbner sammen med troen på Philipps autoritet for den massive påvirkning, som skal gøre den nye til en af flokken.

Dagligt indpodes han i centeret eller "instituttet" med Philipps tanker og mindes om sit nye tilhørsforhold. Han møder Philipps billede på strategiske steder i huset og mindes om, at denne mands vilje styrer alt.

Den nye ledes til at se sig selv som en lydig tjener i et 24 timers job med hele hearakiet over sig og Philipp tronende på toppen som den altdominerende magt, der kan give goder og forfremmelser.

– Hvordan får Schober denne magt over sine folk?

– De indpodes, at hierakiet skal accepteres, og lydighed og tjenstvillighed læres. De to egenskaber er bærepiller i Schobers organisation sammen med fuldstændig tillid til Mesterens afgørelser. En biting er det evige smil, man skal bære.

24 timer er du i Schobers sfære, hvis du ikke er sendt ud at tjene penge til kulten. En gang om ugen er der "tæppemeditation", hvor du sidder foran et kæmpebillede af Philipp og skal åbne dig for ham. Al opmærksomhed rettes mod ham og hans ordrer.

Schobers første studiekredsmanuskript hedder "Tag dit liv i dine egne hænder". Men tvært imod tager han dit liv i sine hænder, siger det tidligere medlem af Faktum Humanum.

– Uhyggeligt!

– Ja, og utroligt, for hvorfor går man med til det? Det spørger jeg endnu mig selv om. Det, der virker stærkt i Schobers centre, er gruppepres og usynlige mure af normer og forventninger, som hele tiden omgiver en. De dræber al humor og personligt initiativ. Man skal hele tiden tage vare på sin værdighed i et hieraki.

En gang om ugen er der organisationsmøde, hvor ugens hverv deles ud, og hvor stedets leder måske læser en ny ordre fra Philipp op.

Måske er der et punkt der hedder: Har nogen noget at klage over? Men bare tanken om at klage er negativ, noget lavt og uværdigt, som mødes med synlig hån.

Gruppen og den enkelte ved, at det er kun Philipps ord, der gælder. Det grundlæggende er og bliver den totale lydighed.

Schober lærer sine disciple, at de kun skal tænke positivt og bevidst afvise alle negative og kritiske tanker. Kun sådan bliver man et godt menneske og en mester.

Kun Philipp må latterliggøre andre og kalde en elev et stort røvhul, hvis han skal irettesættes. Det sker i gruppens påhør, og de andre kan så fryde sig over at høre deres egne tanker sagt højt – det vover de ikke selv – eller tavst føle med en ven, som chikaneres.

Skaber angst
– Schober skaber angst omkring sig ved at afsløre sine elevers svagheder i alles påhør, også overfor fremmede, fortsætter den tidligere discipel. Det er en del af hans pædagogik, der skal gøre ‚n usårbar. Men det er altid det mest sårbare, han haler frem, og de psykiske spanking er et af hans redskaber til at tvinge andre til underkastelse.

Det er uforglemmeligt at være med til disse seancer, der kan udspille sig når som helst. Gruppen sidder tavs og sammenbidt, og Schober giver alle, han har lyst til, et rap over næsen. Det er en del af disciplineringen – sammen med Mesterens ros og løfter.

En underlig ting ved den store mester er hans racistiske vitser. Han laver sjofle og latterliggørende vitser, og den platte humor samles frimodigt op af dem, der ikke selv har en holdning, men lever af Schobers guldkorn.

– Ingen rynker på næsen?

– Sagens kerne er jo, at Schober pr. definition taler og handler sandt. Hvis du ikke forstår det, eller synes, det er i strid med de gode tanker, så tager du pr. definition fejl og kan ikke overskue årsag og virkning. Kun Philipp har autoritet og frihed til at gøre hvad som helst. Midlerne behøver ikke at være gode, og kun Philipp kender målet.

– Hvad er disciplinens mål?

– At vokse i hierakiet og selv blive en Philipp. Der er altid en hensigt med "gode" handlinger, enten ens egen vækst eller at få nye til sekten.

Forudsagde atomkrig i 1982

– Hvad så, når Schober begår fejl? Skaber det ikke tvivl?

– Hvis det gør, kvæler man den. Det havde ikke større virkning, at han forudsagde en atomkrig i 1982. Den kom ikke, og man glemte det lige så stille. Han opretholdt et skin af at kunne se ind i fremtiden og foretage astralrejser.

– Hævder han det?

– Det er et led i hans undervisning at fortælle historier om sig selv og sine evner. Et andet middel er, at han giver ordrer. Der er ikke plads til dialog. Og han hemmeligholder viden – økonomisk og organisatorisk. Han er det absolutte centrum i magtstrukturen.

– Man kan vel tage sit tøj og gå?

– Hvis man gør det i tide. Ellers opgiver man langsomt sine egen måde at tænke på. Ikke sådan, at et nyt område integreres og omdanner det gamle. Nej, der er tale om noget helt nyt, som ganske enkelt må modtages, da den gamle forstand ikke kan forestille sig det nye.

Forudsætninger for at blive grebet
– Det forklarer stadig ikke, at folk gribes af Schober.

– Forudsætningen er en vis modtagelighed, enten utilfredshed med sit eget liv og udsigt til noget bedre eller fascination af Philipps styrke og ønske om at få en lignende styrke – eller en tro på en større, åndelig virkelighed. Det imødekommer Den hvide Orden.

En del af forklaringen på Philipps magt skal søges i, at hans elever anser ham for en sand profet i lighed med Jesus. Den sammenligning bruger han også selv.

Hvis eleven når til den overbevisning – og det opfordrer Philipp de "gamle" til at medvirke til – så opfatter han alt, hvad der kommer fra Philipp som sandt pr. definition, ligemeget hvad han gør eller siger. For han er ren og hævet over alle lave instinkter og krav.

Det indebærer også, at han kan sætte sin magt ind på at knuse andres magt, for målet for tjeneren er at opgive al magt, også den at råde over sit eget liv.

Engang har Philipp sammenlignet sig selv med lederen af en ulveflok, der må forsvare sin position.

Philipp tager dit ansvar og dit liv
Nogle mennesker drages mod ham og bliver ham mere og mere hengivne, taler mere og mere om ham og bliver blinde og døve for alt andet. Jeg har selv siddet i saksen og har stadig svært ved at forklare, hvorfor mennesker frivilligt udsætter sig for denne massehypnose og endda påstår, de er lykkelige. Måske fordi de er dejligt fri for en mængde ansvar, usikkerhed og ensomhed.

De fleste har haft uheldige forældre- (fader-) oplevelser og haft svært ved at leve i samfundet. Mange af dem er også åndeligt søgende efter en mening med tilværelsen, et ståsted og et mål.

Philipp har alle svarene. Philipp kan tilbyde et arbejdsfællesskab. Philipp kan strukturere og tilrettelægge dit liv. Og hvis du er den jeg-stærke type: Philipp kan bruge dig – især hvis du har penge. Du kan komme langt i hierakiet, måske få dit eget center og blive talsmand for sandheden. Du får en kittel med flere bånd end de andre og en fin titel. Han finder noget til dig og får magten over dig.

Men spørgsmålet er stadig hvorfor. Der skal jo to til, den som afgiver magten over sig selv, og den, som tager den.

Total ensretning hen mod profeten
– En del af svaret er, at alt er rettet mod én mand, Philipp. Al hjælp kan ventes derfra, al tillid kan rettes dertil, alle spørgsmål, al forventning. Dialog eksisterer ikke. Men efter hvad jeg hører, flygter stadig flere fra det normale liv ind i ansvarsløsheden, det forenklede, det tilsyneladende smukkere. Man lader sig frivilligt forme i en andens billede. Så er sjælen næsten tabt, kan man sige, fortsætter den tidligere discipel.

Men fordi man tror, man tilhører en udvalgt gruppe – mere værdifuld end dem udenfor, der halvt i spøg kaldes aber – føler man, at ens værd vokser.

Man er med i en gruppe der er priviligeret af en højere magt og derfor har lov at manifestere sig med alle kneb og midler. Samfundet og dets love er man hævet over i det omfang, det ikke kan opdages, hvad man snyder med – selv om skattevæsenet er det eneste, jeg har set Philipp blive ræd for.

Det centrale er, at man ikke oplever sig selv som en del af samfundet, men at samfundet er til for at blive brugt i Faktum Humanums tjeneste. Bistandshjælp og dagpenge er udmærkede at få, mens man bygger på huse for Philipp i Østrig og Danmark.

Folk, der siger fra, bliver flået

De, som forlader foreningen behandles også som ligegyldige. De skal ikke vente at få en øre med, om de så i deres godtroenhed har lagt aldrig så mange penge i Faktum Humanum. Udadtil er det jo et pænt og sobert foretagende i menneskehedens tjeneste.

– Og det er løgn?

– Indadtil ser økonomien mistænkeligt anderledes ud. Strukturen er teoretisk meget god: Alle giver, hvad de har, og får, hvad de har brug for. Men sådan fungerer det ikke. Pengene lægges i én stor pulje. Af den betaler centerets leder de faste udgifter og 100 kr. i månedsløn til hver beboer. Resten sendes videre til et eller andet centralt sted.

Alle regnskaber er hemmelige, for alt skal bygge på tillid. Alle lever på et økonomisk minimum for at tjene ordenen: 10 kr. om dagen til kost. Meget sjældent nyanskaffelser – undtagen til dem, der er højere i hierakiet, for de skal være præsentable.

Jo højere man er i hierakiet, jo bedre er man stillet materielt.

– Mest profeten?

– Philipp og hans ringpiger ser ikke ud til at mangle noget i personlig garderobe.

– Hvor får de pengene fra?

– Alle arbejder jo hårdt hver dag, op til 12 timer, enten for at skaffe penge eller for at bygge huse eller skaffe medlemmer til ordenen gennem yoga, healing eller urtethé-propaganda. Organisationen tjener penge på sit trykkeri og på at sælge restaurerede huse – helst mens de frivillige medarbejdere får penge fra det offentlige.

Målet: et slot til alle i Østrig

Målet er, hvis man skal tro Philipp, at få et slot i Østrig, hvor alle kan bo sammen med ham.

Han lever selv af penge fra foreningen, og han har formået at skaffe sig en vis luksus, der ikke stikker for meget i øjnene: Håndbygget Jaguar, lædermøbler, video, dyre kameraer, stereoanlæg og anseelige mængder af spiritus.

Hans piger er også velklædte helt ind til det frække sorte undertøj. Det står i grel modsætning til de hårdtarbejdende hjælpere, der må leve på, hvad de havde med ind i kulten, eller, hvis de er heldige, arver fra Philipp, når han skifter ud.

– Efter din beskrivelse virker han mere som en levemand end som profet.

– Han har en hang til store biler og frække damer. Alene i de otte år, jeg har kendt ham, har han haft syv dyre vogne. I øjeblikket har han to. Hans yndlingslæsning er Playboy, Lui og Penthouse. Foruden sin kone har han to piger boende hos sig.

På et tidspunkt var det en hobby for ham at fotografere sine kvindelige disciple nøgne. Den sexuelle tiltrækning spiller en væsentlig rolle mellem ham og pigerne i ordenen.

En konklusion
– Philipp har skabt en atmosfære af afstand omkring sig i stedet for nærhed og varme, fordi han skal leve op til at være et fejlfrit menneske, konkluderer den tidligere discipel. Jeg afviser hermed ikke personlig udvikling eller at et menneske kan berige et andet, men jeg har søgt at skelne sunde udviklingsveje fra skadelige.

Et menneske, som indsnævrer og begrænser andre i et disciplinært lydighedsforhold, som ikke giver plads for individuel udfoldelse, og som mener, at friheden er at finde i et gyldent bur – han har for mig at se misforstået de mest grundlæggende menneskelige kvaliteter: Kærligheden og den menneskelige frihed.

At gøre andre til redskaber for åndelig udvikling, som var de umyndige, er at fratage dem deres dyrebare fødselsgave: Det personlige værd! slutter det tidligere medlem af Schobers kreds.

Kilde: Para-nyt 1991 nr. 3

[*]

Bookmark and Share
Tags: ,

17 kommentarer
Skriv en kommentar »

 1. Vi får det sværere og sværere, vi føler nemlig meget, at vores søn og hans familie vil os mindre og mindre.
  Det gør ondt, og vi har givet udtryk for det, men de benægter det. Men det er en kendsgerning, som vi tydeligt mærker. Vores to børnebørn er i dag fire og knap otte år, og vi har adskillige gange spurgt, om ikke de må komme på ferie hos os, men der er altid en undskyldning, for at de ikke kan. Selv tror vi, det er af frygt for, at vi skal udspørge dem, hvad vi absolut ikke kunne komme i tanker om, men de er jo også så gamle nu, så de siger og fortæller ting, som gør, at vi er klar over, at de bliver påvirket til Faktum Humanum.
  Det er en stor smerte, at vi må leve med, at Faktum Humanum stjæler vores søn fra os. Det oplever vi virkeligt mere og mere.
  De bekymrede og sorgfulde forældre.

 2. Jeg har tidligere skrevet ovenstående indlæg. For nylig blev jeg klar over, at der er rettet henvendelse derom fra et Faktum Humanum medlem til min søn. Hvem? Hvorfor kommenterer I ikke til mig? Hvorfor vil I ikke være ved jeres eksistens? Hvad er det, I ikke vil være bekendt? Hvad er I bange for? Hvorfor er I så hemmelighedsfulde? Mennesker, som tilhører en eller anden sekt, argumenterer normalt for sagen – det gør I ikke. Hvorfor? Hvad frygter i?
  Hilsen en mor, som I gør meget ondt.

 3. Så skete det. Faktum Humanum har fået overbevist vores søn om, at han skal forlade sin søster, som er mongol, sin syge gamle far og sin mor. Vi er i dyb sorg. De fortvivlede forældre.

 4. Gør mig ked af at høre. Forstår ikke hvorfor der ikke er mere kritisk materiale omkring sekten. Det gamle dialog center (ophørt) burde have lagt mere op på nettet.
  Har selv familie i sekten, og der sker nogle underlige/mærkelige ting derinde.

 5. Hej E. Nielsen

  Grunden til, at de ikke argumenterer, er formentlig, at når de ikke svarer, stiller folk ikke flere spørgsmål. Svarede de, ville der komme flere spørgsmål.
  Har selv haft et familiemedlem, som vi fik ud derfra. Det er simpelthen en uhyggelig sekt, hvor folk ikke opdager, at de bliver trukket derind.
  Dialog Centret ophørte jo desværre. Det var mig bekendt svært for dem at finde økonomi til at drive det.
  Jeg ligger inde med rigtig meget materiale om Factum Humanum, men ønsker anonymitet, så jeg ved ikke rigtigt, hvordan kontakten skal skabes, da jeg ikke ønsker mit navn offentliggjort, men jeg står gerne frem overfor enkeltpersoner.
  MVH Mig

 6. I er velkomne til at skrive til mig. Selv om jeg nu er pensionist, betragter jeg stadig den journalistiske forpligtelse til at holde mine kilder hemmelige, HVIS DE ØNSKER DET, som en selvfølge. Og netop som en pligt. Selv om jeg personligt synes, at man burde sprede information om Faktum Humanums utroligt hykleriske kløft mellem de smukke ord og den ubarmhjertige behandling, nogle medlemmer oplever i bevægelsen, vidt og bredt.
  Selv har jeg ikke meget respekt for “sekten”, siden jeg hørte, hvordan de huggede de – ubetalte – guldhåndtag fra den gamle skole i st. Jyndevad, før de forlod den i nattens mulm og mørke, efterladende en lokal byggeforretning med en fed ubetalt regning. Jeg giver ikke fem flade øre for en “åndelig” bevægelse, der bevidst snyder andre mennesker. Hvis Schober kan acceptere det, er han ikke en åndelig vejleder, men en simpel plattenslager.
  Hvis nogen skriver til mig, vil jeg ikke offentliggøre noget af deres information, med mindre de selv tillader det.
  Jeg har dyb medlidenhed med de mennesker, der hopper på den schoberske skrøne. Men endnu mere medlidenhed med de nære slægtninge, som må se deres kære blive ofre for en falsk og uærlig guru.
  Med venlig hilsen
  Per Borgaard,
  fhv. redaktør,
  Hærvejen 59 A,
  Gejlå,
  6330 Padborg.
  Tlf. 7468 7590.

 7. Til den person, som ønsker at være anonym: min private mail-adresse er den som står herover. Begrundelsen for at jeg og min datter er blevet vraget, er nu at jeg har skrevet her på siden, hvordan vi som pårørende har oplevet den behandling, vi gennem flere år har været udsat for. Jeg synes de hele tiden giver os skylden for de handlinger de laver. Jeg har jo læst meget om Faktum Humanum, og også snakket med vores søn og hans kone, men alt er jo blevet afvist. I dag oplever jeg situationen, som om jeg ser en film, som jeg har læst en bog om. Og jeg føler at Faktum Humanum, har ødelagt vores liv, vores søns liv og vores børnebørns liv.

 8. Jeg blev tidligere afbrudt,
  Vi er flyttet efter min mands død sidste sommer. Min søn kom ikke hjem og sagde farvel til sit fødehjem. Ingen i vores omgangskreds fatter, at vores søn kan handle mod sine nærmeste, som tilfældet er. Det er ubegribeligt, for alle som kender ham, og det er en stor smerte for mig, for jeg kan aldrig komme til den konklusion, at det er hans inderste mening. Hans søster som er handicappet lider af det. Det hun har været igennem det sidste halve år, tager meget hårdt på hende. Hun er mærket, det gør ondt helt ind i hjertet, når hun spørger om sin bror, nevø og niece, som hun holder meget af. jeg håber hun snart får det bedre, får nogle gode år, og jeg skal være der for hende, og det forsøger jeg så godt jeg kan. Hendes tilstand betyder af og til, at deres levetid er kortere end for de fleste. Jeg har det sådan, at skulle der ske noget med hende og jeg mister hende, er min beslutning taget, så siger jeg farvel til livet. Faktum Humanum har taget det fra mig, som jeg ellers ville have at leve for, Jeg vil aldrig give min søn skylden, skylden vil være Faktum Humanums. De har givet mig den smerte, som jeg har så svært ved at leve med. Min begrundelse for at skrive er at advare andre mod Faktum Humanum, for efter min mening bliver man “narret” ind i sekten. Min søn ved at han altid kan komme hjem. Han er uskyldig.

 9. Vedrørende email: Den emailadresse, som man skriver i forbindelse med sin kommentar, er usynlig for andre end redaktionen af Skeptica. Hvis man vil offentliggøre sin emailadresse, skal den skrives ind selve kommentaren. Det vil vi dog ikke anbefale at gøre, da den så bliver tilgængelig for enhver læser, hvilket kan resultere både i chikane og spam.
  Vi kan i stedet for sende emailadressen til den person, der ønskes kontaktet – i dette tilfælde til den “Mig”, der skrev kommentaren 5/12 2013.
  Skal vi gøre det?

 10. Vedrørende email. Det vil jeg meget gerne, hvis I vil hjælpe mig med det. På forhånd tak. E. Nielsen. Jeg har også besluttet, at jeg gerne vil fortælle om de oplevelser, som vores familie har haft med Faktum Humanum. Jeg vil gerne have, at Danmarks befolkning skal komme til at “kende” ordet Faktum Humanum. Det er der nemlig ingen der gør. Når vi nævner navnet, er spørgsmålet altid: det navn har vi da aldrig hørt om. Jeg synes nemlig personligt, at det siger mere om sekten end om os, der skriver om dem, når de bliver gale på skriverier. Jeg har sagt, at de ikke omkostningsfrit bare lige ødelægger vores liv. Når de handler som tilfældet, skylder vi andre, at advare om dem og deres fremgangsmåder. Jeg må retfærdigvis sige, at de mennesker, som vi har været sammen med, da vi havde kantakt og besøgte vores søn, altid har taget godt imod os og været meget rare. Derfor er det frustrerende, hvad vi gennem de sidste år har oplevet. Jeg synes, vi er blevet behandlet meget nedværdigende og ydmyget, ved mange gange gennem flere år, at vores forsøg på kontakt rigtig mange gange ikke blev besvaret, invitationer til fødselsdage ikke blev besvaret. Som forældre sidder man tilbage med en følelse af ikke at være regnet for noget, at man ikke har givet en ordentlig barndom, når en sekt, kan få ens børn til at kassere sine forældre. Der er et ordsprog der siger: Forældre vælger sine børn, men der er ingen der siger at børnene vælger sine forældre. Det giver afmagt.

 11. Har med stor interesse og til tider undren, læst alle jeres indlæg. Jeg var medlem af det, der i slut 70’erne hed “den hvide orden”. Har oplevet mange forskellige ting dér gennem de 2 omgange jeg var med. Jeg boede i, og blev indviet i Esbjerg i 1978. En meget smuk ceremoni, som fuldstændig mangler alle de ovenfor nævnte ingredienser. Jeg fik hjælp til at komme gennem en hashpsykose og blev gennem de næste par år meget mere velafbalanceret og kørte grupper med dybdeafspænding og meditation en tid lang. Som tiden gik, oplevede jeg mere og mere hemmelighedskræmmeri og tvang af hierakisk karakter. Skal i parentes nævnes, at jeg ikke på nogen måde var et af guds bedste børn. Jeg var allerede da ødelagt af vold i min dysfunktionelle familie, som også råbte i Esbjerg Ugeavis, at denne “kult” havde taget deres søn og bror. Jeg var der af nødvendighed og fordi det gjorde mig godt. Der var ingen tvang af nogen art den gang. Det kom først til senere da jeg boede i et af ordenens kollektiver. Jeg forlod dem, da jeg følte de stækkede mine vinger for meget og har aldrig hørt fra dem siden. Ingen psykisk tortur, intet pres og ingen repressalier. Jeg har oplever mange både gode og mindre gode ting i DHO/Faktum Humanum og stiller mig således gerne til rådighed, hvis nogen skulle have behov. Jeg har ikke haft kontakt med dem siden 1983 og er aldeles fri af religiøsitet, også statsreligioner.
  Med venlig hilsen
  Jan Enemark
  Vestre Ringgade 100
  8000 Aarhus C

 12. Per Borgaard har sendt følgende svar:

  Hej Jan Enemark
  Til lykke med, at du slap ud i tide. Jeg håber, du har klaret dig godt siden. Men pas på, at du ikke kommer til at tegne et for positivt billede af Schobers bevægelse, når du skriver om den.
  De ca. ti mennesker, der gennem årene har fortalt mig om deres oplevelser i Schober-bevægelsen, har alle været om ikke smadrede, så i hvert fald tydeligt mærkede af deres oplevelser med “mesteren”, og det havde i de fleste tilfælde også haft dårlige konsekvenser for deres familieliv.
  De menneskelige konsekvenser forekom mig faktisk værre end den organiserede svindel, som nogle berettede om – istandsættelse af gamle huse uden løn, mens Schober-disciplene modtog understøttelse eller socialhjælp. Eller noget, der også tangerede bedrageri, da bevægelsen indrettede Jyndevad gamle skole til center for mesteren, men derpå stak af til Tyskland, da skattevæsnet begyndte at interessere sig for initiativet. De medtog de gyldne dørhåndtag og meget andet, de netop havde installeret, men “glemte” at betale den kæmperegning hos trælasthandleren i Tinglev, som de havde købt materialerne hos. Den fik den arme butiksejer aldrig inddrevet.
  Og bild mig ikke ind, at Schober ikke var orienteret om, at den slags foregik. Der var så tæt kontrol, at lederen for Schober-centret i Rødekro for eksempel måtte fare af sted til Østrig bare for at få Schobers tilladelse til at tale med en lokal journalist (mig). Efter samtalen med “mesteren” fór hun lige ud i bilen og hastede hjem igen. Telefonen var ellers opfundet.
  Men godt, at du kom ud i tide! De bedste ønsker herfra!
  Per Borgaard
  Hærvejen 59 A
  Gejlå
  6330

 13. Jeg går i klasse med en vis Philipp Schober, og jeg har spurgt ham om disse påstande er rigtige, og han benægter det fra første ord. Alle disse kommentarer virker ret deprimerende. FOLK, for satan, I kan ikke skyde skylden på en religion for noget som personen er skyld i.

 14. Der ser ud til at være adskillige mennesker, der hedder Philipp Schober. Fyren, som artiklen handler om, skulle angiveligt have holdt foredrag siden 1977, så der er næppe tale om din klassekammerat! :-)
  Det er ikke 100% klart, hvad du mener, når du snakker om, at man ikke kan “skyde skylden på en religion for noget personen er skyld i,” men der er jo masser af eksempler på religioner, hvor folks religiøse hengivenhed ser ud til at dreje sig om personen, snarere end om indholdet i den religion, som prædikes, så de er villige til at følge personen ud i ekstremer, som den dyrkede religion ikke – eller i hvert fald ikke i første omgang – ser ud til at inkludere. Se fx Jim Jones og Marshall Applewhite som et par af de mere groteske eksempler.

 15. Hej Per Borgaard, desværre ser jeg først dit svar nu d. 24.7.2015.
  Vil bare kommentere på din kommentar. Jeg forsøger ikke at tegne noget billede, hverken positivt eller negativt. Jeg beskriver, hvordan mit møde var med DHO (Den Hvide Orden), som det hed dengang. Det var, som jeg skrev, både godt og skidt. For min del kunne det lige så godt have været Jesus eller Buddha, jeg havde tilsluttet mig for at få hjælp. Det havde dog været bedre, hvis jeg havde fået intens psykologhjælp i stedet for at tro på noget, man hverken kan høre eller se. Det, jeg ser som kernen i problemet, når sårbare mennesker falder i kløerne på spirituelle eller religiøse/kristne grupperinger, er, at vi ofte ikke har et solidt psykologisk menneskeligt fundament eller også er syge og er svigtet af både behandlingssystem og familie. Således svigtede er vi lette ofre. Synes også, jeg vil nævne mit eget familieforhold, som i Esbjerg ugeavis havde en midtesideartikel om DHO, som havde taget deres bror og søn. Jeg har altid været udstødt og et sort får i den familie. Derfor var det med stor undren, jeg læste denne udbasunering i medierne. Derfor er det vigtigt, at de familier, som hér med rette føler, at deres sønner eller døtre, viljeløst, er blevet taget at DHO eller Faktum Humanum, måske selv har en andel i processen, og jeg understreger måske. Til sidst vil jeg sige til dig, Per: Jeg er udmærket opdateret på alle de svindelnumre, bevægelsen har udført. Har selv kendskab til blikkenslagerfirma i Esbjerg, som aldrig fik en krone for det store arbejde, de udførte i det gamle mejeri i Vestre Nebel udenfor Esbjerg. Det blev indrettet og opbygget på samme måde som alle de andre centre i landet dengang, med gratis arbejdskraft fra medlemmerne. Nu hedder de “Wellbi Yoga”.
  Mvh.
  Jan Enemark
  Vestre Ringgade 100
  8000 Aarhus C
  52835058

 16. Hej igen, jeg vil lige advare om, at Den Hvide Orden, Factum Humanum og hvad de ellers har kaldt sig gennem tiderne, nu opererer under navne som Wellbi Yoga og Corpus Vitalis Yoga og meditation i Højbjerg Aarhus og Yoga for alle i Kolding, som udbyder Yoga og Livsfactologi. Også i Sønderborg, Esbjerg, Vejle og Odense forsøger de at hverve folk gennem uskyldig yoga og massage.
  Kommentar til Jonas, som skrev, at han går i klasse med en Phillip Schober. Den gamle PS opkaldte sin søn efter sig selv, altså Phillip Schober. Måske har denne søn fået en søn, som han også har kaldt Phillip Schober.
  Jan Enemark, Aarhus C.

 17. Dementi: Jeg vil gerne og af egen fri vilje dementere det jeg har udtalt mig om vedrørende Den Hvide Orden, Faktum Humanum og Wellbi. Jeg kan ikke dokumentere at de har snydt nogen. Derfor er min udtalelse om blikkenslagerfirmaet i Esbjerg baseret på rygter. Jeg har ingen evidens for, at DHO, FH eller Wellbi, nogensinde har gjort andre mennesker ondt.

  Jeg skylder Philip Schober og de stabile, kærlige mennesker i organisationen mit liv. Have de ikke været der dengang i 1978 -79, havde jeg været lagt i spændetrøje eller i værste fald død for egen hånd.

  Grunden til jeg ikke kunne begå mig i sociale fællesskaber og heller ikke blandt de, som reddede mig hver dag var, hvad jeg ikke vidste dengang, at jeg gennem min opvækst havde pådraget mig en alvorlig personlighedsforstyrrelse.

  Jeg påtager mig det fulde ansvar, og beklager de urigtige oplysninger jeg har udgivet om bevægelsen her på siden.

  Med venlig hilsen
  Jan Enemark
  Vestre Ringgade 100
  8000 Aarhus C
  52835058

Skriv kommentar

*