Læserbrev: Jeg tror man skal tage jordstråler alvorligt

2002, Aug 1st | Emner: Healing, Myter og mysterier

af John Ståhle, besvarer et læserbrev

Kære redaktion
Jeg har fundet jeres hjemmeside og er i almindelighed enig med jer.

Jeg er et menneske, som tror på logikken og videnskaben og er uhyre facineret af sidstnævnte. jeg er typen som læser alle former for videnskabelige artikler og ser National Geografic/Discovey Channel et par timer dagligt.

Jeg er generelt meget skeptisk overfor alt alternativt og kan ihvertfald konstatere at det alternative univers er befolket af ofte meget useriøse behandlere m.m.

Dog har jeg fornyligt måttet "bide i græsset" og jeg er nu fast overbevidst om, at jordstråler er et fysisk faktum man skal tage meget alvorligt.

Baggrunden er følgende:

For 7 år siden flyttede vi ind i et nyt hus. Før den dag havde jeg kun besøgt en læge de foregående ca. 10 år en enkelt gang med en tennisalbue.

1 måned efter indflytningen brød helvede løs og de næste ca. 7 år har været et langt mararidt.

Jeg fik diverse allergier, SVÆR astma, diverse infektioner heraf en livstruende og for højt blodtryk (typisk omkring 180/100 med medicin, uden medicin helt vildt). Desuden fik jeg i stigende grad problemer med træthed og følte at min hjerne langsomt blev nedbrudt. 50-75% af alle dage gik jeg totalt groggy rundt, var irriteret og mindre effektiv, min intellektuelle kapacitet blev ganske enkelt nedbrudt.

Fra da af har jeg været stamgæst i sygehusvæsenet. Jeg tror jeg er blevet undersøgt for stort set alt.

Jeg bemærkede dog at jeg på forretningsrejser og ferier som regel havde det glimrende.

For 2 år siden flyttede vi til Sjælland. I den forbindelse boede jeg 2 måneder hos nogle venner indtil familien kom og i de 2 måneder havde jeg det aldeles super.

Da vi flyttede ind i vores nuværende hus for 2 år siden blev situationen hurtigt decideret desperat. Jeg følte ganske enkelt at min krop blev nedbrudt fra måned til måned og spurgte mig selv om hvornår kroppen ganske gav op (jeg er kun 39 år gammel).

Jeg rendte forsat systemet på dørerne men lægerne kunne ikke konstatere, hvad jeg fejlede. I ren desperation begyndte jeg sidste år, at tage kontakt til diverse private læger for at hoppe diverse ventelister over. Dette har kostet mig ca. 50.000 kr i privatbehandlinger, alt sammen resultatløst.

Jeg har også prøvet diverse alternative behandlinger, alt sammen plat og spild af tid og penge.

For ca. 2 måneder siden var vi en uge på ferie og jeg havde det igen pludselig super. Da jeg kom hjem, så var det som at få en hammer i hovedet.

Jeg ved ikke idag, hvor tanken kom fra. Pludselig gik det op for mig, hvad fællesnævneren for vores nuværende og forrige hus er. De ligger begge for enden af en lang bakke tæt ved en stor å. Så slog det mig at der kunne være årer under vores hus (min viden om jordstråler var nul).

Ind på nettet og så gang i "Google". Bingo, jeg fandt en række interessante sider og valgte at ringe til en behandler som virkede seriøs og som havde forskellige løsningsmodeller på, hvad man kan stille op mod jordståler.

Han kom så for 2 måneder siden. Fandt selvfølgelig ud af at der var mange jordstrålefelter i huset (alternative behandlere finder ALTID noget, forskellen er at ham her havde ret).

Vi fik installeret en boks i huset. Næste dag var mit blodtryk pludselig 130/60 og har ligget stabilt der siden (uden medicin vel at mærke, jeg er stoppet med medicinen). Jeg får det bedre dag for dag og føler mig 10 år yngre.

Min datter er blevet et helt andet menneske og virker meget friskere og vågen nu. Min kone og søn kan ingen forskel mærke, de generes tilsyneladende ikke af jordstråler.

Den jordstråleekspert jeg havde ude, har den holdning at det kun er et spørgsmål om tid, før videnskaben har udviklet måleinstrumenter, som er følsomme nok til at kunne måle jordstråler og den dag det er tilfældet vil jordstråler pludselig blive eksakt videnskab som tages meget alvorligt.

Jeg synes dette lyder logisk og passer godt ind i min måde at tænke på.

Lad os håbe at det sker hurtigt. Efter selv at have lidt i 7 år p.g.a. jordstråler, så er det min overbevisning, at mange lidelser kunne undgås, hvis man automatisk jordstrålesikrede alle huse.

Mvh
Henrik


Kære Henrik,

I en email fra 29. juni 2002 20:06 skriver du: "Jeg tror man skal tage jordstråler alvorligt" og du beskriver, hvorledes du, efter at have skiftet bopæl, i en ca. 5 års periode har lidt af alskens gebrækkeligheder, såsom allergier, SVÆR astma, diverse infektioner, for højt blodtryk mmm.

Efter endnu engang at have skiftet bolig, denne gang til en helt anden geografisk lokation, fortsatte dine helbredsproblemer i endog forværret form i yderligere 2 år. Du har derimod haft det udmærket, når du er borte fra hjemmet.

Herefter fremsætter du en hypothese om, at disse lidelser på begge geografisk lokationer var forårsaget af såkaldte "jordstråler" og at disse skulle have sammenhæng med boligens beliggenhed "for enden af en lang bakke tæt ved en stor å. Så slog det mig at der kunne være årer under vores hus (min viden om jordstråler var nul)."

Det sidste udsagn er i indre modstrid. Du kan ikke både være uvidende om påstande om jordstrålers eksistens og samtidig få den tanke, at der "kunne være [jordstråle]årer under vores hus". Lad foreløbig denne inkonsistens hvile.

Du fortæller endvidere, at efter installationen af en boks i huset er dine sygdomstilfælde ophørt.

Din hypothese er altså: Mine sygdomsanfald er forårsaget af jordstråler og en boks med en form for anti-jordstråler har kureret mig.

Min arbejdsteori er derimod: Du bedrager dig selv – hvilket jo er noget, vi alle gør med regelmæssige mellemrum, når vi har problemer med at forstå sammenhængen mellem virkning og årsag.

Lad os som udgangspunkt antage, at din hypothese er korrekt.

Kan man bekræfte eller afkræfte den ved anvendelse af videnskabelige metoder?
En bekræftelse af hypothesen medfører samtidig at min arbejdsteori er modbevist; en afkræftelse af den styrker min arbejdsteori til – eller snarere over – grænsen for bevis.

Hvordan kan man rent operativt af- eller bekræfte din hypothese?

Mit forslag er et dobbelt blindforsøg som følger:

1.    Uvildig Person-1 (herefter UP1) og Uvildig Person-2 (herefter UP2) er almindeligt agtede og hæderlige personer. Det kan f.eks. være Notarius Publicus, en dommer, en præst …

2.    UP1 kender dig ikke personligt og må ej heller have nogen form for kontakt med dig, før forsøget er afsluttet.

3.    UP1 er indifferent overfor jordstrålers eksistens eller ikke- eksistens.

4.    UP1 må ikke kende dine svar (pkt. 13.).

5.    UP2 må ikke nærmere tilknytning til dig og skal undlade kontakt med dig, indtil forsøget er afsluttet.

6.    Alle deltagere i forsøget skal være enige om, at rejsebrochurer ikke afværger virkningen af  jordstråler.

7.    Jordstråleboksen er aflåst og forseglet.

8.    Hver anden uge ombytter UP1 – eller foregiver at ombytte – din "jordstråleboks" med en fuldstændig  identisk boks indeholdende en passende mængde rejsebrochurer.

9.    Hvis det overhovedet er muligt, skal ombytningen ske ved, at den oprindelige jordstråleboks bliver stående, medens dens indhold skiftevis erstattes med rejsebrochurerne og anti-jordstrålemidlet.

10.    Det er væsentligt, at UP1 holder sin viden for sig selv og samtidig er meget omhyggelig med at sikre, at man ikke kan kende forskel på de to bokse.

11.    Ombytningen skal ske, uden at du eller UP2 ved, om du behandles med anti-jordstråler eller rejsebrochurer.

12.    UP1 fører en hemmelig, skriftlig journal over, hvilken boks der står i dit hus.

13.    Ved hver tilsyneladende ombytning meddeler du skriftligt UP2, om du har haft det godt eller skidt i den netop afsluttede periode. Som svar accepteres kun et helt klart:

         a.    Ja, jeg har haft det godt i tiden <Startdato> til <Slutdato> (implicerer jordstråleboks).

         b.    Nej, jeg har haft det dårligt i tiden <Startdato> til <Slutdato> (implicerer rejsebrochure-boks).

14.    Ved rent gætteri (som at slå plat og krone med en mønt) vil du opnå 50% "Ja"-svar i forbindelse med at jordstråleboksen har stået i dit hus. Grundet på almindelig statistisk usikkerhed i
forbindelse med et lille "univers", vil den faktiske proportion ligge i området ca. 40%-ca. 60%.

15.    Antallet af fiktive eller sande ombytninger skal være mindst 14; aht. statistisk usikkerhed gerne det dobbelte.

16.    Kriteriet for, at jordstråleboksen har en virkning, er at mindst 70,7% af svarene stemmer med, hvilken boks der var opstillet, præcis 70,7% medfører nemlig, at korrelationskoefficenten er 0,5.

17.    Ved forsøgets afslutning samles UP1, UP2 og du og sammenholder UP1s journal med UP2s beholdning af dine svar. Din hypotheses holdbarhed afgøres i forhold til kriteriet i pkt. 16.

En korrelationskoefficent på 0,5 eller højere indikerer, at de undersøgte data varierer på samme måde. At der i dette tilfælde er tale om hændelser, som kan forventes at have sammenhæng, medfører at en høj korrelationskoefficent styrker denne indikation.

Desværre er korrelationskoefficenten ikke et egentligt bevis, idet der kan i stedet være tale om kovarians (jeg kan nævne, at man har observeret kovarians – og en dermed forbunden høj korrelationskoefficent – mellem tomathøsten i Ungarn og fejlprocenten for japanske digitalure og mange andre lignende, helt tilfældige sammentræf).

Bliver hypothesen styrket, er det sandsynliggjort, at hvad der populært betegnes "jordstråler" har forbindelse til et fysisk fænomen. Dette vil være en vigtig erkendelse, og i så fald bliver jordstråler mål for megen forskning i årene der kommer.

Forkastes den, må du se i øjnene, at det havde været billigere og lige så effektivt at anskaffe rejsebrochurer fremfor jordstråleboks og – hvad der vigtigere – at du har behov for hjælp til at afklare et eller flere ukendte problemer, som har vist sig at kunne kureres med placebo.

Hvis du foretrækker blot at tro, har jeg ingen problemer med det – det er dine penge.

Mvh, John Ståhle

Kilde: Para-nyt 2002 nr. 4

[*]

Bookmark and Share
Tags: ,

6 kommentarer
Skriv en kommentar »

 1. Hej.
  Jeg har selv været syg af kræft, min kone har haft kræft, jeg vidste ikke, at jeg selv kunne lokalisere jordstråler på det tidspunkt jeg blev syg.
  Jeg fik de samme symtomer som overnævnte og jeg ved nu, at man skal tage jordstråler alvorligt.
  Jeg ved, at jordstråler er meget farlige hvis de rammer uheldigt, skeptikere har jeg ingen ting i mod, men lad dog os, der mærker en fantastigs forandring når jordstrålerne flyttes, nyde godt af det og så må skeptikerne jo bare lide i medens de laver alle deres forsøg.
  Hvis man ikke kan mærke jordstråler generes man heller ikke af dem, hvor vidt de så er farlige ved jeg ikke. Hvis man kan mærke generne fra jordsstråler, kan man også selv finde dem.
  Jeg kan lave forsøget lige så tit jeg har lyst til det, min kat kan hverken læse eller skrive, men han flytter sig i forhold til jordstrålerne og jeg mener han er forholdsvis uvildig.
  Når man selv kan lokalisere jordstråler og kan mærke den enorme kraft der kommer fra dem, forstår man hvorfor man har lidt så meget i alle de år, man har sovet oven i dem.
  Jeg har selv lavet en anordning som kan flytte jordstrålerne væk fra det område hvor man opholder sig og det giver en fantastigs rolig nattesøvn.
  Nu vil skeptikerne så sige, at jeg selvfølgelig har en givtig forretning i forbindelse med de jordstråler, der tager de fejl igen. Jeg har hjulpet nogle naboer og venner og familie og der er ingen der har betalt en ktone for det og det mest fantastigste er, at det også virker selvom det er gratis.
  Hvis man har en to tre planter i sin hæk som ikke vil gro som de andre, så er det næsten sikkert at der går en kraftig jordstråle under dem, hvis man bøjer jordstrålen af inden hækken vil den begynde at gro igen.
  Jeg har aldrig hørt at en hæk kan bestikkes, og jeg tror heller ikke den kan gennemskue boxen.
  MVH Mogens

 2. Kære Mogens,

  Er du villig til at lade dig teste af Skeptica, under kontrollerede forhold?

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen

 3. Kære Henrik, John og Mogens

  Hvor har Henrik og Mogens ret i det de skriver. Det er ufatteligt, at de såkaldte “kloge” ikke vil se sandheden i øjnene. De nægter, på de mærkeligste måder, at akseptere sandheden, om de så får 10 – 50 – eller 100 beviser for, at de er helt galt afmasjeret. De siger, at når man ikke har et instument, som kan måle jordstraaling, findes den ikke – sikken noget vås/pjat.

  Jeg har beskæftiget mig med jordstaaling siden 1985 og hjulpet over 6000 husstande i Danmark og i en del udlande til en bedre tilværelse. Folk anbefaler i stor stil til hinanden. Blot tænk på Norge, hvor jeg har sendt ca. 150 bokse op uden nogen form for reklame. Jeg nyder, når vi kan lave et blindforsøg. Det er sket mange gange. Dyr lider også af jordstraaling, så det er dyrplageri, at binde et dyr i en bås, hvor der er jordstråling. Hver gang, jeg har afskærmet en svinestald med fedesvin, går der højest 2 døgn, så slås grisene ikke mere. Findes der bedre bevis for, at jordstraaling er skadelig??? John Ståhle vil nok bordtforklare det med, at grisene har holdt generalforsamling og vedtaget, at nu vil de ikke slås mere?

  John Ståhle hvordan vil du forklare, at i Tyskland er der stater, som har lovgivet vedr. jordstråling? Mener du, at de tyske lovgivere er idioter? Du bør sluge “kamelen” og acceptere sandheden.

  Mvh.
  Jens Sørensen

 4. Hvis man nøjes med at ty til Wikipedia, kan man blive oplyst om både troen på jordstråler og videnskabens afvisning af deres eksistens:
  dansk, engelsk, tysk, norsk og svensk.
  Og her hos Dansk Skeptica har vi en noget længere og mere udførlig artikel om emnet end den, som Jens Sørensen er faldet over: Da dødsstrålerne kom til Danmark.
  Også sygeforsikringen danmark skriver om jordstråler: Jordstråler – myter eller sandhed?

  I forbindelse med Jens Sørensens påstande er det mest interessante nok følgende: “Jeg nyder, når vi kan lave et blindforsøg. Det er sket mange gange.” Man kan ganske vist undre sig over, at han slet ikke har konkrete henvisninger til de angivelige blindforsøg, når nu de er foretaget så mange gange: Er slet ingen af dem foretaget under kontrollerede forhold med efterfølgende offentliggørelse?
  Det vil vi på Dansk Skeptica meget gerne høre mere om, og måske kunne vi også få Jens Sørensen til at stille op til et sådant blindforsøg – meget gerne med deltagelse af medierne. Mogens Rasmussen blev jo meget tavs, da vi anmodede ham om det samme, og hidtidige forsøg inden for genren har ikke været i jordstrålemålernes favør. En meget simpel udgave af en test af kvistgang kan ses her. Dog skal manden med den moderne udgave af pilekvisten ikke finde jordstråler, men derimod zink, altså et metal, hvis eksistens selv ikke de mest skeptiske skeptikere tvivler på! :-)
  Vi har forespurgt de tyske skeptikere om påstanden om, at “i Tyskland er der stater, som har lovgivet vedr. jordstråling.” Det er ikke noget, som de kender til, så også på dette punkt kunne vi ønske os en uddybning og dokumentation fra Jens Sørensens side. Umiddelbart lyder det lige så irrationelt at lovgive om jordstråler i forbundsstaterne som om alfer i trafikken.
  Vi har i øvrigt også en artikel om kvistgang skrevet af selveste James Randi, manden, der tilbyder en million US-dollars til den, der kan finde noget som helst med sine pilekviste.

 5. Hej Jens Sørensen

  Kan man få et tilbud fra dig, om at komme ud og hjælpe med jordstråling? Vi har fået målt det i vores hus og er alle meget påvirket af det. Vores søn har været syg i 1 år og efter vi har opdaget “snakken om jordstråling” går tingene fremad, dog er der stadigvæk problemer med strålingen vi ikke selv kan gøre noget ved.
  Kan du hjælpe os?
  Min mail er mette.kiersgaard@hotmail.com

  John Ståhle, du er igen et levende bevis på at mange mennesker aldrig får den rigtige hjælp de skal have, når man stadigvæk har folk som dig og højt uddannet læger, som er så snæversynet. Det er uhyggeligt! Men der er jo ingen penge i raske mennesker!

  Mvh
  Mette Kiersgaard

 6. Det er jo påfaldende, at jordstråleeksperten Jens Sørensen ikke har reageret på den anmodning om dokumentation, som jeg fremsatte i kommentar fire ovenfor. Og selv om læserbrevsskribenten snakker om, at “det kun er et spørgsmål om tid, før videnskaben har udviklet måleinstrumenter, som er følsomme nok til at kunne måle jordstråler og den dag det er tilfældet vil jordstråler pludselig blive eksakt videnskab som tages meget alvorligt,” så er der endnu intet sket på nuværende tidspunkt tretten år senere: Der er ingen nye måleinstrumenter, og der er ingen seriøse forskere og ingeniører, der forsøger at udvikle dem!
  Det ville også være mere end overraskende, hvis der var, for videnskaben plejer at beskæftige sig med det, der eksisterer i virkeligheden og som derfor – i hvert fald i princippet – også kan måles med særligt apparatur, selv når det menneskelige sanseapparat ikke er indrettet til at registrere det. Og det er her, jordstrålerne kommer til kort! Ikke, fordi der er noget, som videnskaben endnu ikke har udviklet apparatur til at måle, men fordi der slet ikke er noget at måle.
  Så vi ønsker Mette Kiersgaard held og lykke med sin henvendelse til Jens Sørensen via Dansk Skeptica – et lidt pudsigt påfund! Jens Sørensen har ikke ønsket at svare os, men der er jo nok også større sandsynlighed for, at han vil skrive til en ægte troende. Sådan nogle plejer at være mere indbringende! :-)

Skriv kommentar

*