Boom i overtro og mirakelkure

2004, Jun 1st | Emner: Alternativ behandling, New Age

af Bent Søby Madsen

I år vil danskerne bruge mindst tre milliarder kroner på alternative mirakelkure, alt fra healing, shamanisme, astrologi og tarok-kort til sten og krystaller. Jo mindre det alternative har at gøre med det traditionelle sundhedsvæsen, detso større søgning oplever det.

Hemmeligheden ved alternativ helse synes at være: Prisen på kuren skal være høj, jo dyrere, desto bedre virkning. Og brugerne må endelig ikke fejle noget, der er alt for konkret. Et brækket ben for eksempel er stadigvæk en sag for sygehuset, men på det alternative helsemarked kan man købe hjælp til at finde ud af, hvilken skytsengel, man skal påkalde for at undgå at falde over sine egne ben i fremtiden. Og man kan hente råd, hvis man vil finde en vejviser blandt engle eller shamaner – og her kan ikke engang de private hospitaler være med…

Til trods for, at det offentlige bruger godt 30 milliarder kroner årligt på sundhed, føler mange sig tilsyneladende bedre hjulpet af de alternative. I hvert fald boomer helsebølgen som aldrig før til trods for, at stor set hele branchen er baseret på lige dele svindel og overtro.

Nøgtern betragtet ser det populære marked for alternativ medicin og livsfilosofi ud til at dementere, at Danmark skulle være et oplyst land.

Selv ikke i den mest overtroiske del af middelalderen var antallet af mirakelkure så stort som i dag. Men når der nu tjenes store penge, på disse kure, tyder det på, at der må være et massivt behov for denne helsebølges tilbud med dens løfter om et bedre liv, med et modeord: et liv med livskvalitet – dette luftige ord, der første gang så dagens lys i 1970.

Tilstrømningen tyder på, at der er noget fundamentalt galt, når borgerne på trods af de store udgifter til sundhedsvæsenet i stigende tal opsøger alternative behandlere.

Men er det den etablerede lægevidenskab, der har spillet fallit? Næppe. Selv om de fleste læger hævder, at en patient, der er rask, er en patient, der ikke er undersøgt grundigt nok, har det på trods af årelange bestræbelser ikke været muligt at kurere blot en enkelt af dem, der, før de hengiver sig til shamanisme og andet af samme skuffe, har fyldt venteværelserne og søgt at få de etablerede behandlere til at hjælpe sig.

Sagen er den, at det offentlige sundhedsvæsen med dets traditionelle sygdomsopfattelse er ude af stand til at hjælpe de mange, der klager sig.

Typisk for sundhedsvæsenet er, at man forventer at finde en legemelig parallel til utilpasheden hos patienten. Klager patienten over hovedpine, dårlig trivsel eller andre diffuse problemer, griber man til konkrete undersøgelser og analyser, og finder man ikke et eller andet, der påviseligt er unormalt, ja, så bliver patienten sendt hjem igen – måske med et glas beroligende piller, der selvfølgelig ikke hjælper.

Når denne henholdende behandling har stået på i nogle år, er der næppe noget at sige til, at flere og flere bukker under for den massive reklamekampagne fra healere og mirakelmagere, der i ugeaviser og brochurer lover resultater her og nu med alle mulige mirakelmidler.

I et materialistisk samfund som det danske, hvor den eneste grund til, at vi står op om morgenen, er udsigten til at kunne forvandle det økonomiske udbytte som lønmodtager til flere såkaldte materielle goder, må der nødvendigvis ske en ændring i én, når det rutinearbejde, man har haft hele sit liv, pludselig er sparet væk – og man så at sige står på Herrens Mark, og selv skal finde ud af at få indhold i sit liv.

De fleste formår i nogle år at hælde hovedet til politikerne og fagbevægelsen, der lover, at opsvinget er live om hjørnet, men når det stadig udebliver, hvad gør man så?

Tja, grebet ud af tidens hang til spekulationer, begynder mange åbenbart at tænke over, hvad der er meningen med livet, men desværre er samfundet ikke rigtigt gearet til at svare på sådanne spørgsmål.

I modsætning til de sydeuropæiske lande, hvor de fleste stadig er forankrede i den katolske tro, der hårdnakket påstår, at der er en mening med livet, så er velfærdsmodellens tilbud snævert knyttet til øget materiel velstand: Større bil – større lykke.

Når folk efterhånden gennemskuer den socialdemokratiske opfattelse af fremgang, mere af det samme, og begynder at spekulere på tilværelsens mening, er det, det går galt.

Og her er det, den alternative sundhedsbølge kommer ind i billedet. Bølgen leverer ikke bare en simpel kur, man får med et moderne udtryk en pakkeløsning, hvor meningen med tilværelsen følger med som bonus.

Det traditionelle sundhedsvæsen har i mange år betragtet os som en maskine og behandlet os som sådan.

Hvis der var noget galt skulle det enten ordnes med kniv eller med piller, ja selv usikre mennesker, der populært sagt spekulerede sig tossede over meningen med tilværelsen, søgte man at kurere med disse midler: Det hvide snit eller beroligende piller. Tilløb til omfattende og professionel behandling med for eksempel samtaleterapi har der normalt ikke været penge til inden for den traditionelle psykiatri.

Anderledes er det alternative helsemarked.

Her bliver man, om man ikke har sin kritiske sans i højeste alarmberedskab, bildt ind, at det er stjernerne, skytsengle, jordstråler eller andre magter, der styrer ens tilværelse – og her er det så miraklet indfinder sig: Hvis man betaler i dyre domme for et magnetisk armbånd, en flaske med elektrisk vand, en bog med gode råd om, hvordan man læser sin fremtid i hånden, øjnene eller føddernes stilling, ja, så vil man få indflydelse på sit liv. Og man vil kunne undgå alle mulige ubehageligheder i fremtiden, om man sender bud efter en troldmand, der kommer ens jordstråler til livs. Jo dyrere kuren er, og jo mere man selv er overbevist, desto bedre ser den ud til at virke.

At man samtidig er blevet taget grundigt i skægget, accepterer flere og flere tilsyneladende som en nødvendig bivirkning.

Men trods godtroenheden er der grund til at se med en betydelig skepsis på branchens stadig mere omsiggribende fiduser, der i modsætning til det traditionelle sundhedsvæsen opererer helt uden kontrol.

Siger vi ikke snart fra over for vor tids troldkarle og hekse, vil overtroen brede sig, som om middelalderen var kommet tilbage.

Og det kan næppe nogen være interesseret i!

© 1998 Bent Søby Madsen. Bringes her med forfatterens tilladelse.

Bookmark and Share

34 kommentarer
Skriv en kommentar »

 1. Jeg er nok bekymret for mængden af tilsyneladende overtro på alternativ healing. Jeg snakker egentlig ikke så meget om akupunktur og fod/zoneterapi, hvor jeg nok er skeptisk (men jeg mener det ihvertfald kan hjælpe med at opnå afslapning… Den mere overtroiske begynder straks om frigivning af energi, hvilket jeg nok ser som en udpræget dansk overtro når energi bliver blandet ind i det .. Kald det dog hvad det er, zoneterapi, massage og måske akupunktur, som jeg altsammen mener har en positiv virkning i kontrolleret mængder.

  Men alt der er beskrevet af Bent Søby Madsen we det rene gummikylling heksekunst og bestemt ikke noget jeg kan se nogen fremtid i. At de mere overtroiske måske oplever en ren placebo effekt er nok også en lidt kedelig sandhed, men måske også den eneste grund til at jeg kan se en grund til at man kan støtte disse mere alternative behandlere. Tømningen af pengepungen kan også hjælpe til denne virkning.

 2. Når man som borger møder et sundhedssystem fuld af svindel hvad gør man så ?
  Ja man forsøger da noget andet.
  Og hvad er da det andet ? Ja det er pr. definition noget ALTERNATIVT.

  Så hvis du er i tvivl om hvor “problemet” med alternativ behandling starter, så prøv at bruge GOOGLE og skriv s v i n d e l s u n d h e d s v æ s e n.

  Og fra en hel anden verden, så SVINDLES der også voldsomt med bilproducenternes oplysninger om bilers brændstof forbrug.

  Vi lever altså i et samfund hvor svindel er blevet standard.
  Så folk er blevet skeptiske.
  Så vend SKEPTICA ind mod jer selv.

 3. Når man som borger møder et sundhedssystem fuld af svindel hvad gør man så ?
  Ja man forsøger da noget andet.
  Og hvad er da det andet ? Ja det er pr. definition noget ALTERNATIVT.

  Så hvis du er i tvivl om hvor “problemet” med alternativ behandling starter, så prøv at bruge GOOGLE og skriv s v i n d e l s u n d h e d s v æ s e n.

  Og fra en hel anden verden, så SVINDLES der også voldsomt med bilproducenternes oplysninger om bilers brændstof forbrug.

  Vi lever altså i et samfund hvor svindel er blevet standard.
  Så folk er blevet skeptiske.
  Og leder efter noget andet end hvad de bliver budt

 4. Nu er den artikel, som Henning Rolapp kommenterer, jo langtfra nogen hyldest til det etablerede sundhedsvæsen, så det er lidt svært at se, hvad der egentlig er HR’s budskab: Hvad er et “sundhedssystem fuld af svindel”? Og hvorfor skulle man bare forsøge med “noget andet,” hvis man rent faktisk støder på svindel? Ville det mest oplagte ikke være at afsløre og bekæmpe den svindel, som man mener at have opdaget?
  Det er der faktisk mennesker, der gør, og vi kan her især anbefale et par af den britiske videnskabsjournalist Ben Goldacres bøger Bad Pharma og Bad Science, der analyserer og kritiserer henholdsvis medicinalindustriens og de såkaldt alternative behandleres elendighed.
  At lede efter “noget andet end hvad de bliver budt” er nemlig langt fra nogen automatisk eller naturlig konklusion, sådan som HR ser ud til at mene, og det er heller ikke nogen garanti for, at man på den måde gør noget for sin (eller andres) sundhed. Der er ikke noget vundet ved at falde for alternativ ‘svindel,’ bare fordi man mener at have fået øje på ‘svindel’ i det etablerede sundhedssystem.

 5. Tingene kan principielt siges meget meget enkelt.
  Det etablerede offentlige sundhedsvæsen skuffer et antal mennesker. Med rette eller urette, og lad det ligge.
  Man søger derfor efter alternativer. Og altså ”leder efter noget andet end hvad de bliver budt”. Ligesom hvis du er er utilfreds med din kone, ja så kan du være fristet til at lede efter en anden, Det er ikke for avanceret vel ?

  Problemet er hvad man finder.
  Her vil der sikkert være en korrelation mellem personens uddannelsesniveau og intelligensniveau m.m. og den alternative behandlingstype man hopper på.
  Jo dårligere udrustet en person er, desto mere vanvittig behandlingsform hopper man på.
  Og da vi har en befolkningssammensætning på alle niveauer, vil diverse vanvittige behandlingsformer også finde deres afsætning.

  Men det er jo ikke det egentlige problem. Det egentlige problem er, at vores autoriserede sundhedsvæsen er yderst utroværdigt i mange sammenhænge.
  Og at folk derfor flygter fra det.

 6. Når nu du spørger, så må jeg sige: Jo! En sammenligning mellem din skuffelse over henholdsvis konen og “det etablerede offentlige sundhedsvæsen” er alt for avanceret for mig. Problemet med skuffelse er nemlig ikke, “hvad man finder,” sådan som du ser ud til at mene, men derimod, at skuffelse implicerer for høje forventninger til den eller det, der skuffer. Derfor er din skuffelse over både konen og sundhedsvæsenet i første omgang ikke en kritik af nogen af dem, eftersom det muligvis slet og ret er dine forventninger, der er noget i vejen med.
  Heller ikke din formodning om “en korrelation mellem personens uddannelsesniveau og intelligensniveau m.m. og den alternative behandlingstype man hopper på,” er noget, som realiteternes verden ser ud til at bekræfte. Der foreligger ganske vist undersøgelser, der tyder på, at en høj (især naturvidenskabelig) uddannelse i nogen udstrækning er et værn mod overtro generelt: Biologer er således den gruppe, der er mindst tilbøjelige til at tro på liv efter døden. Men ser man på den reaktion, som finder sted i sundhedssystemet, når lægen fælder en utvetydig dødsdom, virker det ikke, som om et højere uddannelsesniveau gør patienter mindre tilbøjelige til at fornægte den barske virkelighed. I forbindelse med patienter, som led af ondartet lungekræft eller kolorektal cancer, blev det således undersøgt, hvordan de reagerede på lægens besked om, at der kun var palliativ behandling tilbage som mulighed. Tilbøjeligheden til at bilde sig selv ind, at palliativ behandling var helbredende eller livsforlængende, var tilsyneladende uafhængig af patienternes uddannelsesniveau, selv om man måske kunne forvente, at højtuddannede var bedre til at fatte og forstå begrebet palliativ:

  The proportion of patients with inaccurate expectations about the likelihood that chemotherapy might cure their cancer according to patients’ characteristics is shown in Table 1. Overall, 69% of patients with lung cancer and 81% of those with colorectal cancer gave answers that were not consistent with understanding that chemotherapy was very unlikely to cure their cancer. (…)
  No other factors, including education, functional status, and the patient’s role in decision making, correlated with a higher likelihood of an inaccurate response about the curative potential of chemotherapy. http://www.sciencebasedmedicine.org/expectations-versus-reality-in-science-based-oncology/

  Jeg kommer også i tvivl om, hvad du mener med “desto mere vanvittig behandling.” Er hopi-ørelys for eksempel mere vanvittigt end homøopati? Er heksedoktorer mere vanvittige end akupunktører? Er åreladning mere vanvittigt end zoneterapi? Som Ben Goldacre nævner i sin tidligere omtalte bog Bad Pharma, findes der direkte skadelige ‘kure’, som både læger og det etablerede sundhedssystem i tidens løb er hoppet på, og fornuftskriteriet for medicinske behandlingsformer må vel være, om der foreligger troværdige beviser for, at de er 1) helt eller delvist helbredende, 2) livsforlængende, og 3) nogenlunde bivirkningsfri. Andre overvejelser omkring graden af vanvid er … vanvittig.
  Tilsvarende vanvittig er din påstand om, at folk for det første flygter fra “vores autoriserede sundhedsvæsen,” og at de for det andet gør det, fordi samme sundhedsvæsen er “yderst utroværdigt.” Sandheden på dette punkt er jo, at folk for det første stort set går til lægen med deres lidelser og skavanker på samme måde, som de altid har gjort, men at de for det andet for nogles vedkommende supplerer den behandling, som de modtager i det offentlige (eller privatiserede) sundhedsvæsen, med et besøg hos akupunktøren, homøopaten eller healeren. Dette sidste gør de imidlertid ikke, fordi sundhedsvæsenet er “utroværdigt,” men fordi der er lidelser, som sundhedsvæsenet ikke kan gøre noget ved. Man kan blive effektivt vaccineret mod et utal af sygdomme, men der er masser af sygdomme frembragt af naturen, fattigdommen og ikke mindst et stressende arbejdsliv (se side 21), som hospitaler ikke kurerer, selv om lægevidenskaben er helt på det rene med de kroniske sygdomme, som forårsages af fattigdom og langvarigt arbejdspres. Den rationelle (også medicinske!) reaktion på denne misere ville være at bekæmpe de to sidstnævnte årsager til sygdom: fattigdom og stress. At flygte fra et angiveligt “yderst utroværdigt” autoriseret sundhedsvæsen over i et alternativt behandlingssystem, der er baseret på overtro og pseudovidenskab (og brugerbetaling!), råder på ingen måde bod på skaden.
  Det er ikke for avanceret, vel? :-)

 7. Vorherre bevares en masse ævl.
  Hvis man ser på klummens indhold, så laves der et skel mellem det alm. sundhedsvæsen og det alternative.
  Dvs. det alm. Sundhedsvæsen contra alle andre behandlingsformer.
  Og det eneste der her dur er det alm. sundhedssystem. Hvis man er uden for denne sfære så er det pr. definition dårligt.
  Så er banen kridtet op.

  Men der kan hives en masse eksempler frem som viser, at systemet kun har et formål: at holde systemet igang og tjene penge. De syge mennesker er systemet fuldstændig ligeglad med.

  For ligesom at få lidt konkret ind kan jeg først henvise til:
  http://dk.cchr.org/cchr-reports/massive-fraud/introduction.html

  Senest har jeg selv opdaget og formuleret nedenstående om ALZHEIMER demens:
  ALZHEIMER DEMENS ER OPKLARET.
  Jeg har set oplyst, at 80 % af demenssygdomme er Alzheimerdemens. Og Alzheimer demens udvikler sig, hvis man ikke sover godt.
  Lad mig henvise til 2 links:

  http://forskning.no/medisin-hjernen-alzheimer-sovn/2014/12/hjernevask-mens-du-sover
  http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2014/01/en-god-nats-soevn-klarer-hjernen/

  Disse 2 link viser, at hvis du har en dårlig søvnfunktion, så er du i fare for at komme til at udvikle Alzheimer demens.
  For os almindelige mennesker er det jo ligegyldigt, om der ikke er en fuldstændig sammenhæng, det vigtige er, at hvis du som ældre sover dårligt, da har du en stor risiko for at du bliver dement.
  Og at man er bevidst om denne risiko. Og at man bliver orienteret om den.

  For mere interesserede kan jeg anbefale at bruge GOOGLE og skrive:
  Dårlig søvn Alzheimer
  Schlechte schlafen Alzheimer
  Bad sleep Alzheimer
  Mauvais sommeil Alzheimer
  m.m.
  så kommer der masser om emnet.

  Dette viser at det er afgørende, at du holder din evne til at sove effektivt vedlige, for at forebygge demens.
  Men går du f.eks. ind på Alzheimerforeningens hjemmeside, er der overhovedet ikke nævnt noget om søvn eller om dårlig søvn, og den risiko det giver for at der udvikles Alzheimer

  Også ligeledes hvis man tager GOOGLE resultaterne fra “dårlig søvn / Alzheimer”, så viser det sig, at det næsten udelukkende er diverse medier eller alternative netsider, der nævner sammenhængen mellem dårlig søvn og Alzheimer demens. Diverse officielle organer og medier nævner det slet ikke. Den eneste undtagelse er det link jeg har bragt fra Videnscenter for Demens.
  Alle officielle systemer nævner ikke sammenhængen mellem dårlig søvn og udviklingen af Alzheimer demens.

  Ovennævnte er derfor et tydeligt eksempel på, at de officielle sygdomsaktører agerer således, at deres marked ikke risikerer at indskrænkes.
  Simpelthen at sygdom er PROFIT og BESKÆFTIGELSE. Patientens interesser er slet ikke på prioriteringslisten.

  Og samlet viser dette, at vi ved gud ikke kan stole på de officielle aktører.
  Så selvfølgelig forsøger folk ud i alternative muligheder.
  Og jo mere fornuftig en person du er, desto bedre lykkes dette.

 8. Henning Rolapps udgave af google kunne tænkes at være tilpasset hans forkærlighed for det alternative, for når jeg selv googler Alzheimer + søvnmangel, ser første side således ud:

  Dårlig søvn knyttet til Alzheimers sygdom – Nationalt Videnscenter for …
  Søvnproblemer kan være et tidligt varsel om Alzheimers | Videnskab.dk
  Søvnmangel fremmer Alzheimers – dr.dk/Sundhed/Sygdom/Demens
  Ny forskning: Hjernen vaskes ren når vi sover | Nyheder | DR
  Vidste du, at der er en sammenhæng mellem demens og søvn …
  DR Nyheder – Dette indslag blev sendt i TV AVISEN søndag – Facebook
  DR Nyheder – Ny forskning: Sammenhæng mellem søvnmangel og …
  Søvn & helbred – Nomedica
  Skadelig søvnmangel | forskning.no
  Scanpix – BT

  Jeg kan kun få øje på en enkelt alternativ side på listen: Nomedica, Dermed burde Henning Rolapps seneste konspirationsteori være effektivt manet i jorden!

 9. Du er godt nok en død sild at kommunikere med.
  Din liste er jo præcis som jeg siger:

  “hvis man tager GOOGLE resultaterne fra “dårlig søvn / Alzheimer”, så viser det sig, at det næsten udelukkende er diverse medier eller alternative netsider, der nævner sammenhængen mellem dårlig søvn og Alzheimer demens. Diverse officielle organer og medier nævner det slet ikke. Den eneste undtagelse er det link jeg har bragt fra Videnscenter for Demens.”

  ALTSÅ at denne viden ikke indgår i vores sundhedssystems behandling af Alzheimer demens.
  Så elendig er vores sundhedssystem til 160 mia. kr.

 10. Kære Henning,

  Google tilpasser søgeresultater bl.a. ud fra ens browser cookies, som afspejler hvilke websites man ellers besøger.

  Google Personalized Search

  Tror du, at dette har nogen indflydelse på netop dit søgeresultat?

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen
  Skeptica.dk

 11. Hej Claus
  Hvis man vil misforstå så kan man det. Jeg skrev:

  “hvis man tager GOOGLE resultaterne fra “dårlig søvn / Alzheimer”, så viser det sig, at det næsten udelukkende er diverse medier eller alternative netsider, der nævner sammenhængen mellem dårlig søvn og Alzheimer demens. Diverse officielle organer og medier nævner det slet ikke. Den eneste undtagelse er det link jeg har bragt fra Videnscenter for Demens.

  Jeg ved ikke hvad der skulle være til at misforstå ?
  For de ovennævnte GOOGLE resultater viser jo, at det officielle sundhedsvæsen slet ikke nævner det.
  Altså at det officielle sundhedsvæsen ikke gør sig den ulejlighed for borgerne, at oplyse om at man skal passe på sin søvnfunktion.

  Derfor er det en meget nærliggende tanke at spørge om, i hvilke andre sammenhænge svigter det officielle sundhedssystem sin oplysnings og informationspligt over for borgerne.

  Vi taler om et officielt behandlingssystem til 160 mia. kroner, medens man i ovennævnte klumme forages over nogle pjatterier til 3 mia. kroner.

 12. Der er ikke noget at misforstå. Hvis man ser på min liste over de ti links, som kommer frem som de første, når jeg googler: Alzheimer + søvnmangel, kan man ved selvsyn nå frem til følgende resultat:

  1) Nationalt Videnscenter for Demens, adresse Rigshospitalet!
  2) Videnskab.dk – se listen over samarbejdspartnere, der er alt andet end en fortegnelse over alt.med.-branchen!
  3) & 4) dr.dk = Statsradiofonien!
  5) Crecea: ”er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og rådgiver i hele landet inden for Arbejdsmiljø, Sundhed og Psykisk arbejdsmiljø.” autoriseret = privat men statsanerkendt.
  6) & 7) dr.dk Statsradiofonien igen-igen.
  8) Nomedica er som tidligere nævnt det eneste af de ti google-links, som tilhører alt.med: ”en opfattelse af sygdom og helbredelse, der på næsten alle områder adskiller sig fra den traditionelle.” (men linker til forskning, som ikke er alt.med, bl.a. Nationalt Videnscenter for Demens)
  9) forskning.no: Se helt i bunden af siden, hvem der er forkning.no’s samarbejdspartnere!
  10) B.T. henviser til sidst i deres info-hæfte til ”Forskerne” – ikke alt.med.tosserne!

  Desværre for Henning Rolapps konspirationsteori omkring “det officielle sundhedsvæsen” og dets oplysning om Alzheimer er der altså intet at komme efter. Konspirationsteorien er en “død sild.”

  I den Wikipedia-artikel, der linkes til ovenfor (admin), er det mest interessante nok linket til filter bubble:

  A filter bubble is a result of a personalized search in which a website algorithm selectively guesses what information a user would like to see based on information about the user (such as location, past click behavior and search history) and, as a result, users become separated from information that disagrees with their viewpoints, effectively isolating them in their own cultural or ideological bubbles. The choices made by the algorithms are not transparent. Prime examples are Google Personalized Search results and Facebook’s personalized news stream. The term was coined by internet activist Eli Pariser in his book by the same name; according to Pariser, users get less exposure to conflicting viewpoints and are isolated intellectually in their own informational bubble.

  Nogle mener dog ikke, at det i praksis spiller nogen større rolle, og i Henning Rolapps tilfælde ser ‘boblen’ også ud til at være hans eget snarere end Googles værk. :-)

  Vi har i øvrigt masser af nyere og meget grundigere artikler om alternativ medicin her hos Dansk Skeptica:
  Ole Hartling: Alternativ medicin
  Ole Hartling: Alternativ medicin – ulykkelig kærlighed til videnskab?
  Leif Hagerup: Akupunktur og zoneterapi
  Og den hidtil seneste:
  Jan Lindebjerg: Pseudovidenskabeligt funderet sundhedspolitik (2016)

 13. Kære Henning,

  Det er dig, der har misforstået, hvad jeg skrev. Jeg prøver igen, lidt mere udførligt.

  Før Google viser dig resultaterne af dine søgninger, lægges de sites op foran, som du selv har besøgt eller søgt på, eller tilsvarende sites.

  Dine søgeresultater på Google er altså ikke som en søgning i en normal database, hvor du bare får hits fra en ende af.

  Hvis du får et Google resultat, der næsten udelukkende består af diverse medier eller alternative netsider, der nævner sammenhængen mellem dårlig søvn og Alzheimer demens, så er det fordi du selv tidligere har søgt på dette emne.

  Din opfattelse af, hvad der er populært på nettet, er derfor bevisligt forkert.

  Du kan selv tjekke på en andens computer (en, som ikke deler din interesse). Skriv de samme søgekriterier, og du vil opdage, at Google giver forskellige resultater.

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen
  Skeptica.dk

 14. Jeg har ikke misforstået noget.
  Jeg henholder mig i denne sammenhæng til den liste Dann er fremkommet med. Og den liste er ikke kommet fra min computer.
  Den der GOOGLE diskussion har slet ikke relevans her.

  Der nævnes Nationalt Videnscenter for Demens, adresse Rigshospitalet. Og det nævner jeg selv.
  Man alle de andre er uden for det autoriserede sundhedssystem.

  Det kan også siges på den måde, at hvis jeg skal i relation med eller behandles af det autoriserede sundhedssystem, så skal jeg da ikke forhøre mig om hvad dr.dk mener eller hvad videnskab.dk mener. Eller hvad Crecea mener.

  Det autoriserede sundhedssystem er i den grad fraværende på disse GOOGLE lister. Hvilket sikkert betyder, at det autoriserede sundhedssystem slet ikke har taget denne nye viden til sig og operationaliseret den i forhold til patientbehandlingen.
  Og set med mine briller så er formålet sikkert, at man herved kan forsætte med at sælge Alzheimer medicin.

 15. Selv om Henning Rolapp ikke mener at have misforstået noget, er det ikke desto mindre påfaldende, at han på den ene side med sine egne øjne kan se, at det første link på Googles side er Nationalt Videnscenter for Demens, men på den anden side alligevel kan mene: “Det autoriserede sundhedssystem er i den grad fraværende på disse GOOGLE lister.”
  Nationalt Videnscenter for Demens understreger til og med på sin hjemmeside:

  … betydningen af gode og hensigtsmæssige søvnvaner – ikke mindst for midaldrende og ældre – idet manglende eller dårlig søvn muligvis bidrager til at øge risikoen for senere udvikling af demens. Resultaterne indikerer også, at det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle søvnproblemer og få udredt sådanne, da mange typer søvnproblemer kan behandles.

  “Det autoriserede sundhedssystem” har med andre ord allerede “taget denne nye viden til sig.” Hvordan det skal bære sig ad med at få “operationaliseret den i forhold til patientbehandlingen,” er et andet spørgsmål. Hvis det stod så galt til, som Henning Rolapp mener, skulle man forvente, at sundhedssystemet bare gav sig til at hælde nogle flere sovepiller i Alzheimer-patienterne, hvilket ville være en billig løsning, men ikke ser ud til at være det, der sker.
  I andre sammenhænge kan man imidlertid med rette mistænke medicinalgiganterne for at ville pushe deres piller, selv når der findes velunderbygget evidens for effektive behandlingsformer helt uden brug af medicin.

 16. PS
  I sin kommentar d. 6. januar 2017 skriver Henning Rolapp:

  Jeg har set oplyst, at 80 % af demenssygdomme er Alzheimerdemens. Og Alzheimer demens udvikler sig, hvis man ikke sover godt.
  Lad mig henvise til 2 links:
  http://forskning.no/medisin-hjernen-alzheimer-sovn/2014/12/hjernevask-mens-du-sover
  http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2014/01/en-god-nats-soevn-klarer-hjernen/
  Disse 2 link viser, at hvis du har en dårlig søvnfunktion, så er du i fare for at komme til at udvikle Alzheimer demens.

  Han henviser til to artikler som bevis på sine påstande, så lad os se nærmere på dem. I begge tilfælde er fremhævelser og (!!!) mine. I den norske står bl.a:

  hvis du ikke får sovet nok, blir hjernen din antakelig (!) ikke vasket ordentlig.
  (…)
  Det er kontroversielt hvorvidt vannet med avfallsstoffer dreneres langs arteriene eller venene i hjernen.
  Forskerne vet heller ikke hva som regulerer denne væskestrømmen og får den til å starte og stoppe.
  Hvis (!) vi finner ut av dette, kan det være første skritt på veien mot å utvikle medisiner som blir en slags «Plumbo for hjernen» – ved å åpne avløp som ikke fungerer ordentlig. Slike medisiner kan kanskje (!) motvirke Alzheimers demens og andre hjerneødeleggende sykdommer som henger sammen med opphoping av skadelige proteiner, antyder Nagelhus.

  Den danske siger:

  Ophobning af proteinstoffer som beta-amyloid, alfa-synuklein og tau i hjernen menes at være (!) nogle af de sygdomsmekanismer, der fører til demenssygdomme som Alzheimers sygdom, Lewy body demens og frontotemporal demens.”
  (…)
  Ophobning af beta-amyloid og tau er som bekendt knyttet til (!) forstadier til Alzheimers sygdom.
  (…)
  Selvom der indtil videre kun er tale om dyreforsøg, kan (!) resultaterne på længere sigt få betydning for forståelsen af neurodegenerative sygdomme og måske (!) også åbne ny perspektiver for behandling af disse sygdomme.

  Der er altså på nuværende tidspunkt tale om formodninger, hypoteser, som kræver yderligere undersøgelser, selv om meget taler for dem, men forskerne vil gerne være sikre i deres sag, før der skrides til deciderede behandlinger af mennesker. Det er heller ikke afgjort med sikkerhed, om man har fundet frem til årsagen til Alzheimer, eftersom ”knyttet til” kan betyde, at den omtalte ”ophobning af proteinstoffer” er 1) årsag til Alzheimer, 2) forårsaget af Alzheimer eller 3) et mere eller mindre tilfældigt ledsagefænomen til Alzheimer.
  Med andre ord ved man endnu ikke, om man får Alzheimer, fordi man sover dårligt, eller om man sover dårligt, fordi man får Alzheimer. Eller om der er en helt tredje årsag til begge dele …
  Der er tydeligvis stor interesse i en medikamentøs løsning på problemet, og der er ingen tvivl om, at det er enhver medicinalvirksomheds ønskedrøm at være først på markedet med en patenteret Alzheimer-medicin, men de hidtidige forsøg har været foretaget på mus og er ikke fri for bivirkninger:

  En bivirkning var dog, at musene samtidig kom i en søvnlignende tilstand. Studiet er publiceret i det ansete fagtidsskrift Science.

  (Denne bivirkning virker umiddelbart til at overse, hvis den kun fandtes hos sovende mus, så jeg går ud fra, at den blev observeret hos mus i vågen tilstand, hvilket vil sige, at den ikke lyder som noget attraktivt alternativ til Alzheimer.)

  I mellemtiden indskrænker de gode råd fra officielt hold sig til at understrege

  betydningen af gode og hensigtsmæssige søvnvaner – ikke mindst for midaldrende og ældre – idet manglende eller dårlig søvn muligvis bidrager til at øge risikoen for senere udvikling af demens.

  Som tidligere nævnt anser medicinere det ikke for deres opgave at ændre på de kendte årsager til søvnforstyrrelser (se s. 22-23), og det er heller ikke noget, man kan få på recept.
  En opfordring om at bekymre sig noget mindre er jo ca. lige så effektiv som en opfordring om at sove noget bedre, hvis der ikke gøres noget ved årsagerne til folks bekymringer. Men her står den alternative branche så parat med baldrian og homøopatiske sovepiller … :-(

 17. Kære Henning,

  Er du enig i, at Google tilpasser dine søgninger ud fra dit søgemønster?

  Bare ja eller nej.

  Med venlig hilsen
  Claus Larsen
  Skeptica.dk

 18. Hej Claus
  Både ja og nej.
  Forskellen er minimal mellem de hints Dann får og de hints jeg får. Der er nærmest ingen forskel.
  Men selvfølgelig ved jeg at man bruger cookies til at tilpasse søgeresultaterne.

 19. Til Dann dette:
  Han taler om ”antagelig”, ”kanske”, ”hvis”, ”menes at være”, ”hvis”.
  Man er altså på hypotese niveauet. Og der vil vel måske gå 10 år indtil det er bevidst.
  Indtil da må de syge personer vente. Vi er jo videnskabsfolk.

  Måske skulle man finde den barmhjertige samaritan frem i sig selv, og begynde klart at FORTÆLLE FOLK, AT DER ER EN TYDELIG SAMMENHÆNG MELLEM ALZHEIMER OG EN DÅRLIG SØVNFUNKTION.
  Og hvis du sover dårligt skal du være på vagt og forsøge at forbedre din søvnfunktion.

  Skide være med BEVISERNE, de kommer nok først om 10 år.

 20. Som du selv kan læse i de medieberetninger, som fortæller, hvad forskerne har fundet ud af og gjort medierne opmærksom på, så gør de netop deres bedste for at få deres resultater ud til så mange som muligt: at der ser ud til at være en sammenhæng mellem Alzheimer og dårlig søvn. Det er det, forskerne mener at have fundet ud af, og det er det, de har fortalt diverse medier.
  Når du vil skide på beviserne, skyldes det nok, at du ikke er opmærksom på alle de ulykkelige sager, hvor man forhastet har iværksat behandlinger eller givet velmente råd, der siden viste sig at slå flere folk ihjel, end undladt behandling og rådgivning gjorde.
  Det kan du læse flere eksempler på i den bog af Ben Goldacre, som jeg tidligere har anbefalet: Bad Pharma.
  Og det drejer sig ikke altid om medikamentøse behandlinger: Se fx Dr. Spocks ansvar i sagen om sudden infant death syndrome. Dr. Spock udtalte sig i god tro, hans overvejelser virkede umiddelbart fornuftige, men de var bare ikke rigtige – viste det sig i form af en masse døde børn. (Wikipedia på dansk om vuggedød.)
  Jeg er dog mest tilbøjelig til at tro, at der ikke vil vise sig at være ret mange ulyksalige bivirkninger ved en god nattesøvn, så du kan roligt sove videre, mens vi venter på forskernes resultater i denne sag.

  PS I dit tilfælde tror jeg også, at jeg vil anbefale en anden bog af Ben Goldacre: I Think You’ll Find It’s a Bit More Complicated Than That! :-)

 21. Alle disse henholdende svar om en syg virkelighed.
  Du henviser til et link om Bad Pharma, som skulle være overens med din virkelighedsopfattelse.
  Jeg kunne så også anbefale at bruge Peter Gøtzsches metode og skrive SVINDEL og så et eller andet medicinalfirma. Så får du også en ide om hvordan Sundhedsvæsenet er skruet sammen. Og det er en helt anden virkelighed.

  FORTÆL FOLK, AT DER ER EN TYDELIG SAMMENHÆNG MELLEM ALZHEIMER OG EN DÅRLIG SØVNFUNKTION.
  Men præcis hvordan den hænger sammen er fuldstændig underordnet.
  For forsker man for forskernes skyld, for lægernes skyld, for medicinalindustriens skyld, eller for de syge borgeres skyld.

 22. Der har ikke været noget henholdende i et eneste af mine svar.
  Det, som Henning Rolapp efterlyser – med sine kedsommelige versaler – er noget ganske andet end virkeligheden:
  På nuværende tidspunkt er det eneste tydelige, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem Alzheimer og dårlig søvn. Hvad sammenhængen er, prøver man at finde ud af – med henblik på at finde ud af, hvordan man kan helbrede eller forsinke udviklingen af Alzheimer.
  Hvad formålet med forskningen er, er et spørgsmål for sig, og her vil jeg kraftigt anbefale at starte med at finde ud af, hvem “man” er, for der er stor forskel: Nogle forsker for ærens skyld og håber på en Nobelpris, andre for pengenes og atter andre af rent idealistiske grunde: i håbet om, at mennesker kan slippe for at blive invalideret og dræbt af diverse sygdomme.
  Henning Rolapp har imidlertid en stædig tro på, at han ved alt om, hvad der bør gøres på et felt, som han ikke for alvor har vist, at han har nogen egentlig indsigt i, hvilket sandsynligvis er grunden til, at han demonstrativt ignorerer enhver indvending mod sine fikse idéer, selv om indvendingerne forsyner ham med både eksempler og dokumentation. Det går glimrende i spænd med hans “virkelighedsopfattelse”, troen på, at alt i denne verden styres af onde konspiratorer. Af samme grund er han ude af stand til at skelne mellem de tilfælde, hvor fornuftige forsigtighedshensyn betyder, at man ikke straks ordinerer sovepiller til samtlige personer over 50, og andre tilfælde, hvor man helt bevidst fordyrer livsvigtig medicin af ren og skær markedsøkonomisk beregning eller undlader at forske i sygdomme, som man ganske vist godt ved er invaliderende, men som man ikke synes invaliderer et tilstrækkeligt stort antal betalingsdygtige aftagere til, at det er lønsomt at forske i dem.
  Det mest tossede i den “virkelighedsopfattelse” er, at den i grunden er gennemført ukritisk og godtroende. Man bilder sig ind, at der sidder en flok meget onde bagmænd, der er interesseret i, at så mange som muligt rammes (og siden dør) af Alzheimer, og hvis det ikke var for disse onde hensigter, ville vi befinde os i den bedste af alle verdener.
  Peter Gøtzsche er i øvrigt en af de forskere, som Ben Goldacre hyppigst henviser til i bogen Bad Pharma, hvilket Henning Rolapp ville kunne se ved selvsyn, hvis han ikke foretrak sine vrangforestillinger om at være menneskehedens trodsige frelser.

  Hvis man derimod har en regulær interesse i at sætte sig ind i emnet Hjernen og søvn, bor i København eller omegn og er en hel del yngre end undertegnede, kan man gå til et foredrag om emnet på torsdag d. 12. januar på H. C. Ørsted Instituttet, hvor “søvnforsker Birgitte Rahbek Kornum vil fortælle om hvad der egentlig foregår i hjernen når vi sover og hvorfor søvn er så vigtigt.” Med andre ord endnu et eksempel på, hvordan de dér kyniske forskere prøver at holde den store sandhed om hjerne og søvn skjult for en større offentlighed! :-)

 23. Jeg skal ikke sidde og pinde i alle disse misvisende formuleringer.

  Men det må være et krav er, at det OFFICIELLE SUNDHEDSSYSTEM:
  FORTÆLLER FOLK, AT DER ER EN TYDELIG SAMMENHÆNG MELLEM ALZHEIMER OG EN DÅRLIG SØVNFUNKTION.
  Så folk i deres konkrete hverdag har mulighed for at tilpasse sig en sådan evt. sammenhæng.
  Eller mener du virkelig at borgerne skal rende på Ørstedsinstituttet for at få en sådan information.

  Og hvis ikke ”systemet” kan give sådanne informationer i denne sammenhæng, må man jo forvente at relevant information heller ikke i andre sammenhænge videregives til borgerne.

  NB. Du har flere gange udkastet tanken, at hvis folk ikke kunne sove kunne man jo bare give dem nogle sovepiller. Det viser for mig at enten er du dybt utroværdig eller du bare har en skjult dagsorden. For selvfølgelig kan man ikke basere folks ”naturlige” søvn på en konstant og vedvarende pilleforbrug.

 24. Henning Rolapp er virkeligt trættende at høre på – og ikke kun på grund af sin hang til VERSALER!
  Det er ligesom at tale med en Trump-tilhænger: Han er igen og igen blevet gjort opmærksom på, at “det officielle sundhedssystem” rent faktisk “fortæller folk, at der” ser ud til at være “en (!) sammenhæng mellem Alzheimer og dårlig søvn,” omend det endnu ikke står klart, hvad sammenhængen består i, og alligevel insisterer Henning Rolapp på, at det ikke sker. Forskerne har oplyst medierne om resultaterne af deres forskning, og medierne har velvilligt formidlet deres resultater videre til offentligheden, ligesom “systemet” i form af Nationalt Videnscenter for Demens har lagt oplysningerne på nettet.
  At fremstille det, som om det skulle være nødvendigt at tage til Ørstedsinstituttet for at modtage denne information er dermed et eksempel på den forrykte hang til dramatiserende overdrivelse, som kendetegner konspirationsteoretikere, og den har derfor heller ingen validitet i forhold til bedømmelsen af, hvordan “relevant information” i øvrigt kan forventes at blive videregivet til borgerne.
  Rolapp har ret i én eneste ting i sin seneste kommentar: “selvfølgelig kan man ikke basere folks “naturlige” søvn på et konstant og vedvarende pilleforbrug.” Til gengæld ser han ud til at forvente, at folk begynder at sove bedre, bare fordi man fortæller dem, at de måske ellers risikerer at få Alzheimer. De ting, som man er 100 % sikker på spolerer folks nattesøvn, altså for eksempel nattearbejde, stress og bekymringer som allerede nævnt (side 22-23), “uafsluttede opgaver og uløste konflikter” (termininen? truslen om fyring? bunken af opgaver på skrivebordet – konkret eller virtuelt?), vil en oplysningskampagne om Alzheimer helt sikkert ikke gøre en ende på. Det kræver andre midler, men for konspirationsteoretikere er løsningerne som regel lige så latterligt simple som de problemer, de skal løse.

 25. Befolkningen må kræve:
  at det OFFICIELLE SUNDHEDSSYSTEM:
  FORTÆLLER FOLK, AT DER ER EN TYDELIG SAMMENHÆNG MELLEM ALZHEIMER OG EN DÅRLIG SØVNFUNKTION.

  Et banalt eksempel på denne tingenes tilstand er bare at oplyse om, at selv på Alzheimerforeningens hjemmeside er denne information fuldstændig fraværende.
  Ellers er denne information overordentlig godt gemt . Men det er jo lige så godt.

 26. OK, så nu skal det besynderlige subjekt “befolkningen” altså også til at bruge versaler …
  Det absurde i Henning Rolapps oprop til det danske folk er først og fremmest, at det forudsætter lige netop det, som det vil have befolkningen til at kræve: Befolkningen skal på anden vis – muligvis via Henning Rolapps store bogstaver – være blevet overbevist om både, at der er en tydelig sammenhæng mellem Alzheimer og dårlig søvnfunktion, og at det officielle sundhedssystem ikke gør nok for at fortælle det til folk, hvilket imidlertid også virker helt overflødigt, eftersom befolkningen jo allerede må forudsættes at vide det for at kunne stille kravet.
  Jeg vil foreslå, at Henning Rolapp – i stedet for at forsøge at henvende sig til den danske befolkning ved at fylde Skepticas kommentarer med VERSALER – stille og roligt henvender sig til den uafhængige (= overhovedet ikke ”officielle” i betydningen statslig) patient- og pårørendeforening Alzheimerforeningen og spørger dem, hvorfor de på deres side med ofte stillede spørgsmål ikke slet og ret besvarer spørgsmålet Er der nogen måder at forebygge demens på? med følgende:
  TAG SÅ FOR FANDEN DA AT GÅ TIDLIGT I SENG OG SOV GODT!!!
  Jeg mener ganske vist, at jeg allerede har anført grunden til den angivelige forsømmelse i form af henvisningen til eksperternes egen vurdering af det stade, som forskningen på nuværende tidspunkt befinder sig på, men jeg kan jo ikke tale på hverken forskernes eller Alzheimerforeningens vegne.

 27. Må jeg afslutningsvis kraftigt anbefale folk der har Alzheimer, at tage til de varme lande og bade i havvand og få sol på kroppen ” hele dagen”. Så vil i sikkert opdage at I sover som en drøm, og når I gør det vil jeres Alzheimer mildnes og måske begynde at aftage. I kan gøre det samme herhjemme i Danmark om sommeren.

  Men dette er jo så et forslag inden for den forkætrede gruppe, der kaldes “Overtro og Mirakelkure”.

 28. Henning Rolapp er velkommen til at anbefale Alzheimer-patienter at tage til mere solrige himmelstrøg, så længe de er i stand til at nyde sol og strand. Men hans påstand om, at deres Alzheimer-lidelse dermed vil mildnes, er mere problematisk. Den ligner til forveksling de gyldne løfter, som man kan høre fra dem, der faldbyder mirakelkure. Der er desværre klart tale om ønsketænkning, når han lover Alzheimer-patienterne, at deres “Alzheimer (vil) mildnes og måske begynde at aftage,” hvis de tager sydpå, selv om jeg værdsætter, at han nu er begyndt at bruge ordet “måske”! :-)
  Det ser ud til at være mængden af dagslys via øjet, der påvirker ’søvnhjernen,’ og ikke hverken havvand eller sol på kroppen! Om en stabilisering af søvnmønstret vil kunne forsinke udviklingen af Alzheimer, er imidlertid ikke dermed givet. Der har hidtil ikke været evidens for, at noget som helst ligefrem kunne få Alzheimer-lidelsen til at aftage, omend både behandlere, pårørende og de stadig nogenlunde velfungerende Alzheimer-patienter snakker om, at Alzheimer-ramte kan have mere eller mindre klare dage.
  Det ser imidlertid ud til, at visse adfærdsændringer kan nedsætte risikoen for at blive dement: fem råd fra National Videnscenter for Demens.

 29. Badning i HAVVAND og SOL.
  Alzheimerpatienter vil lige som alle andre personer sove bedre og dermed lindres deres Alzheimer.

 30. Ja tak, de store bogstaver burde være trængt ind hos selv den mest tungnemme nu: Henning Rolapp mener, at forskerne for længst har fundet frem til, at hav- og solbadning lindrer og måske også kurerer Alzheimer, men at en sammensværgelse mellem forskere, sundhedsvæsen og patient- og pårørendeforeningen prøver at forhindre sandheden i at komme frem – lidt på samme måde, som de multinationale olie- og benzinselskaber nu igennem flere årtier har forhindret udbredelsen af den forureningsfri bilmotor, der kører på vand. :-)
  Man må jo lade konspirationsteoretikerne, at de i det mindste har fattet, at olieselskaberne ville hade (konjunktiv) vandmotoren (fiktiv) lige så meget, som medicinalselskaberne ville hade (konjunktiv) Henning Rolapps solskinskur mod Alzheimer (fiktiv) og faktisk hader (indikativ) kost- og motionskuren mod diabetes (faktuel), eftersom en effektiv omsætning af dem i praksis ville spolere (konjunktiv) en væsentlig del af deres forretningsgrundlag.
  Ironisk i denne sammenhæng er det dog, at den alternative branche i lige så høj grad ville hade Henning Rolapps Alzheimer-konspirationsteori, eftersom (lad os bare kalde det) Rolapp-kuren ville gå ud over salget af deres egne mirakelmidler.
  Men er det nu helt retfærdigt at beskylde Henning Rolapp for at være konspirationsteoretiker? Ja, det er det nok, for enhver konspirationsteoretiker med respekt for sig selv må hævde, at de angivelige sammensvorne are out to get him. Herhjemme er det vist først og fremmest Lundbeck, der uden større held har forsøgt sig med Alzheimer-piller, så vi venter nu i spænding på at få at se, om Lundbecks agenter (eller måske ligefrem PET) vil forsøge at få Henning Rolapp “elimineret,” men vi må indrømme, at det vil komme usædvanligt meget bag på os, hvis det faktisk skulle vise sig at være mere end en konspirationsteori. :-)

 31. Sådan er der så meget:

  https://www.youtube.com/watch?v=xxcMKtsm5BU
  Om systemernes skjulte liv.

 32. Vi undrer os lidt over, hvad det har at gøre med overtro og mirakelkure, når Henning Rolapp nu belemrer os med en Youtube-video med Catherine Engelbrechts påstand om at være blevet forfulgt af den US-amerikanske forbundsstat. Logikken er sikkert, at han med sin specielle opfattelse af det danske politi og PET får øje på en parallel i Catherine Engelbrechts beklagelser.
  Det er jo i øvrigt interessant, at videoen, som blev lagt på Youtube af Ted Cruz, sikkert var med til at få valgt nuværende US-præsident Trump, selv om det nok ikke var det, som Cruz ønskede at opnå med den på det tidspunkt.
  Under alle omstændigheder hører den nok snarere hjemme hos 180 Grader end hos Dansk Skeptica.

 33. Hvem er ”Vi” ?
  Dann Simonsen er også en del af et system, og dets skjulte liv.

 34. Henning Rolapp kan være forvisset om, at Dansk Skeptica på ingen måde er “en del af et system, og dets skjulte liv”, hvis han dermed har politiet, PET eller “det etablerede offentlige sundhedsvæsen” i tankerne. Dansk Skeptica får ikke en krone i offentlig (eller for den sags skyld: privat) støtte. Men det har vi heller ikke behov for, eftersom en hjemmeside som denne er meget billig i drift!
  “Vi” er mig selv og de tre-fire andre skeptikere, som jeg plejer at orientere og eventuelt rådføre mig med, når jeg svarer på kommentarer.
  Hvis Henning Rolapp har kommentarer, der faktisk har med artiklen Boom i overtro og mirakelkure at gøre, er de velkomne. Hans indlæg om alternativ Alzheimerbehandling var i bedste fald perifere i forhold til emnet. Hans aktuelle kommentarer om “systemernes skjulte liv” er så irrelevante, at flere af samme slags ikke vil blive godkendt og vist.

Skriv kommentar

*