Parapsykologi

Anvendelse af klarsynede i politiets tjeneste

2004, Jul 19th | Emne(r): Parapsykologi

Anvendelse af klarsynede i politiets tjeneste går helt tilbage til de bibelske tider. I Samuel I, 9 læser vi, at Saul på sin tjeners råd opsøgte seeren Samuel og af denne erfarede, hvor de bortløbne æsler befandt sig.Åpent sinn

2004, Jul 1st | Emne(r): Parapsykologi, Skepsis

Alle mener å ha et åpent sinn. Spesielt vitenskapsfolk liker å mene at de har. Men fra psykologien vet vi at dette bare er én av de atributter folk ønsker åtillegge seg selv.Boganmeldelse: The Conscious Universe af Dean Radin

2003, Jul 1st | Emne(r): Bøger, Parapsykologi

Bogen handler om psi-forskning, dvs. forskning i telepati (tankeoverførsel), clairvoyance (at se ting som ikke kan findes af de almindelige sanser), prekognition (at se ud i fremtiden) og psychokinese (mental påvirkning af fysiske objekter). Radin påstår, at disse fænomener er virkelige, og i bogen præsenteres bevismaterialet, som han mener, beviser dette.Charles Richet og spøgelseshusene

2004, Jul 1st | Emne(r): Parapsykologi, Spiritisme

Richet var overbevist om realiteten af paranormale fænomener og han afviste åndelige forklaringer. For ham talte kun de tørre facts og han erklærede, at ville studere dem på samme måde som andre fænomener med relation til det menneskelige legeme.Den alternative medicin og dens udfordrere

2004, Jul 1st | Emne(r): Alternativ behandling, Parapsykologi

Dette manuskript er et sammendrag af fire artikler skrevet af Michel Rouzé i numrene 226-227-229 og 230 af Science et Pseudo-sciences (SPS), som er indeholdt i Rouzés nu udsolgte bog “la Parapsychologie en question” (Hachette 1979)Den Kloge Hans

2004, Jul 19th | Emne(r): Parapsykologi

”Det er et Øjenvidnes Beretning. Jeg har set det med mine egne Øjne,” saadanne Udtryk er det, der benyttes for at slaa noget mærkværdigt fast overfor dem, der ikke vil tro. Læs om Hesten man troede tænkte som et Menneske.Det tredje selskabs storhed og fald

1997, Jan 1st | Emne(r): Parapsykologi

Verdens ældste parapsykologiske selskab er det engelske Society for Psychical Research, som blev stiftet i 1882. På andenpladsen kommer American Society for Psychical Research, som blev dannet nogle år senere. Det tredjeældste selskab er dansk.En aften med Radin

2003, Apr 1st | Emne(r): Parapsykologi

En af de sidste aftener i september 2002 var jeg til et foredrag med Dean Radin, forfatteren til The Conscious Universe, på Upper East Side, Manhattan. Radin fortalte om Global Consciousness Project (GCP).En psykisk detektiv

2004, Jul 1st | Emne(r): Parapsykologi

Croiset har især har gjort sig bemærket som psykisk detektiv. Det vil sige, at han ad paranormal vej kunne spore bortkomne ting og finde forsvundne personer.Et "spiritistisk" eksperiment

2004, Jul 19th | Emne(r): Parapsykologi

Fra en ophævet spiritistisk interesseret Forening har Universitetets psykologiske Laboratorium engang faaet foræret et rundt Bord med en Glasplade. Under Glasset er anbragt en Papskive, paa hvilken Alfabetets Bogstaver, Tallene samt Ordene: “Ja” og “Nej” og “Ved det ikke” er malet.