Kreationisme

Biskop på afveje

2005, Nov 1st | Emne(r): Kreationisme

Efter årtiers forgæves forsøg på at tvinge Kreationisme – den religiøse forestilling om at Gud skabte alt i universet i dets nuværende form – ind i amerikanske klasseværelser, har en forsvindende lille, men til gengæld højtråbende gruppe af forskere med kristen-fundamentalistisk baggrund opfundet teorien om “Intelligent Design” i stedet.Boganmeldelse: Intelligence, Race, and Genetics

2003, Oct 1st | Emne(r): Bøger, Kreationisme

A review of Intelligence, Race, and Genetics: Conversations with Arthur R. Jensen (interviewer: Frank Miele, Skeptic magazine).Bogen: Evolution eller skabelse

2003, Jan 1st | Emne(r): Bøger, Kreationisme

En bogstavtro opfattelse af Syndfloden, som den er fremstillet i denne bog er uforenelig med troen på arternes udbredelse.De kreationistiske teorier

2003, Jan 1st | Emne(r): Kreationisme

Hvorfor er de kreationistiske teorier om oprindelsen af universet, livet og mennesket ikke videnskabeligt acceptable efter nærmere undersøgelse, og hvorfor er de uden interesse for videnskabens fremskridt, som de modsætter sig?Fra skabelse til dommedag – bodega-filosofiske overvejelser

1997, Jul 1st | Emne(r): Kreationisme, Trosretninger

Dommedag er den dag, hvor verdensordenen som vi kender den, bringes til ophør. Den dag vil Kristus komme og holde dom over os mennesker, ikke alene på vore gerninger men også på vores tro. Det bliver noget af en oprydning, og ikke uden en vis spænding: hvem mødes i det efterfølgende Tusindårsrige?Hvad din kreationist ikke fortæller

2009, Aug 7th | Emne(r): Kreationisme

Baggrunden for denne kritik er forlaget Origos specialhæfte (nr. 105) om evolution og kristen skabelse (i hæftet kaldet ”intelligent design”). Hæftet er solgt i over 1.000 eksemplarer, primært til kristne friskoler. Denne kritik vil gennemgå de enkelte påstande i hæftet og lærervejledningen, og undersøge om de er videnskabeligt underbyggede.Hvad er Kreationisme?

2003, Jan 1st | Emne(r): Kreationisme, Trosretninger

Kreationisterne støtter sig til Bibelen, hvis tekst de tager helt bogstaveligt. For ikke-troende er kreationismen en absurditet, der strider mod sandsynligheden for evolutionen af de levende væsener.Kampen om menneskets oprindelse

2004, Jul 1st | Emne(r): Bøger, Kreationisme, Pseudovidenskab

Kapitel 2 af bogen “Bedst af alle verdener”.Kreationisme: Biokemikerens fantas(ter)ier

2003, Jul 1st | Emne(r): Kreationisme

Kritisk vinkel på en artikel i BioZoom nr. 4, 2002.Kreationisternes hovedteser

2003, Jan 1st | Emne(r): Kreationisme

For at kunne forstå de kreationistiske ideer må man sætte sig ind i tankegangen hos en kristen, der er overbevist om de bibelske teksters ufejlbarlighed. For ham er de bibelske tekster skrevet halvvidenskabeligt af forfattere, der er direkte inspireret af Gud. Dette gælder især skabelsesberetningen, som beskriver Verdens tilblivelse.