Alternativ behandling

RAB-ordningen er rablende vanvittig
Det er velkendt for de fleste, at folketinget rummer magtfulde sundhedspolitikere, som er stærke tilhængere af alternativ behandling. Men de fleste er også med på, at det alternative marked er noget broget, og at det bestemt ikke er alt, som er lige anbefalelsesværdigt.

Alternativ behandling

Kvakademisk forskning – Nej tak!
En artikel i Ugeskrift for Læger beskæftiger sig med holdninger til folketingets bevilling af 5 millioner kroner til forskning i effekt af alternativ behandling. Forskning som skal sigte mod at bygge bro mellem det konventionelle og det alternative. Midler kunne kun søges af patientforeninger. Og kun til projekter, hvor såvel alternative som konventionelle var repræsenteret.

Alternativ behandling

Boom i overtro og mirakelkure
Hemmeligheden ved alternativ helse synes at være: Prisen på kuren skal være høj, jo dyrere, desto bedre virkning. Og brugerne må endelig ikke fejle noget, der er alt for konkret.

Alternativ behandling

Anvendt kinesiologi: Muskel-test for 'allergier' og 'ernærings-underskud'
Kinesiologi er et pseudovidenskabeligt system med muskel-testning og terapi. Det blev grundlagt i 1964 af Georg J. Goodheart, Jr., D.C. og er siden blevet udviklet.

Akupunktur

Alternativ medicin, indledning
Når det gælder sygdom og helbredelse, når det gælder liv og død, er det vigtigt ikke at blive bedraget. Derfor må vi fastholde en skeptisk og prøvende tankegang. Det kræver videnskabelig skoling. Og videnskabelig tankegang betyder kritisk tankegang.

Alternativ behandling

Alternativ? Hvilket alternativ?
Omkring den franske revolution, da kirken havde mistet det meste af grebet omkring videnskaben, og der var masser af lig at arbejde med, dukkede der et andet medicinsk system frem, og blev et alternativ til det etablerede.

Alternativ behandling

Alternativt selvbedrag
Det er blevet svært at få lov at være ikke-troende. Efterhånden har det udviklet sig til, at man bliver betragtet som værende lidt til en side, hvis man ikke med jævne mellemrum får lagt sit horoskop og sover med en eksotisk, såkaldt magisk sten under hovedpuden.
 

Alternativ behandling

Bevillinger til forskning i effekt af alternativ behandling er spild af penge – Erfaringer fra VIFAB
Sidst i 1990´erne gav Sundhedsstyrelsen (SST) udtryk for, at de mente at der var et behov for et forsknings- og videnscenter vedrørende alternativ behandling. På trods af millioner af skattekroner er resultaterne nedslående - set fra de alternative behandleres side.

Alternativ behandling

Om broer og flyvende tæpper
Folketinget har afsat 4 millioner til brobygning mellem alternativ og konventionel behandling. Og de er i færd med at behandle et beslutningsforslag om oprettelse af en uafhængig institution, der skal sikre forskning i alternativ behandling og naturmedicin.

Alternativ behandling

Centrale spørgsmål - vi tager pulsen på ViFAB
Virker alternativ behandling? Det center, som skulle levere svarene, har intet at sige. Man har gået om den varme grød så længe, at der er slidt en cirkel i gulvet. Det er det triste udkomme af fem år og 19 millioner til uddeling, plus løn, husleje med videre. De har haft vældig travlt på ViFAB. Men de har ikke præsteret noget af betydning. Forkortelsen står for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling.

Alternativ behandling

Charlataner og charlataneri - Indledning
Hypertekst udgave fra Para-nyt, udsendt 1. november 1999.

Alternativ behandling

Den alternative medicin og dens udfordrere
Dette manuskript er et sammendrag af fire artikler skrevet af Michel Rouzé i numrene 226-227-229 og 230 af Science et Pseudo-sciences (SPS), som er indeholdt i Rouzés nu udsolgte bog "la Parapsychologie en question" (Hachette 1979)

Alternativ behandling

Dr. Abrams diagosticeringsapparat
Det skete en dag, da han for sine elever var ved at demonstrere »percussion« — denne banken med fingeren på legemets hulrum, der muliggør, at man af den hule lyd kan slutte sig til forskellige sygdomstegn, — at lyden pludselig skiftede karakter.

Alternativ behandling

Du store medicinmand
Alternativ behandling har udviklet sig til en sand guldgrube, kloge koner og mænd myldrer frem overalt.